Na skróty
Jak kupować działkę rolną?
2007-05-13 13:24

Jak kupować działkę rolną?


W ostatnim czasie bardzo wzrosła popularność działek rolnych. Zakup ziemi można traktować jako lokatę kapitału. Ale dla ludzi, których nie przerażają formalności, jest to dobry sposób na zakup działki, która w przyszłości posłuży pod budowę domu.

Ziemia rolna bywa kilkukrotnie tańsza od tej przeznaczonej pod budownictwo. A dodatkową zaletą takiej inwestycji jest niższy podatek pobierany od gruntów rolnych

Niestety uzyskanie kredytu na zakup działki rolnej nie jest prostą sprawą. Na rynku kredytów hipotecznych jest niewiele banków, które oferują możliwość finansowania działki rolnej.

ZOBACZ TAKŻE:
Oferta kredytów mieszkaniowych
W większości przypadków banki niechętnie pożyczają pieniądze na zakup tego rodzaju nieruchomości. Rozwiązaniem może być natomiast skorzystanie z nieco droższej oferty, a mianowicie z pożyczki hipotecznej zabezpieczonej na innej nieruchomości należącej do nas lub innej osoby.

W takiej sytuacji trzeba też liczyć się z koniecznością sfinansowania transakcji w części ze środków własnych. Nie każdy bank zgodzi się na sfinansowanie 100 proc. takiej inwestycji. Zwykle wymagany jest wkład własny - nawet do 40 proc.

Giełda na żywo

Sesja na Wall Street. Silne umocnienie dolara

W centrum uwagi znalazła się szefowa Fed, która zdradziła, kiedy stopy...

Boom na działki nie słabnie

Mimo tych utrudnień działki rolne mają coraz więcej zwolenników. Popyt nakręcają mieszkańcy miast, którzy kupują działki rolne, aby się na nich wybudować, bądź traktują je po prostu jako lokatę kapitału.

ZOBACZ TAKŻE:
Szał na działki budowlane

Jeszcze pięć, sześć lat temu banki nie udzielały pożyczek hipotecznych na zakup działek rolnych z pozwoleniem na budowę (tzw. siedliska). Obecnie ich zakup traktowany jest tak samo jak zakup działki budowlanej.

Przy wyborze działki rolnej mamy dwie możliwości:

1) kupić działkę pod tzw. zabudowę siedliskową,

2) kupić małą działkę i przekształcić ją na budowlaną.

Siedlisko - najlepiej z planem

Jeżeli wybierzemy działkę pod zabudowę siedliskową i zechcemy na niej wybudować dom, najpierw musimy sprawdzić, czy gmina posiada plan zagospodarowania przestrzennego.

Jeśli w gminie jest plan zagospodarowania przestrzennego, będzie w nim zaznaczone, jaka powierzchnia ziemi umożliwia budowę domu. Zazwyczaj jest to hektar. Innymi słowy kupujemy hektar i od razu możemy składać wniosek o pozwolenie na budowę.

Jeżeli jednak w gminie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, pozwolenie na budowę dostaniemy bez problemu tylko wtedy, gdy gospodarstwo związane z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie. Ta średnia waha się zazwyczaj od 7 do 20 ha. Średnia powierzchnia gospodarstwa ogłaszana jest w uchwale Rady Gminy.

Jednak i z takiej sytuacji są dwa wyjścia:

1) Trzeba znaleźć rolnika, który chce sprzedać kawałek ziemi, np. dwa tys. mkw. Rolnik występuje o warunki zabudowy dla tych 2 tys. mkw.

Gdy rolnik otrzyma warunki zabudowy, podpisujemy z nim umowę przedwstępną kupna ziemi rolnej. Rolnik występuje wówczas o pozwolenie na budowę i wylewa fundamenty. Wówczas można już zawrzeć z rolnikiem umowę warunkową sprzedaży działki z pozwoleniem na budowę.

Trzeba jednak dodać, że umowę warunkową, bo prawo pierwokupu ziemi rolnej, gdy kupuje ją „nierolnik" ma Agencja Nieruchomości Rolnych - ale korzysta z tego prawa bardzo rzadko.

KIEDY ROLNIK MOŻE DOSTAĆ WARUNKI ZABUDOWY
- co najmniej jedna działka sąsiednia dostępna z tej samej drogi publicznej musi być zabudowana. Jeśli sąsiednia działka jest niezabudowana, nie można się budować. Trzeba poczekać, aż gmina sporządzi nowy plan.
- teren musi mieć dostęp do drogi publicznej.
- istniejące lub projektowane uzbrojenie działki musi być wystarczające do rozpoczęcia budowy.

2) Znaleźć gospodarstwo ze starymi zniszczonymi zabudowaniami. Ze względu na zły stan nie podniosą one znacząco ceny działki. Zamiast o pozwolenie na budowę będzie można natomiast starać się o pozwolenie na remont.

Odrolnienie pełne opłat i formalności

Jeżeli jednak zdecydujemy się na zakup działki rolnej i przekształcenie jej na budowlaną, musimy wziąć pod uwagę, że czeka nas szereg formalności do załatwienia, nim otrzymamy pozwolenie na budowę.

Żeby móc się na takiej ziemi wybudować, należy ją odrolnić. Polega to na zmianie jej przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania z rolnej na budowlaną i na wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej.

Procedurę odrolnienia gruntu przeprowadza gmina w trakcie uchwalania nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wtedy właśnie (i tylko wtedy) może zdecydować, które z rolniczych terenów mają stać się budowlanymi.

Po odrolnieniu ziemi występujemy o wyłączenie działki z produkcji rolnej. I tu znowu mamy do czynienia z dwoma wariantami:

Konieczna jest zgoda na wyłączenie, jeśli ziemia jest dobrej jakości - czyli należy do klas I, II, III, III a, III b oraz w przypadku użytków rolnych klas IV, IV a, IV b, V i VI, wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego (np. torfy).

Czasami zgoda jest również potrzebna przy gruntach klas IV, IV a i IV b pochodzenia mineralnego. Dzieje się tak, jeśli rada gminy podjęła uchwałę o ochronie tych gruntów na swoim obszarze.

Wniosek o wyłączenie działki z produkcji rolnej należy złożyć do Wydziału Geodezji lub Gospodarki Nieruchomościami starostwa powiatowego właściwego ze względu na położenie działki.

CO MUSI ZAWIERAĆ WNIOSEK O ODROLNIENIE
* dokument potwierdzający własność działki (np. akt notarialny),
* wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
* wypis z rejestru gruntów z odbitką z mapy ewidencyjnej,
* kopię mapy działki wraz z projektem jej zagospodarowania i zaznaczonym terenem wyłączonym z produkcji rolnej

Warto w tym miejscu wspomnieć o opłatach. Opłaty zależne są od powierzchni domu, który będziemy budować.

Jeśli dom będzie miał powierzchnię do 500 m kw., za wyłączenie nie trzeba płacić. Jeśli jest większy, wówczas urzędnicy ustalają opłatę według specjalnych tabel zamieszczonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Opłaty naliczają urzędnicy starostwa. Zależą one od klasy gruntu, wydajności z hektara, obowiązującej ceny za tonę żyta (co roku ogłasza ją GUS) oraz od powierzchni wyłączonej z produkcji rolnej. Po uzyskaniu decyzji o wyłączeniu, możemy składać wniosek o pozwolenie na budowę.

Jeżeli ziemia jest złej jakości - czyli są to użytki rolne klas IV, IV a, IV b, V i VI wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego - nie ma potrzeby starać się o wyłączenie - od razu można złożyć wniosek o pozwolenie.

Gdy decydujemy się na zakup działki rolnej, oprócz ceny, jaką zapłacimy sprzedającemu, musimy wziąć pod uwagę inne związane z tym koszty.

Będą to głównie koszty opłat w sądach i urzędach. W pierwszej kolejności zapłacimy za wyrysy i wypisy w wydziale geodezji miejscowego starostwa.

 

ILE KOSZTUJE WYPIS Z EWIDENCJI
Za komputerowy wypis z ewidencji zapłacimy:
* 12 zł za jedną działkę,
* 6 zł za każdą dodatkową.
Za wypis i wyrys z ewidencji (wydruk komputerowy + mapka):
* 120 zł za pierwszą działkę,
* 12 zł za każdą następną działkę.

Za każdy przeglądany tom dokumentacji zapłacimy 8 złotych, a kopia dokumentu kosztować będzie 7 złotych za każdy arkusz A4. Za przeglądanie ksiąg wieczystych nie ponosi się opłaty.

ILE KOSZTUJĄ OPISY i WPISY W KSIĘGACH WIECZYSTYCH?
* 30 zł za odpis zwykły księgi wieczystej,
* 60 zł za odpis zupełny księgi wieczystej,
* 10 zł za zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej,
* 60 zł za założenie księgi wieczystej,
* 200 zł za wniosek o wpis do księgi wieczystej,
* 100 zł za wniosek o wykreślenie wpisu z księgi wieczystej.

Kosztowny notariusz

Opłaty notarialne to także spory wydatek. Umowę kupna i sprzedaży nieruchomości trzeba zawierać w obecności notariusza (musi mieć ona formę aktu notarialnego).

ZOBACZ TAKŻE:
Baza adresowa notariuszy
Przyjęte jest, że maksymalna stawka opłaty notarialnej zależy od wartości nieruchomości. Taką wartość ustala się najczęściej na podstawie oświadczeń stron.

MAKSYMALNE STAWKI OPŁATY NOTARIALNEJ

* do 3000 zł - 100 zł,
* od 3000 zł do 10 000 zł - 100 zł + 3 proc. od nadwyżki powyżej 3000 zł,
* od 10 000 zł do 30 000 zł - 310 zł + 2 proc. od nadwyżki powyżej 10 000 zł,
* od 30 000 zł do 60 000 zł - 710 zł + 1 proc. od nadwyżki powyżej 30 000 zł,
* od 60 000 zł do 1 000 000 zł - 1010 zł + 0,5 proc. od nadwyżki powyżej 60 000 zł,
* od 1 000 000 zł - 5710 zł + 0,25 proc. od nadwyżki ponad 1 mln zł, nie więcej jednak niż sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce w poprzednim roku.
Do opłaty należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22 proc. opłaty notarialnej.

Dodatkowo zobowiązani jesteśmy także do uiszczenia 200 zł opłaty sądowej i podatku od czynności cywilnoprawnych. Wynosi on 2 proc. wartości nieruchomości.

Kupując ziemię za pośrednictwem agencji nieruchomości, zapłacimy także prowizję od transakcji. Każda agencja ustala własną wysokość prowizji. Zależy ona także od tego, czy płaci ją jedna, czy dwie strony. Średnio jest to od 2 proc. do kilku procent.

Tagi:nieruchomość, ziemia, anr, grunty, odrolnienie, agencja nieruchomości rolnych, księgi wieczyste, ziemia rolna, opłaty notarialne, zabudowa siedliskowa
Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl

Re: Jak kupować działkę rolną?

arti603 / 195.205.166.* / 2015-04-13 10:32
Fajnie mi zaplanowali finansowanie zakupu nowych hektarów ziemi w Wielkopolsce ludzie ze Spin Kredyt – www.spinkredyt.pl. Już od dawna chciałem zainwestować, ale nie miałem pomysłu jak skręcić pieniądze.

Re: Jak kupować działkę rolną?

Wojciech89 / 89.77.25.* / 2011-05-21 12:22
Szczegóły
Zakupu
Działki:

http://dzialki-budowlane.zlotemysli.pl/wp,TanioICudownie/

Wejdź
I
Nie
Daj
Się
Oszukać

Re: Jak kupować działkę rolną?

Justaaa / 2011-03-01 11:08
mój problem jest taki, że miejscowość w której chcę się wybudować ma dobrej klasy ziemię II/ III. W gminie mi powiedziano, że nikt mi nie wyda pozwolenia na zabudowę na takich terenach:/ Mój tato jest rolnikiem i ma ok 5 h ziemi jednak wszystkie z dala od wioski tylko w tzw. polu. W naszej miejscowości jest jedna działka do kupienia tylko że rolna w formie ok 20 arów klasy II bądź III , znajduje się na końcu miejscowości jest idealna pod zabudowę. Pytanie czy mój tato może ją kupić jako działkę siedliskową?? Gospodarz który chce ją sprzedać jest nam bardzo przychylny i zaoferował, ze w miarę swoich możliwości zrobi co będzie w jego mocy byśmy mogli się wybudować... Co możemy robić??
Proszę o rady
 
peterson / 41.204.224.* / 2011-11-03 08:39
Potrzebujesz kredytu?

Dajemy kredyt dla firmy i osoby w potrzebie, aby kupić kredyt
samochodowy na zakup domu też.

Dajemy szybki kredyt na obchody Bożego Narodzenia w ogóle do tych,
którzy potrzebują pieniędzy.

Jeśli potrzebujesz pożyczki chcemy skontaktować się z nami szybko na
nasz e-mail: petersonloan30@mail.com

Wypełnij wnioski kredytowe.

Twoje imię .......
Kwota potrzebna ....
Twój numer telefonu ...
Roku życia .....


Tak dla twojej informacji kredytowej dajemy żadnych urget szybki i
szybkie, a którzy potrzebują kredytów na zapłacenie rachunków.

Pobierz wypłaty pożyczki Boże Narodzenie swoją firmę bonaza kredytu w
świecie kredytów dla przedsiębiorstw biskupa Sylwestra.

Dzięki peterson

Re: Jak kupować działkę rolną?

stefan27 / 82.170.190.* / 2011-01-14 20:33
Witam mam pytanie - mamtroche pieniedzy, nie jestem rolnikem, mam plan, mam zamiar kupic działke rolną(ok. 1hektara) przekfalifikoeac na budowlanlą podzielic na 4-5 mniejszych dzialek i puzniej sprzedac z zyskiem.Pytanie czy jest to prawnie możliwie i co musze dokładnie zrobic?
 
ario / 89.187.248.* / 2011-10-10 12:06
zeby przekłąształcic ziemie na budowlaną musisz mieć projekt zabudwowy. Nie ma czegos takiego jak przekształcanie teraz. Robisz to dopiero przy budowie domu,
 
wiwan / 2011-01-19 10:18 / Tysiącznik na forum
Jest możliwe. Prawo pierwokupu ANR dotyczy już działek od 5 ha wzwyż. Tu więcej w artykule:

http://dom.money.pl/wiadomosci/poradniki/artykul/jak;kupowac;dzialke;rolna,212,0,241108.html

Re: Jak kupować działkę rolną?

stelmet / 2010-11-15 17:23
Witam, zamierzam kupić działkę rolną z kredytu, Ale by dostać kredyt muszą być wydane warunki zabudowy na tą działkę., no i zaczynają się schody.
1- Gmina wydała mi odmowe warunków zabudowy bo nie jestem rolnikiem

Pytanie brzmi czy wystarczy ze wydzierzawie 3 hektary (taka jest średniaw naszej gminie) od osoby prywatnej to czy ja bede płacił podatek od tej działki rolnej czy właściciel.
 
geodeta1 / 178.36.149.* / 2010-11-15 19:35
Czegoś nie rozumiem. Kupujesz działkę rolną czy budowlaną? Przeznaczenie działki określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli takiego planu w gminie nie ma przesądza, o tym stan jaki jest wpisany w ewidencji gruntów. Jeżeli wykazane są użytki np R, Ps, Ł , i td to jest to działka wykorzystywana rolniczo. Wydanie pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy zmienia jej przeznaczenie i może wtedy stać się działką budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, usługowego, przemysłowego czy innego. zależy Jakie jest sąsiedztwo.
Domyślam się, że nie jesteś rolnikiem i nie kupujesz działki rolnej na powiększenie swojego gospodarstwa tylko działkę rolną z myślą o przekształceniu na działkę budowlaną. Poszukaj innego banku, który da Ci kredyt na działkę rolną. Jeśli kupisz działkę rolną będziesz miał mniejsze koszty zakupu. Życzę powodzenia.

Re: Jak kupować działkę rolną?

damianoro / 87.105.212.* / 2010-10-27 13:14
a ja mam inny problem, posiadam w sumie 1,5 ha działek, wszystkie rolne,wszystkie w jednej gminie jednak w różnych częściach i oddalone od siebie, jestem rolnikiem, i na jednej z działek o powierzchni 0,4 ha chciałbym się wybudować na zasadach zabudowy siedliskowej (ponieważ normalna zabudowa jest niemożliwa, w poblizu nie ma zadnych zabudowań) ; jednak w gminie dostałem informację, że aby skorzystać z zabudowy siedliskowej muszę posiadać minimum 5,9 ha z czego 1 ha może być dzierżawiony... ja posiadam tylko 1,5 ha a dokupienie dodatkowych 4 ha wiąże się ze sporym kosztem... ma ktoś może pomysł jak to przeskoczyć ?
 
Miszon86 / 79.191.239.* / 2010-11-02 21:31
Witam,
Nie jestem pewien, ale w twoim przypadku chyba mozlwie jest zaczac budowe domu od garazu, tzn podobno jest taki przepis, ze mozna wybudowac pomieszczenie gospodarcze (np. przyszly garaz) jako miejsce gromadzenia plonow, pozniej gdy cos takigo juz istnieje mozna starac sie o budowe budybku mieszkalnego. Sa to jednak pobiezne informacje. Mysle ze bede musial zmierzyc sie z tym samym, bo rowniez jestem rolnikiem i chce kupic dzialke rolna na ktorej bede sie kiedys budowal, takze wszystko przede mna. W kazdym razie powidzenia

Re: Jak kupować działkę rolną?

Grunty - Ankieta / 83.24.79.* / 2010-07-14 13:42
Witam,
Jestem studentką UW i do celów badawczych przeprowadzam badania ankietowe dotyczące rynku nieruchomości - a konkretnie transakcji kupna-sprzedaży gruntów. Prosiłabym bardzo osoby, które ostatnio nabyły grunty o wypełnienie poniższej ankiety - jest ona anonimowa, nie ma w niej osobistych pytań, ani szczegółów dotyczących transakcji, wypełnienie zajmuje 2-3 minuty. Z góry dziękuję a oto link:
http://www.esurveyspro.com/Survey.aspx?id=d5e49139-9cec-4352-8f70-1a2c4a5a3934

Re: Jak kupować działkę rolną?

baobab32 / 2010-06-01 19:35
kupiłam działkę rolną około 60 km od Warszawy. Notariusz sporządził AKT NOTARIALNY/Jakiś wstępny/ za który zapłaciłam ok. 668 zł. Za około 2 tygodnie mam podpisać AKT NOTARIALNY, za który mam zalacić ponad 1800 zł. Działka kosztuje 24 tys. zł. Jednej sprawy nierozumiem. Dlaczego koszty notarialne są tak wysokie? Wynoszą ponad 10% wartości działki.Czy jeszcze będę musiała płacić podatek w US? Kto powinien dostarczyć do Notariusza mapkę gruntów?Proszęo odpowiedż.
 
wiwan / 2010-06-02 10:15 / Tysiącznik na forum
Przede wszystkim notariusz pobiera podatek od czynności cywilno-prawnej (PCC) w wysokości 2%, wpis do księgi wieczystej 200 zł, założenie ksiegi, o ile jej nie było 60 zł, opłata sądowa 200 zł, taksa notarialna przy tej kwocie to 590 zł +VAT , ileś jeszcze kosztują odpisy aktu notarialnego.
No i najważniejsze - nie wiem jak notariusz policzył fakt , że będą to dwie umowy- jaką taksę wziął za umowę przedwstępną.
Dodaj zatem ten słupek i sprawdź go jeszcze w tym kalkulatorze:

http://www.money.pl/eurobank/pomocne-narzedzia/kalkulatory/koszty-zakupu-nieruchomosci/
 
pailina / 89.79.140.* / 2010-06-05 15:54
Dziękuję za odpowiedź. Notariusz za umowę przedwstępną wziął 295 zł + VAT. Czy jeszcze raz będę płaciła tez tyle samo?
 
wiwan / 2010-06-06 19:14 / Tysiącznik na forum
Tak. Jasno z tego widać, że za umowę przedwstępną policzył 50% taksy notarialnej należnej za całą transakcję, pozostałą część przy umowie ostatecznej.
Na końcu aktu jest zresztą wyszczególnienie pozycji tego 'rachunku'.
 
pailina / 89.79.140.* / 2010-06-18 22:55
Witam.
Za umowę przedwstępną notariusz wziął 50% taksy notarialnej, ale za umowę przeniesienia wziął 495,00 zł + VAT /tj. 603,90/ . Wydaje mi się, że za dużo. Gdy zapytałam dlaczego tak dużo, nic nie odpowiedział. jeszcze druga sprawa mnie bulwersuje, a mianowicie opłata sądowa. policzył 460 zł. Proszę mi odpowiedzieć czy te naliczenia są takie jak powinny być.
Z góry dziękuję zaodpowiedż i pozdrawiam
 
wiwan / 2010-06-19 00:16 / Tysiącznik na forum
Poprzednio podałem link do kalkulatora. Sprawdź. Weź pod uwagę, że w związku z dwoma umowami, część czynności jest powtórzona, więc kosztuje podwójnie.
Poza 200 zł za wpis do KW ( na rzecz sądu ) jest jeszcze 200+Vat (dla notariusza) za wniosek notariusza do sądu o założenie KW i dokonanie tego wpisu. To pasowałoby do tej drugiej części taksy (295+200 )+ VAT=603.9 zł.
Czyli taksa 590+Vat rozbita na dwie raty + (200 +Vat ) za wniosek notariusza do sądu.
Wszystko ujęte jako taksa.
Opłata sądowa 60 za zał. KW, 200 wpis do KW. Umowa przedwstępna była notarialna. Ta 'przedwstępność' została do KW wpisana ( roszczenie Twoje jako przyszłego właściciela).Pobrano 200. Potem przy umowie ostatecznej dokonano kolejnego wpisu, Ciebie jako właściciela. Stąd kolejne 200 za wpis ostateczny. Czyli dokonano dwu wpisów w odstępie kilkunastu dni.
Moim zdaniem jest OK.

Re: Jak kupować działkę rolną?

brosol / 83.238.42.* / 2010-04-23 12:50
MAM PYTANIE, JAKIEŚ DZIESIĘĆ LAT TEMU KUPIŁAM DZIAŁKĘ W SZEREGU NA TERENIE POROLNYM. SPRZEDAJĄCY ZAPEWNIAŁ NAS, ŻE LADA MIESIĄC MA WEJŚĆ "USTAWA POROLNA", JEDNA OCZYWIŚCIE TAK SIĘ NIE STAŁO... NIE MOGĘ JEJ SPRZEDAĆ, BRAK ZAINTERESOWNIA MIMO BARDZO DOBREJ LOKALIZACJI, W TCZEWIE, TUŻ PRZY CENTRUM... NIE WIEM, DLACZEGO TAK JEST, CZY TO, ZE TO DZIAŁKA W ŚRODKU SZEREGU, CZY TO ŻE TO DZIAŁKA POROLNA NIPRZEKSZTAŁCONA POWODUJA BRAK REAKCJI ZE STRONY RYNKU? BARDZO PROSZE O PODPOWIEDŹ, CO MOGĘ W TEJ SYTUACJI ZROBIĆ, ABY JĄ ZBYĆ...!!!

Re: Jak kupować działkę rolną?

DOZDOZ / 88.156.24.* / 2009-03-29 12:14
Ziemia rolna - sprzedaż obsługuje Bank Ziemi

www.ziemiarolna.pl

Re: Jak kupować działkę rolną?

zumo / 91.192.58.* / 2009-02-05 20:56
Kilka miesięcy temu znalazłem ładną gospodarkę rolną ( działka rolna z zabudowaniami -2500 m2). Jako że mieszkam z rodziną w mieście i nie posiadam wykształcenia rolniczego musiałbym zakupić tą działkę za pośrednictwem Agencji Rolnej co wiązało się z ryzykiem że Agencja będzie chciała skorzystać z prawa pierwokupu przez co okazja przejdzie nam koło nosa.
Zdecydowałem się więc na nieco inny wariant…mamy w tej samej gminie wujka rolnika który grzecznościowo zakupił tą działkę na siebie w ramach powiększenia swojego gospodarstwa rolnego.
I teraz mamy dylemat co robić dalej?
Chcemy mieć tą działkę jako typowo wypoczynkową, zabudowania które się tam znajdują po drobnym remoncie idealnie nadają się do okresowego (weekendy,lato) zamieszkiwania.

-wiele się pisało że ma wejść ustawa dzięki której grunty poniżej 1 ha można sprzedawać bez zgody Agencji…czy ktoś wie na jakim etapie jest ten projekt ustawy?
-czy możliwy jest akt darowizny tzn. wujek przepisuje tą działkę na nas jako darowiznę ?
-jakie są ewentualnie inne możliwości by opisana działka oficjalnie stała się naszą własnością.

Będę wdzięczny za okazaną pomoc.
Pozdrawiam
 
shadow7 / 91.213.255.* / 2010-01-12 04:08
Mam w tej chwili podobną sytuację. Czy zna ktoś odpowiedz na to pytanie??? działka troszkę mniejsza 0,6h ale ma status rolnej z istniejącą zabudową ( oczywiscie ciezko to nazwac zabudową) Czy agencja ma nadal prawo pierwokupu? jak sie przed tym zabezpieczyc. pozdrawiam

Re: Jak kupować działkę rolną?

gonia2x / 2008-09-16 20:36
mam pytanie ale najpierw przedstawię sprawę.znalazłam działkę rolną w dobrej cenie.został złożony przez właściciela wniosek o przekształcenie na działkę budowlaną w latach 2009/2010 ale ten okres może się wydłużyć przez dużą ilość złożonych wniosków.mąż od kogoś dowiedział się, że kupując działkę rolną musi kupić minimum działki rolnej, które wynosi np 3000 m/kw.czy to prawda z tym minimum?czy jednak mozna kupic 1000-1500 m/kw którego tylko tyle jest nam potrzebne?
 
as1 / 89.78.104.* / 2008-09-17 14:19
nie, jeśli nie jest ona z zamiarem uprawy. można kupić dowolną wielkość działki, jeśli jest możliwość przekształcenia ją np.na budowlaną. dla banków jest ona jeszcze bardziej atrakcyjna.
 
psznao / 2010-03-21 21:01
mam pytanie-to znaczy ze moge kupic dzialke rolna 3000m2 i wystapic o warunki zabudowy z zamiarem podzialu na trzy dzialki po 1000m2.
Czy Gmina bez aktualnego planu zagospodarowania moze odrzucic wniosek mimo spelnieni wszystkich warunkow dotyczacych zmiany warunkow zabudowy.
Czy jak w planach Gminy jest tam ziemia rolna to czy jest jakas szansa ja odrolnic-klasa ziemi V i VI
Dziekuje za pomoc

Re: Jak kupować działkę rolną?

www.epdf.pl / 80.54.171.* / 2008-09-04 21:46
Zapraszam na forum www.kerdyt-w-czestochowie.pun.pl, gdzie dowiedzą się Państwo jak uzyskać kredyt hipoteczny na specjalnych warunkach.

Re: Jak kupować działkę rolną?

Bartosz Jankowski / 88.156.24.* / 2008-08-28 19:17
Działkę rolną, należy kupować przede wszystkim szybko :)
w ostatnich trzech miesiącach grunty rolne wokół Warszawy podrożały o 25%. Grunty rolne warto również kupować z pomocą doradcy zajmującego się obrotem gruntami, który oceni atrakcyjność lokalizacji, wynegocjuje lepszą cenę i zadba o to, aby kupowane grunty rolne były wolne od wad prawnych. Pozdrawiam - www.gruntyrolne.pl

Re: Jak kupować działkę rolną?

Clarie / 87.205.153.* / 2008-06-21 14:14
A jak jest z osobami, które mają wykształcenie rolnicze? Czy na ziemi rolnej taka osoba może bez problemu wybudować zabudowania gospodarcze i dom (no bo gdzieś rolnik musi mieszkać!) ? Czy także trzeba ją odrolnić?
 
as-t-ra / 83.21.132.* / 2008-06-28 01:24
Gdzieś czytałam że w takiej sytuacji może być tak: załatwiasz pozwolenie na budowę na tej działce, projekt domu i możesz odrolnić tylko tyle metrów kwadratowych ziemi ile zajmie budynek. Wtedy podatki za nieodrolnioną ziemię płacisz niższe niż za ziemię pokrytą budynkiem.

Re: Jak kupować działkę rolną?

dzidziawarszawa / 83.6.71.* / 2008-01-02 16:47
w jaki sposób odrolnić ziemię ... jaki koszt i procedura w warszawie http://www.e-expert.org polecam :-)

Sprostowanie - Jak kupować działkę rolną?

Irek77 / 83.17.224.* / 2007-06-16 22:59
1. Zwolnieniu z opłat za odrolnienie podlegają działki rolne lub ich części, jeżeli powierzchnia zabudowy nie przekracza 500m2. Nie jest to równoznaczne z wielkością domu, bo taki może mieć np 1400m2 ale na 3 poziomach i wszystko jest ok. Ale w ramach tych 500 m2 trzeba wliczyć m.in utwardzone podjazdy i powierzchnie ew. budynków gospodarczych.
2. Co do kredytów na zakup ziemi rolniczej - nie miałem najmniejszego problemu - dostałem po 14 dniach na zakup 20 ha (w 4 miejscowościach - w 2 powiatach). Wkład własny - 20 % był wymagany.
3. W niektórych gminach południowo wschodniej części kraju nie trzeba kupować 7 ha, wystarczy 2ha, a czasami i mniej.
 
h.b / 87.207.120.* / 2009-02-18 00:30
Była kiedy taka fama że potrzeba mieć wykształcenie rolnicze lub ogrodnicze żeby zakupić działkę rolno-leśną jak weszliśmy do UNI ? Czy jest to wymagane? Np. ktoś kto ma wykształcenie średnie może kupić od 1000m2 do np. 1 hektara ziemi?
 
iwa1 / 83.9.94.* / 2007-11-28 10:59
Czy mógłbys poda bank w którym brałeś kredyty na zakup ziemi rolnej? Dzieki
 
ac / 156.17.90.* / 2007-07-25 17:26
W jakim banku
 
alllllla / 88.156.96.* / 2008-01-21 23:00
bgż
 
Iza Konsultant Money.pl / 2007-07-26 10:21 / Specjalista Money.pl
Banki łagodzą procedury udzielania kredytów. Wymagany wkład własny, przy zakupie działki rolnej, może zależeć od powierzchni nabywanej działki. Przy mniejszych działkach jest szansa na skredytowanie całości zakupu.
Proponuję wysłać zgłoszenie zainteresowania ofertą kredytową, formularz znajduje się na stronie:
https://direct.money.pl/zzk/zgloszenie.do
na podstawie przesłanych danych przygotujemy indywidualną ofertę, bądź proszę o kontakt telefoniczny pod numerem 0 801 40 50 50.

Pozdrawiam
 
beata.r / 83.23.238.* / 2008-05-14 17:02
Witam kupiłam ziemie rolną od agencji nieruchomości rolnych kilka miesięcy temu czy mogę się na niej budować? Czy jest takie ryzyko że agencja mi ją zabierze? Jeśli się wybuduje a anr będzie chciała odkupić to zwrócą mi wszystkie koszty budowy?
 
backy / 91.145.133.* / 2008-07-01 19:54
Oni mają prawo pierwokupu w sytuacji gdy będziesz chciała sprzedać, jak nie chcesz sprzedać to nie mogą kupić, napisane to jest w umowie którą podpisałaś.
 
K. / 149.156.137.* / 2008-07-30 11:46
Mylisz sie, ANR ma prawo odkupu do 5 lat bez zgody właściciela. Nie należy mylic prawa odkupu z prawem pierwokupu - do wykonania tego drugiego niezbędna jest zgoda właściciela
 
Marvel3 / 94.40.48.* / 2011-02-24 18:59
witam mam zamiar zakupić działkę rolniczą około 20 do 25 arów
nie jestem rolnikiem czy są jakieś ograniczenia dla których nie mogę zakupić tej działki
bardzo proszę o odpowiedz