Na skróty
Wcześniej na emeryturę
2004-06-21 00:00

Wcześniej na emeryturę


Co mają zrobić osoby w wieku około 50-ciu lat, które z chęcią zlazłyby się już na emeryturze? W naszym poradniku przeczytają, jak wygląda sytuacja osób w tym wieku. Dowiedzą się na co mogą, a na co już nie mogą liczyć?

Kiedy na emeryturę?

Dzisiaj świadczenia emerytalne przysługują:
- kobietom, które ukończyły 60 lat i posiadają 20-letni staż pracy
- mężczyznom mającym 65 lat i 25-letni staż
Staż pracy tworzą lata składkowe oraz nieskładkowe (urlopy, zwolnienia). Tych pierwszych powinno być co najmniej dwie trzecie.
Wiadomo jednak, że zasady te - według przyjętych już ustaw - ulec mają zmianie. Zgodnie z nimi, wiek emerytalny dla obu płci ma być bowiem zrównany i będzie wynosił 65 lat. Proces wyrównywania będzie rozłożony w czasie - rozpocznie się za 10 lat a zakończy w 2023 roku..

To jednak teoria, i to dość odległa. Na razie jednak sytuacja wygląda tak, że zdecydowana większość ludzi w okolicach pięćdziesiątki, z uwagi na beznadziejną wręcz sytuację na rynku pracy tej grupy ludzi (wśród której jest największy odsetek ludzi bezrobotnych), chce jak najszybciej przejście na emeryturę - nawet niepełną.

Dla kogo wcześniejsza emerytura?
Giełda na żywo

KGHM chce lubuskiej miedzi. Według eksperta jest szansa na wydobycie

Polska spółka ma jednak poważnego konkurenta. Lubuscy przedsiębiorcy chcą,...

Giełda na żywo

Nasdaq zapowiada wykorzystanie bitcoinowej technologii

Nowy system handlu akcjami powstanie na bazie rozwiązania, na który od 6 lat...Prawo do wcześniejszej emerytury posiadają:
1. Kobiety, które:
- skończą 55 lat i mają 30 lat stażu pracy,
- nie przystąpiły do Otwartego Funduszu Emerytalnego lub podpisały umowę członkostwa z OFE, ale muszą z niego wystąpić powołując się np: na tzw. "błąd w oświadczeniu woli" przy zawieraniu umowy z funduszem,
- odejdą albo zostaną zwolnione z pracy (ale były zatrudnione tam na podstawie umowy o pracę) lub są na bezrobociu, ale wcześniej pracowały na umowę o pracę.
2. Kobiety, które:
- skończą 55 lat i mają 20 lat stażu pracy,
- posiadają orzeczoną całkowitą niezdolność do pracy.
3. Mężczyźni, którzy :
- mają ukończone 60 lat i 25 lat stażu,
- posiadają orzeczoną całkowitą niezdolność do pracy.
4. Osoby, które należą do jednej z poniższych grup:
I. pracują w tzw. szczególnych warunkach
Do tej grupy należą przede wszystkim osoby zatrudnione przy wszelkiego rodzaju szkodliwych substancjach (więcej szczegółowych wyjaśnień znajduje się w załącznikach do rozporządzenia rządu "o wieku emerytalnym pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze" z 7 lutego 1983 r)
II. pracują w szczególnym charakterze
Do tej grupy (zgodnie z art. 32, ustawy o emeryturach i rentach z 1998 r.) należą:
- żołnierze zawodowi,
- funkcjonariusze służb mundurowych (tj. policjanci, strażacy, strażnicy więzienni)
- celnicy,
- nauczyciele,
- pracownicy NIK,
- twórcy i artyści,
- dziennikarze zatrudnieni w instytucjach objętych układem zbiorowym pracy dziennikarzy (mają je niektóre redakcje),
Warunki jakie w tym wypadku należy spełniać, aby uzyskać wcześniejszą emeryturę:
Mężczyźni:
- ukończone 60 lat
- staż pracy 25 lat
Kobiety:
- ukończone 55 lat
- staż pracy 20 lat
Dodatkowo starający się o wcześniejszą emeryturę powinni mieć przepracowane łącznie 15 lat w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze. Reguła ta nie dotyczy nauczycieli (20 lat) oraz osób zatrudnionych przy azbeście (10 lat).

Osoby urodzone:
- przed 1 stycznia 1949 r. - na wcześniejszą emeryturę mogą przejść w momencie osiągnięcia wymaganego wieku emerytalnego
- między 1 stycznia 1949 r. a 31 grudnia 1968 r. mogą przejść na wcześniejszą emeryturę, jeśli do grudnia 2006 roku spełnią wyżej wymienione kryteria
- po 31 grudnia 1948 r. - uzyskają prawo do wcześniejszej emerytury jeśli osiągną wymagany staż pracy do 1 stycznia 1999 r. ale do grudnia 2006 roku nie ukończą odpowiedniego wieku emerytalnego.

Ponad to jeśli urodziłeś się w roku 1949 lub później:
1. Nie możesz być członkiem OFE, a jeżeli umowa została podpisana, musisz z niego wystąpić powołując się np.: na tzw. "błąd w oświadczeniu woli" przy jej zawarciu
2. musisz zrezygnować lub zostać zwolniony z pracy

Świadczenia przedemerytalne... teraz

Dla osób, które nie mogą liczyć na wcześniejszą emeryturę, wyjściem może być skorzystanie ze świadczenia przedemerytalnego. Prawo do niego przysługuje osobom, które w momencie składania wniosku korzystają z zasiłku dla bezrobotnych, a dodatkowo należą do jednej z niżej wymienionych grup:

• Bezrobotni z prawem do zasiłku, którzy ukończyli co najmniej 58 lat (kobiety) bądź 63 lata (mężczyźni) oraz mają staż pracy 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni).
• Osoby, które ukończyły 50 lat (kobiety) lub 55 lat (mężczyźni) oraz mają staż pracy 30 lat (kobiety) bądź 35 lat (mężczyźni) i straciły pracę nie z własnej winy (czyli np. redukcja etatów w firmie), ale przepracowały u ostatniego pracodawcy co najmniej pół roku
• Osoby (bez względu na wiek), które mają 35-letni (dla kobiet) bądź 40-letni (dla mężczyzn) staż i straciły pracę nie z własnej winy, ale w ostatnim zakładzie przepracowały co najmniej pół roku.
• Osoby (bez względu na wiek), które do końca roku kalendarzowego poprzedzającego ogłoszenie przez ich pracodawcę upadłości przepracowały co najmniej 34 lata (kobiety) lub 39 lat (mężczyźni).

Przyznawanie tych świadczeń zgodnie z powyższymi zasadami odbywać się będzie tylko do 1 sierpnia 2004 roku (nie będzie weryfikacji już przyznanych świadczeń). W związku z tym osoby, które chcą je uzyskać jeszcze na starych zasadach powinny złożyć wniosek jeszcze przed tym terminem.

Świadczenia przedemerytalne po zmianach

Po zmianach świadczenia przedemerytalne będą przysługiwały:
• Osobom, które mają co najmniej: kobiety 56 lat (i najmniej 20-letni staż), mężczyźni 61 lat (i 25-letni staż) i stracą pracę z powodu likwidacji bądź upadłości firmy, ale u ostatniego pracodawcy przepracowały co najmniej pół roku.

• Osobom, które mają co najmniej: kobiety 56 lat (i najmniej 20-letni staż), mężczyźni 61 lat (i 25-letni staż) i prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą, ogłoszą upadłość (co najmniej przez dwa lata).

• Osobom, które mają staż uprawniający do emerytury (35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn), ale nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego (65 lat mężczyźni i 60 lat kobiety), które przepracowały w ostatnim zakładzie co najmniej pół roku, ale zostały zwolnione z pracy „z przyczyn dotyczących zakładu pracy”

• Rencistom, którzy stracą prawo do renty, którą pobierali nieprzerwanie od co najmniej pięciu lat. Świadczenia będą mogły otrzymać osoby, które mają: kobiety 55 lat (i 20 lat stażu), mężczyźni 60 lat (25 lat stażu), oraz w ciągu 30 dni od utraty prawa do renty zarejestrują się w urzędzie pracy jako bezrobotni.

Zmianie ulegnie również wysokość świadczeń oraz kwestie dodatkowego dorabiania.
Według obecnie obowiązujących przepisów, wysokość świadczenia wynieść może od 603 zł do ok. 1006 zł (brutto). Ta druga kwota jest zarazem graniczną jeśli chodzi o możliwość dorobku - jego wysokość wraz z otrzymywanym świadczeniem nie może jej przekroczyć. W przeciwnym wypadku świadczenia powinny zostać zawieszone.
Po 1 sierpnia wysokość świadczenia przedemerytalnego wzrośnie do 670 zł. Jednak jego otrzymanie będzie trudniejsze. Otrzymać je będzie mogła osoba, która po półrocznym przebywaniu na bezrobociu (będzie otrzymywała 503 zł zasiłku), mimo potwierdzanej gotowości do podjęcia pracy (konieczność m.in.: przyjmowania ewentualnych ofert, prac interwencyjnych), nie znajdzie zatrudnienia. W świetle nowych przepisów osoba pobierająca świadczenia będzie mogła w dalszym ciągu dorabiać. Z wysokością tej kwoty wiążą się z następujące warunki:

do ok. 530 zł (brutto) - bez żadnych konsekwencji

530-1100 zł - świadczenie zostanie pomniejszone o połowę nadwyżki

1100-1540 zł - świadczenia zostanie zmniejszone do 335 zł

powyżej 1540 zł - nastąpi zawieszenie świadczenia

Nowe przepisy rozszerzą także ochronę pracowników w wieku przedemerytalnym. Pracodawca nie będzie mógł zwolnić osoby, której do emerytury brakuje mniej niż 4 lata (obecnie jest to 2 lata) - nie dotyczy to jednak sytuacji w których utrata pracy wyniknie z powodu likwidacji firmy. Ta zmiana zacznie obowiązywać już od 1 czerwca.
(GJ)
Pliki związane z artykułem
Ściągnij i wysłuchaj
Tagi:emerytura
Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl

Re: Wcześniej na emeryturę

bogna45 / 81.190.205.* / 2015-04-28 21:10
mam 56lat 41 lat pracy jestem kobietą .Kiedy na emeryture .Kiedy na wczesniejsza emeryturę .Ile będzie wynosic moja emyrytura?Ile otrzymam na wcześniejszej emeryturze zł ?
 
wiwan / 2015-05-04 11:59 / Tysiącznik na forum
Rocznik jak rozumiem 1959

1. e. powszechna w wieku min. 62 lat i 1 miesiąca do 62 lat i 4 miesięcy w zależności od kwartału urodzin.

2. e. częściowa w wieku min. 62 lat ( 1/2 ) wyliczonej emerytury.

3. i 4.- nie wiem- prognozy przesyła ZUS przecież w corocznym raporcie o stanie konta ubezpieczonego. Tyle, że jeśli dotąd nie składała Pani wniosku o naliczenia kapitału początkowego, to ta pozycja wynosi 0, więc i prognozy nie uwzględniają Pani historii ubezpieczeniowej do 1998 roku.

Warto więc złożyć wniosek o naliczenie KP choćby jutro.

Nic nie pisze Pani o okolicznościach pracy wskazujących na prawo do e. wcześniejszej- war. szczególne lub w szczególnym charakterze, praca nauczyciela, górnicza itd.
 
aga11565 / 82.132.226.* / 2015-02-08 19:54
Moj tata w 2016 będzie mial 60lat i przepracowanych 40 lat w tym 23 w szkodliwych warunkach czy dostanie emeryturę?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
 
wiwan / 2015-02-09 14:04 / Tysiącznik na forum
Odpowiedź niemożliwa bez podania :
- rodzaju tej pracy w war. szczególnych (najlepiej z podaniem pozycji, wykazu)
- stażu tej pracy na dzień 1.01. 1999 r.
- ogólnego stażu ubezpieczeniowego też na ww dzień
- tego, czy praca owa była wykonywana po 2008 r.

Tak dużo niejasnosci- bo w grę wchodzą dwa rodzaje emerytury.

Re: Wcześniej na emeryturę

niesporczak / 87.206.60.* / 2015-01-20 19:59
Proszę o pomoc. Moja mama, rocznik 1960, ma przepracowane 35 lat, ale od kilku lat jest bezrobotna. Gdyby w tym momencie została zatrudniona na rok i zwolniona po tym czasie np. z powodu likwidacji etatu,a następnie zarejestrowała się w Urzędzie Pracy i otrzymywała zasiłek przez pół roku to mogłaby się starać o wcześniejszą emeryturę? Jeżeli tak, to czy ten ostatni rok mogłaby przepracować u kogoś z rodziny, np. zięcia?
 
wiwan / 2015-01-20 21:20 / Tysiącznik na forum
Tak. Musiałby to być w tej sytuacji rzeczywiście minimum rok z płacą nie niższą niż minimalna.
Tyle, że chodzi o świadczenie przedemerytalne, a nie o wcześniejszą emeryturę. Wtedy byłby spełniony warunek jego uzyskania. O ile oczywiście ten zasiłek dla bezrobotnych mama by przez 180 dni utrzymała.

Może być u zięcia, choć zawsze zatrudnienie u rodziny daje większe prawdopodobieństwo zastrzeżeń ZUS, podejrzeń o pozorność zatrudnienia. Szczęśliwie 'teściowa' nie ma już statusu osoby współpracującej, o czym tu :

http://www.money.pl/forum/swiadczenie-przedemerytalne-dla-osoby-wspolpracujacej-t3750217.html
 
niesporczak / 87.206.60.* / 2015-01-21 11:44
Oczywiście chodziło mi o świadczenie przedemerytalne coś mi się z tą emeryturą pomerdało. Mam jeszcze jedno pytanie. Jak ta sprawa miałaby wyglądać jeżeli firma znajduje się w innym województwie? Wyrejestrowanie z UP, zatrudnienie, likwidacja stanowiska - zwolnienie, zarejestrowanie w tym co poprzednio UP ? Co w takim razie z meldunkiem?
 
wiwan / 2015-01-21 12:07 / Tysiącznik na forum
Położenie firmy nie ma znaczenia w tej sytuacji. PUP-em właściwym dla bezrobotnego jest PUP powiatu na terenie którego jest zameldowany. Obowiązek meldunkowy nadal istnieje, tyle że złagodzono terminy- teraz* zdaje się dopiero pobyt czasowy ponad 3 miesiące go wymaga, stały- na starych zasadach. Czyli obu dokonuje się najpóźniej po 30 dniach od zmiany miejsca zamieszkania.

*od 1 marca, nowa ustawa o ewidencji ludności.

Położenie pracodawcy ma tylko znaczenie takie w kontekście PUP- że z reguły PUP ma oferty pracodawców jedynie ze swego powiatu, staże zdecydowanie tylko w powiecie.
A pracownik jeśli ma pracodawcę w innej miejscowości niż zamieszkanie ma podwyższone koszty uzyskania przychodu (kwestia PIT).
 
niesporczak / 87.206.60.* / 2015-01-21 13:41
Bardzo dziękuję za pomoc i wszystkie informacje. Wiwan, Ciebie trzeba ozłocić! Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki!

Re: Wcześniej na emeryturę

janinajanina-sok@ / 77.113.7.* / 2014-12-10 18:54
mam przepracowae 20lat od 2005 roku jestem bez prcy mam ukonczone 55 lat czy mam szanse na jaka kolwiek przedemerytalna
 
wiwan / 2014-12-10 19:57 / Tysiącznik na forum
Rocznik 1959 jak rozumiem.

Świadczenie przedemerytalne najpierw wymaga utraty pracy, renty z tyt. niezdolności do pracy albo upadłości DG.

Jeśli ma Pani na myśli e. wcześniejszą- brak specjalnych okoliczności pracy-skoro Pani nie wspomina.

Zatem dopiero emerytura powszechna w wieku 62 lat i 1 do 4 miesięcy w zależności od kwartału urodzin.
Jeśli poza 20 latami pracy nie ma Pani innych okresów składkowych/nieskładkowych i ich do emerytury nie uzyska to nie skorzysta Pani z gwarancji emerytury minimalnej- staż minimalny na lata 2020-21 to 24 lata, od 2022- 25 lat.

świadczenie przedemerytalne

kazik 909 / 95.40.39.* / 2014-10-12 10:45
mam 64 lat będę zwolniony z winy firmy-brak płynności finansowej ilikwidacja stanowiska pracy,czy przysługuje mi świadczenie przedemerytalne
 
wiwan / 2014-10-13 11:54 / Tysiącznik na forum
Tak, o ile ogólny staż ubezpieczeniowy w dniu zakończenia stosunku pracy wyniesie min. 35 lat oraz staż w tej firmie min. 6 miesięcy.

Potem konieczne będzie uzyskanie i utrzymanie zasiłku dla bezrobotnych przez min. 180 dni. O prawie do zasiłku decyduje głównie wynagrodzenie z ostatnich 18 miesięcy przed rejestracją w PUP.

Re: Wcześniej na emeryturę

taxi bieda / 178.252.22.* / 2014-08-10 11:09
Mam 46 lat satżu pracy w tym35 jako taksówkarz,mój wiek 64 lata.niestety zarobku już nie ma na tyle aby opłacac składke zus i miec na paliwo i życie.Pytanie jest takie dlaczego nie moga przejść na świadczenie przedemerytalne skoro osoby 60-letnie pracujące w firmach płacące mniejsze składki niz -moga?dlaczego musze składac upadłość taksówki w sądzie/to jest w moim przypadku nierealne bo prędzej doczekam sie emerytury.Dlaczego osoby prowadzące jednoosobowa działalność nie moga z tego przywileju korzystać.dlaczego musze pójść na zasiłek dla bezrobotnych po 46 latach pracy,dlaczego nasze państwo robi takie świństwa ludziom spracowanym i wypalonym zawodowo???????
 
wiwan / 2014-08-11 12:18 / Tysiącznik na forum
Akurat wysokość składek jest tu bez znaczenia, bo w tym wieku przecież ani z etatu, ani z DG nie opłaca się składki na Fundusz Pracy, a to z niego pochodzą świadczenia przedemerytalne i zasiłki dla bezrobotnych- a mimo to, nie pozbawia to prawa do tych świadczeń.

Co do logiki tej różnicy- pewnie taka, że utarta zarobkowania przez pracownika jest jasna i namacalna - rozwiązanie umowy. W przypadku DG- bardziej deklaratywna- pewnie stąd wymóg upadłości jako dowód bezsprzeczny.


Na pewno jakimś wyjściem jest po prostu zamkniecie działalności i rejestracja w PUP. w Pana wieku prawo do zasiłku dla bezrobotnych będzie roczne. Przy zawieszeniu DG- byłoby to o 90 dni mniej i później.

Re: Wcześniej na emeryturę

janusz100 / 79.110.8.* / 2014-03-01 12:29
Witam. Może ktoś mi odpowie. Mam 58lat w tym w 43 lata pracy. Likwidacja stanowiska pracy przez pracodawcę. Czy mogę starać się o świadczenia emerytalne. z góry dziękuję z informację.
 
wiwan / 2014-03-03 12:17 / Tysiącznik na forum
Wyjściowy warunek uzyskania świadczenia PRZEDemerytalnego Pan spełni (art. 2, ust. 1, pkt. 5 ustawy o świadczeniu) o ile do dnia rozwiązania stosunku pracy okres zatrudnienia u tego pracodawcy wyniesie min. 6 miesięcy.

Następnie potrzebna będzie rejestracja w PUP, uzyskanie zasiłku dla bezrobotnych i utrzymanie go przez min. 6 miesięcy.

Re: Wcześniej na emeryturę

Monka / 79.186.16.* / 2014-02-27 20:41
Witam serdecznie, bardzo proszę o pomoc w sprawie mojej przepracowanej mamy. W tym roku mijają jej 53 lata życia i 38 lat pracy. Pracuje na hali produkcyjnej na 3zmiany w tym nocki i niestety fizycznie nie daje rady. Proszę o informacje czy może się starać o wcześniejszą emeryturę lub inne pomocne świadczenia. Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.
 
wiwan / 2014-02-27 23:02 / Tysiącznik na forum
Jak rozumiem nie jest praca w war. szczególnych w rozumieniu ustawowym obecnie, ani okresów takiej pracy nie było też wcześniej- u poprzednich pracodawców.

W takim razie niestety Mama (rocznik 1961) uzyska prawo do emerytury dopiero w wieku 62 lat i 9 miesięcy do 63 lat- w zależności od kwartału urodzin. Wcześniej - w wieku 62 lat może skorzystać z emerytury częściowej- tj. połówkowej.

Oczywiście w razie uzyskania orzeczenia o niezdolności do pracy- na skutek długotrwałego zapadnięcia na zdrowiu- uzyska rentę z tyt. niezdolności do pracy.

Świadczenie przedemerytalne natomiast wymaga sytuacji, w której zostałaby zwolniona z pracy bez jej winy, np. na skutek redukcji etatów, likwidacji stanowiska, upadłości zakładu itp.

Re: Wcześniej na emeryturę

wiolinha / 95.108.64.* / 2014-02-18 22:09
Witam serdecznie.
Bardzo proszę o opinię w następującej sprawie..
Moja mama ma 51 lat oraz 30 stażu pracy. Ponadto opiekuje się swoją niepełnosprawną siostrą (pierwsza grupa inwalidzka), na podstawie uzyskanego dopiero kilka lat temu ubezwłasnowolnienia mojej cioci.
Mama od wielu lat ciężko pracuje w zakładzie konfekcjonowania ziół, dlatego też bardzo by chciała już przejść na wcześniejszą emeryturę i skupić swoją uwagę tylko na chorej siostrze..
Czy jest to możliwe?
Czy ustawa emerytalna przewiduje przyznanie takiego świadczenia na postawie specjalnych okoliczności opartych na opiece nad chorą osobą?
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam!
 
wiwan / 2014-02-19 11:50 / Tysiącznik na forum
Niestety nie, taka możliwość dotyczy ( a raczej dotyczyła, bo świadczenie jest w praktyce wygaszone ) ubezpieczonych w związku zakończeniem zatrudnienia na skutek konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.

Natomiast wskazana byłaby wizyta w MOPS/GOPS/PCPR w celu zorientowania się, czy w tej sytuacji mama nie uzyskałaby świadczenia opiekuńczego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego (po rezygnacji z pracy). Tu ważne są kryteria dochodowe lub data powstania niepełnosprawności osoby będącej pod opieką.

Ostatnie (2013) zmiany w tym zakresie, potem wyrok TK i zapowiedzi kolejnych zmian sprawiają, że nie bardzo się orientuję, ale zmierzam do tego, że świadczenia te- owszem są symboliczne, ale w ich czasie z budżetu są odprowadzane składki emerytalne, rentowe. Tyle, że dotąd- tylko do uzupełnienia okresu minimalnego dla gwarancji e. minimalnej- a ten staż mama już posiada. Nowe projekty zakładają zdaje się zniesienie tego limitu. Jeśli tak jest w rzeczywistości- po prostu mama nabywałaby nowych okresów składkowych i wraz z uzyskaniem powszechnego wieku emerytalnego miała emeryturę wyższą, mimo zaprzestania pracy.

Ale jak pisałem, z kwestią świadczeń ustawy o św. rodzinnych nie jestem na bieżąco.

Re: Wcześniej na emeryturę

halina61 / 217.96.37.* / 2014-02-11 19:09
Mój tato kończy w maju 58 lat życia, i stażu pracy w warunkach szczególnych do 1999 r 17 lat a ogółem stażu 40. co przysługuje mu w razie zwolneinia z firmy gdzie zatrudniony jest już na umowe o prace od 7 lat? i czy to zwolnienie musiałoby być z przyczyn ekonomicznych?
 
wiwan / 2014-02-12 11:05 / Tysiącznik na forum
Czemu służy zmiana nicka przy wpisie dwu pytań w tym samym wątku ?

Do rzeczy.
Jeśli byłoby to w wyniku likwidacji/upadłości zakładu lub z przyczyn dotyczących* zakładu pracy- spełniłby warunek wyjściowy uzyskania świadczenia przedemerytalnego ( z art. 2, ust. 1, pkt. 5 albo 6 Ustawy o świadczeniach przedemerytalnych ).

* w rozumieniu Ustawy o promocji zatrudnienia- czyli współwina pracownika możliwa tylko w przypadku zwolnień grupowych.

Wcześniej oczywiście zasiłek dla bezrobotnych jeśli miał wynagrodzenie przynajmniej minimalne.

Co do ewentualnej e. wcześniejszej z tyt. pracy w war. szczególnych- bez wiedzy o konkretnym rodzaju pracy- pozycja w wykazie B- nie da się orzec jednoznacznie. Jeśli praca z wykazu A- to dopiero w wieku 60 lat.

Re: Wcześniej na emeryturę

ula911 / 217.96.37.* / 2014-02-11 19:06
Witam! moja mama w listopadzie kończy 53 lata życia, a w lipcu 35 lat pracy (okresy składkowe i nieskładkowe ok. 2 lata) i prowadzi własną działalność gospodarczą która bardzo kuleje. czy jest jakieś świadczenie które po zamknięciu działaności mogła by przejść?? dziękuje za odpowiedź.
 
wiwan / 2014-02-12 10:54 / Tysiącznik na forum
NIE, nie ma takiego świadczenia z ub. społecznego. Bo jeśli ma Pani na myśli świadczenie przedemerytalne, to wymagałoby ono przede wszystkim:
- ogłoszenia upadłości (sądowej) oraz
- osiągnięcia wieku min. 56 do dnia owej upadłości
przez Pani mamę.

Natomiast jakimś rozwiązaniem jest rejestracja w PUP i zasiłek dla bezrobotnych po uprzednim zawieszeniu lub likwidacji DG.

Re: Wcześniej na emeryturę

Józef Marć / 37.128.20.* / 2014-01-05 14:09
Prawo do wcześniejszej emerytury/ męższczyzna/ rencisty, który
w 2011 r. ukończył 60 lat i ma przepracowane 43 lata pracy /?
 
wiwan / 2014-01-07 11:26 / Tysiącznik na forum
NIE ma takiego, o ile nie ma okoliczności pracy taką emeryturę uzasadniających bez względu na rentę- a więc pracy kolejowej, górniczej, w war. szczególnych lub szczególnym charakterze.

Z tyt. samego wieku i stażu mężczyźni z roczników młodszych niż 1948 nie mają już prawa do wcześniejszej emerytury tzw. pracowniczej ani też z tyt. posiadania prawa do renty tzw. wypadkowej.

Zatem nabędzie Pan prawo do e. powszechnej z urzędu wraz z uzyskaniem wieku 66 lat i 1 do 4 miesięcy ( w zależności od kwartału urodzenia ) lub wcześniej, w wieku 65 lat, na wniosek do e. częściowej (połówkowej).

Re: Wcześniej na emeryturę

kaja 952 / 83.27.103.* / 2013-11-06 09:20
poprawka do Re;kaja 952 ma 55lat a nie 5lat
 
wiwan / 2013-11-06 15:24 / Tysiącznik na forum
W war. szczególnych lub szczególnym charakterze. To zależy jakie konkretnie to warunki, gdyż

-nie spełnia warunku uzyskania e. wcześniejszej z art. 184 Ustawy emerytalnej- tj. nie miał na dzień 1 stycznia 1999 r. 25 lat stażu ubezpieczeniowego.
- ale jeśli ww warunki są w tzw. nowym wykazie - z ustawy o e. pomostowych- uzyska prawo do niej w wieku właśnie 60 lat.

Sprawa może być bardziej skomplikowana, jeśli rodzaje prac/stanowisk zmieniał. Ważne są wtedy konkretne daty ich wykonywania.

Re: Wcześniej na emeryturę

kaja952 / 83.27.103.* / 2013-11-06 09:18
mąz ma 37 lat pracy w warunkach szkodliwych a wtym momencie ma 5lat czy przejdzie na emeryturę w wieku 60lat proszę o odpowiedź

Re: Wcześniej na emeryturę

Darikana / 31.61.108.* / 2013-10-22 13:35
Witam mam 49 lat prowadzę własną działalność którą likwiduję mam 33 lata pracy, czy mogę przejść na wcześniejszą emeryturę
 
wiwan / 2013-10-22 19:19 / Tysiącznik na forum
NIE. W podanych okolicznościach nie spełnia Pani warunków ani e. wcześniejszej, ani uzyskania ewentualnie świadczenia przedemerytalnego po 6 mc zasiłku dla bezrobotnych.

Re: Wcześniej na emeryturę

gosc 554 / 85.219.142.* / 2013-10-05 16:04
jestem recista 2 grupy pracuje w zakladzie pracy chronionej po ilu latach moge sie starac o prosze o pomoc ,dziekuje
 
gosc 554 / 85.219.142.* / 2013-10-06 13:58
42 lata 17 lat pracy w jednym miejscu pracy ,ogolem ok 20 lat pracy prisze o pomoc z gory dziekuje
 
wiwan / 2013-10-10 11:27 / Tysiącznik na forum
Ani praca w zakładzie pracy chronionej, ani posiadanie orzeczenia o niezdolności do pracy nie są żadną przesłanką wcześniejszej emerytury.

Pana rocznik również nie korzysta już z prawa do wcześniejszej emerytury w wieku 60 lat przy stażu 35 lub 25 lat- zależnym od posiadania orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy ( art. 29 ustawy ).

Jako obecnie 42-latek, a więc z rocznika 1971 uzyska Pan prawo do emerytury powszechnej w wieku 67 lat, a wcześniej -w wieku 65 lat- do e. częściowej o ile staż ubezpieczeniowy wyniesie min. 40 lat.

Wg. obecnego stanu prawnego oczywiście.

Re: Wcześniej na emeryturę

sasza123456789 / 83.6.157.* / 2013-06-20 22:05
Witam

Mam pytanie odnośnie możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę. Mam 64 lata i 45 lat stażu pracy (praca w normalnych warunkach, bez szkodliwego) - czy istnieje możliwość przejścia chociażby na emeryturę pomostową ? Wg. nowych zasad musiałbym pracować do sierpnia 2015 roku. Proszę o informację jakie mam możliwości i szanse na przejście na emeryturę pomostową, częściową itp.
 
wiwan / 2013-06-21 09:31 / Tysiącznik na forum
Rozumiem, że jest Pan z rocznika 1949. No więc niestety 'spóźnił się' Pan o parę miesięcy. Dla rocznika 1948 byłaby jeszcze możliwa e. wcześniejsza tzw. pracownicza -wynikająca ze stażu i wieku, bez wymogu specjalnych okoliczności/rodzaju pracy.

E. pomostowa w ogóle Pana nie dotyczy, bo jest związana z pracą w war. szczególnych lub szczególnym charakterze.

Być może ma Pan na myśli (wiele osób to myli) świadczenie przedemerytalne, ale jest ono z innej ustawy i zasadniczą kwestią dla jego otrzymania jest utrata źródła dochodu- likwidacja DG albo po prostu zwolnienie z pracy oraz pobieranie potem zasiłku dla bezrobotnych min. 6 miesięcy.

Zatem obecnie można mówić w Pana przypadku jedynie o e. częściowej do której prawo uzyska Pan wraz z 65 urodzinami. Warunek stażowy ma Pan już spełniony.

Tyle, że będzie to świadczenie w wysokości 50% emerytury wyliczonej na dzień jej przyznania, bez gwarancji, że będzie ona nie niższa niż e. minimalna. Wraz z uzyskaniem wieku powszechnego- tj. 65 lat i 5 do 8 miesięcy- w zależności od kwartału Pana urodzin powstanie prawo do przejścia (na wniosek) na e. powszechną, 100%, wyliczoną na dzień przejścia, ale z podstawy obniżonej o sumę pobranych miesięcznych e. częściowych.

E. częściowej nie zawiesza się ze względu na zatrudnienie czy uzyskiwane inne przychody.

Podstawa- art.26b ustawy emerytalnej.
 
sasza123456789 / 83.27.199.* / 2013-06-21 10:00
Dziękuję za odpowiedź. A mam jeszcze pytanie - czy mogę uzyskać świadczenie rentowe, przedemerytalne ze względu na stan zdrowia ? Bo to chyba jedyne wyjście aby przejść na emeryturę w moim przypadku. I czy mam inne opcje ?
 
wiwan / 2013-06-21 10:11 / Tysiącznik na forum
Renta z tyt. niezdolności do pracy, czy to całkowitej czy częściowej jest na podstawie orzeczenia lekarskiego, które nie zależy (ustawowo/teoretycznie) od tego, czy wnioskującemu brakuje do emerytury lat 2 czy 20.
Czyli nie ma renty 'przedemerytalnej'.

Jedyna różnica jest taka, że jeśli orzeczenie/ decyzja rentowa jest wydawane na mniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego wnioskującego, to musi być już wydane do dnia uzyskania tego wieku O ILE przed tym orzeczeniem wnioskujący miał już orzeczenie min.5 lat.
Czyli np. 2 orzeczenie wydawane 4 lata przed wiekiem emerytalnym, po 1 orzeczeniu (lub kilku) na łącznie min. 5 lat nie może opiewać na 3 lata.

W Pana więc konkretnym przypadku (ewentualne 1 orzeczenie) teoretycznie mogłoby być niestety krótsze niż do 2015 r jeśli orzecznik uzna możliwość poprawy stanu zdrowia.

Powyższe z art. 13 Ustawy emerytalnej.

Re: Wcześniej na emeryturę

edyta896 / 2013-06-14 15:29
Przepraszam, piszę z zapytaniem
mając 58 lat, moj zakład pracy postanowił zredukowac pracownikow, posiadam 40 lat pracy, oraz pole. Czy jest możliwość uzyskania jakiejkolwiek emerytury?
 
wiwan / 2013-06-14 23:48 / Tysiącznik na forum
Jakie 'pole' ?

Jeśli jest to nieruchomość rolna o powierzchni większej niż 2 ha przeliczeniowe- to nie spełnia Pani warunku uzyskania statusu bezrobotnego, a to wyklucza uzyskanie świadczenia przedemerytalnego, na potrzeby którego spełnia Pani warunek wieku, stażu ubezpieczeniowego, okoliczności utraty pracy ( o ile była Pani w tej ostatniej pracy zatrudniona min. 6 miesięcy ).

Co do stricte wcześniejszej emerytury- bez informacji o tym, czy i ile lat prac szczególnych Pani posiada - nie sposób odpowiedzieć.

Jeśli owe 40 lat "pracy" oznacza również ub. rolnicze i jest go min. 30 lat, to po pozbyciu się "pola" można spełnić warunki wczesniejszej emerytury rolniczej.

Re: Wcześniej na emeryturę

opalach lewon / 88.156.45.* / 2013-06-10 20:54
mężczyzna lat 60 ukończone w tym roku 45 lat stażu pracy - na stanowisku spawacz- czy ma możliwość uzyskania emerytury ( słyszałam że jest coś takiego jak niepełna emerytura 80-70 %)
 
wiwan / 2013-06-11 09:21 / Tysiącznik na forum
wczoraj staż wynosił 40 lat..
Proszę być precyzyjną.

Spawacz- praca z wykazu A, dział XIV. Zatem rzeczywiście niezbędne 15 lat.

Zatem tak jak napisałem:
-jeśli na dzień 1 stycznia 1999 r. miał min. 15 lat tej pracy w war. szczególnych oraz min. 30 lat ogólnego stażu ubezpieczonego- już ( wraz z 60 urodzinami ) spełnił warunki e. wcześniejszej z tyt. pracy w war. szczególnych ( z art. 184 Ustawy emerytalnej.
Dodatkowym warunkiem skorzystania będzie wniosek o przekazanie środków OFE na skarb państwa, jeśli do OFE przystąpił.

Inną drogą byłaby e. pomostowa, ale tylko w przypadku, gdy praca spawacza odbywała się zarówno przed 1999 r. jak i po 2008 r. ORAZ ta po roku 2008 odbywała się w specyficznych warunkach/pomieszczeniach- dokładnie:

"Prace bezpośrednio przy spawaniu łukowym lub cięciu termicznym
w pomieszczeniach o bardzo małej kubaturze, z utrudnioną wentylacją (podwójne dna
statków, zbiorniki, rury itp.)"

Bo tak to definiuje zał. 1 do ustawy o e. pomostowych, czyli tzw. nowy wykaz. Praca do 1999 r. mogła być zwykłym spawaniem- tj. nawet na przestrzeni otwartej.

Byłaby to e. w wieku również 60 lat.

Jeśli nie spełniono tych warunków- spawacz ów podlega normalnym zasadom e. w wieku powszechnym tj. w jego przypadku ( rocznik 1953 jak rozumiem ) w wieku 60 lat i 9 mc do 67 lat w zależności od kwartału urodzenia. Z możliwością e. częściowej w wieku 65 lat, w wysokości 50% docelowego świadczenia.

Nie ma żadnych emerytur 70-80%. Być może pomyliła Pani i informacje o mieszanym sposobie wyliczania wysokości e. powszechnej dla kobiet z roczników 1949 - 1954.
 
opalach lewon / 88.156.45.* / 2013-06-11 16:04
dziękuje za informacje już wszystko wiem, przepraszam za mało konkretne info. ale to z winy osób trzecich. Pozdrawiam

Re: Wcześniej na emeryturę

opalach lewon / 88.156.14.* / 2013-06-09 21:58
proszę o radę
mając 60 lat 40 lat stażu pracy w tym warunki szkodliwe - 15 lat
oraz prowadząc swoją firmę czy mam jakąkolwiek szanse na wcześniejszą emeryturę??
 
wiwan / 2013-06-10 09:29 / Tysiącznik na forum
To zależy od tego:
- kiedy owe lata pracy w war. szczególnych przypadły i jak wyglądał Pani/Pana (no właśnie- pyta kobieta ???) staż ubezpieczeniowy oraz w war. szczególnych na dzień 1 stycznia 1999 r.

Jeśli było to całe owe 15 lat pracy w war. szczególnych, a staż ogólny wynosił 20 lat kobieta/25 lat mężczyzna- to już ( w wieku 55 lat kobieta/ 60 mężczyzna ) spełniono warunki e. wcześniejszej z art. 184 Ustawy emerytalnej.

W przypadku kobiety mogło to stać się również na podstawie art. 46- jeśli na dzień 31 grudnia 2008 było 55 lat wieku, 20 lat stażu ogólnego, 15 lat w war. szczególnych. Tyle, że wraz z 60 urodzinami prawo to przepadło.

Pozostaje kwestia e. pomostowej- bez konkretnych dat pracy w warunkach i rodzaju tych warunków - odpowiedź niemożliwa.

Re: Wcześniej na emeryturę

Clear / 178.182.40.* / 2013-04-18 12:41
Bardzo proszę o pomocną wypowiedź. Mój ojciec (we wrześniu 60 lat) kwalifikował się będzie na wcześniejszą emeryturę, ze względu na tzw. warunki specjalne (kierowca autobusów i ciężarówek pow. 15 lat). W tej chwili jest zatrudniony, ale aktualny pracodawca chce zredukować zatrudnienie w firmie. Czy w tym wypadku ojciec jest objęty jakimś przepisem ochronnym, który uniemożliwia pracodawcy zwolnienie go w innej sytuacji niż upadłość?
 
wiwan / 2013-06-10 09:38 / Tysiącznik na forum
Przepraszam za takie opóźnienie, inne pytanie w wątku je "przykryło".

TAK, kodeksowa ochrona przed zwolnieniem z art. 39 pracowników w wieku przedemerytalnym, trwająca 4 lata dotyczy również pracowników spełniających/mogących spełnić warunki e. wcześniejszej, nie tylko powszechnej.

Ps. Przy redukcji jednak ojciec może spotkać się z wypowiedzeniem zmieniającym warunki pracy/płacy z ustawy o zwolnieniach grupowych, ale szczęśliwie z dodatkiem wyrównawczym- czyli obniżenie zarobków mu nie grozi, zmiana stanowiska- tak.

Nieco więcej:

http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/jaka;jest;ochrona;pracownika;w;wieku;przedemerytalnym,199,0,626375.html

Re: Wcześniej na emeryturę

tadeuszzb / 2012-09-25 00:43
Witam
Mam 58 lat oraz 39 lat stażu pracy.
Obecnie jestem na zasiłku dla bezrobotnych z powodu upadłości zakładu pracy(w ostatnim zakładzie przepracowałem 4 lata)
Pytanie :

Czy jest jakakolwiek szansa na uzyskanie świadczeń przed emerytalnych lub emerytalnych
 
wiwan / 2012-09-25 11:04 / Tysiącznik na forum
Tak, jest szansa-
Na wstępie wyjaśnię, że liczą się nie tylko lata pracy, ale i inne okresy składkowe oraz okresy nieskładkowe- które łącznie dają staż ubezpieczeniowy.

Wszystko wskazuje więc na to, że
- na ostatni dzień roku kalendarzowego przed rokiem w którym stracił Pan pracę owego ww stażu miał 39 lat.
- lub w dniu utraty pracy miał Pan min. 40 lat ww stażu.

Byłoby to świadczenie przedemerytalne z art.2, ust.1, pkt. 5 lub pkt. 6

Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych.

Dodatkowo jednak- zasiłek musi Pan pobierać min. 6 miesięcy przed złożeniem wniosku do ZUS. Czyli nie może pan wcześniej odmówić przyjęcia oferty pracy poza pracami interwencyjnymi, publicznymi...

Re: Wcześniej na emeryturę

Agnieszka846 / 94.251.242.* / 2012-08-28 20:36
Witam,
moja mama ur. 04.02.1955r. przepracowała już 37 lat u jednego pracodawcy, firma ogłasza upadłość. Czy mogła by już przejść na emeryturę czy tylko na pomostową emeryturę?
 
wiwan / 2012-08-29 00:04 / Tysiącznik na forum
E. pomostowa wymaga posiadania stażu pracy w warunkach szczególnych lub szczególnym charakterze, to nowszy wariant e. wcześniejszej z tyt. pracy w takich warunkach.

Nic o tym nie pisze Pani, więc mama raczej prawa do e. pomostowej nie uzyska/nie ma.

Jej wiek emerytalny po tegorocznej nowelizacji to 60 lat i 9 miesięcy.

Jeśli po ustaniu stosunku pracy nie podejmie innej pracy, zarejestruje się w PUP, uzyska zasiłek dla bezrobotnych i przez min. 6 miesięcy będzie go pobierać- spełni warunki uzyskania

świadczenia przedemerytalnego z art. 2, ust.1 pkt. 1 lub pkt.5 lub pkt.6

Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

Jego wysokość jest niezależna od historii ubezpieczeniowej, wysokości składek i nie obniża późniejszej emerytury (ustaje wraz z uzyskaniem wieku emerytalnego). Można dorabiać na świadczeniu. Oczywiście z limitami, takimi jak dla rencistów i emerytów wcześniejszych.
 
Agnieszka846 / 94.251.242.* / 2012-08-29 15:39
Dziękuje za odpowiedz. Pozdrawiam

Re: Wcześniej na emeryturę

Andrzej K / 78.8.21.* / 2012-08-22 11:05
Witam

Jestem mężczyzną w wieku 56 lat ( 17.styczen1956r ).
Szkoła:
- 3 lata szkoły zawodowej (Elektryk)
- 3 lata Technikum po szkole zawodowej (elektryk)

Starz pracy
Skończone 35 lat pracy w tym samym zakładzie przy różnych właścicielach firmy ( umowa o pracę ) . Od 1977 pracuje na stanowisku‘’elektromechanik urządzeń dźwigowych i suwnic’’.
Wykonywana praca ma charakter pracy w szczególnych warunkach

Aktualnie firma ogłosiła likwidację zakładu. Jestem na trzy miesięcznym wypowiedzeniu.

Pytania :

Czy jest jakakolwiek szansa na uzyskanie świadczeń przed emerytalnych lub emerytalnych
(niech się to nazywa jakkolwiek ważne by mieć z czego żyć do emerytury )
 
wiwan / 2012-08-22 13:04 / Tysiącznik na forum
Niestety warunków uzyskania świadczenia przedemerytalnego Pan nie spełni ze względu na zbyt młody wiek lub zbyt krótki staż ubezpieczeniowy.

No chyba, że zarówno w zawodówce jak i technikum był Pan też na etacie ( czasem tak były realizowane praktyki zawodowe ). Co dałoby łącznie z regularnym zatrudnieniem ogólny staż ubezpieczeniowy 39 lat na dzień 31 grudnia 2011 r.

Byłby to warunek z art.2, ust. 1, pkt. 5 Ustawy o świadczeniach przedemerytalnych.

Podobnie duże znaczenie ma ewentualne zatrudnienie w czasie szkoły dla Pana prawa do e. wcześniejszej.
Uzyskałby Pan do niej prawo ( z art.184 Ustawy emerytalnej ) w wieku 60 lat, jeśli na dzień 1 stycznia 1999 r. wykazałby się Pan łącznym stażem ubezpieczeniowym wynoszącym lat 25. Bez tych szkół ma Pan tego stażu na ów dzień graniczny poniżej 22 lat niestety.

Niestety również praca na suwnicy nie jest już w "nowym" wykazie prac w warunkach szczególnych z ustawy o e. pomostowych- co uniemożliwia też to świadczenie.

Lata przepracowane w war. szczególnych "wykorzysta" Pan w postaci rekompensaty finansowej z ustawy o e. pomostowych tj. zaliczenia tych lat w formie zwiększenia kwoty kapitału początkowego. Ale prawo do emerytury byłoby już w wieku powszechnym, czyli wg. ostatniej noweli- w wieku 67 lat.

Wcześniej na emeryturę

raman509 / 83.14.246.* / 2012-07-23 08:05
mam 62 lat i 40 lat pracy, umowę na czas nieokreślony. Pracodawca chce mnie zwolnić, czy ma do tego prawo(czy nie obowiązuje mnie okres ochrony) czy jeśli pracodawca tłumaczy to likwidacją stanowiska pracy czy przysługuje mi jakaś ochrona i czy mogę teraz przejść na wcześniejszą emeryturę?
 
wiwan / 2012-07-23 12:29 / Tysiącznik na forum
1. Korzysta Pan z ochrony przed zwolnieniem z art. 39 Kodeksu Pracy.

Pracodawca mógłby zwolnić, gdyby zachodziła upadłość/likwidacja zakładu. Przy likwidacji tylko stanowiska może jedynie wypowiedzieć warunki pracy i płacy, czyli zmienić stanowisko/wynagrodzenie na inne.
Zwolnienie definitywne będzie nieprawne, będzie przysługiwało odszkodowanie lub przywrócenie do pracy po zaskarżeniu do sądu pracy.
2. Gdyby nawet do zwolnienia doszło- nie nabędzie Pan prawa do e. wcześniejszej z tego tytułu, ale po rejestracji w PUP i 6 miesiącach pobierania zasiłku dla bezrobotnych spełni Pan warunki uzyskania świadczenia przedemerytalnego.

Re: Wcześniej na emeryturę

Lucjano46 / 176.106.106.* / 2012-07-11 14:33
moja zona ukonczyla 56 lat zycia i ma przepracowane 30 lat skladkowych ,czy nalezy jej sie zasilek przedemerytalny...
 
wiwan / 2012-07-11 16:28 / Tysiącznik na forum
Zasiłku takiego już od lat nie ma. Jest świadczenie przedemerytalne na podobnych zasadach, ale z innej ustawy.

Poza warunkami wieku i stażu ubezpieczeniowego podstawowym warunkiem jest utrata źródła dochodu ( zwolnienie z pracy, upadłość własnej działalności gospodarczej, utarta renty ) i uzyskanie i utrzymanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych przez 6 miesięcy.

Więc jeśli żona pracuje, albo nie pracuje od ponad pół roku itp. prawa do świadczenia nie ma, albo nie uzyska.

Więcej:

http://www.money.pl/emerytury/poradniki/artykul/dla;kogo;swiadczenie;przedemerytalne,2,0,237058.html

http://www.money.pl/emerytury/swiadczenia_przedemerytalne/

Re: Wcześniej na emeryturę

JAŚKA / 79.186.71.* / 2012-07-03 06:46
MAM 56 LAT ,35 LAT PRACY OSTATNIO NA UMOWĘ M PRZEPRACOWAŁAM 1 ROK A PRZEZ OSTATNIE 1,5 ROKU BYŁAM NA ZASIŁKU OPIEKUŃCZYM Z OPIEKI SPOŁECZNEJ NA CHOREGO BRATA. CZY MAM PRAWO DO JAKIEGOŚ ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNEGO.
pozdrawiam
 
wiwan / 2012-07-03 13:43 / Tysiącznik na forum
Prawa do świadczenia przedemerytalnego z tego powodu nie ma, nie doszło do utraty pracy z przyczyn po stronie pracodawcy.

Prawa do zasiłku dla bezrobotnych obecnie również nie.

Re: Wcześniej na emeryturę

mareczek63 / 83.14.246.* / 2012-06-11 08:07
mam 63 lata, 40 lat pracy w zawodzie. pracodawca chce zlikwidować moje stanowisko pracy, czy mogę przejść na wcześniejszą emeryturę?
 
wiwan / 2012-06-11 11:51 / Tysiącznik na forum
Jako ubezpieczony-mężczyzna z rocznika młodszego niż 1948 NIE ma Pan prawa do emerytury wcześniejszej "pracowniczej" z art. 29 oraz 46 Ustawy emerytalnej czyli wynikającej jedynie ze stażu ubezpieczeniowego i wieku.

Spełni Pan jednak po 6 miesiącach pobierania zasiłku dla bezrobotnych warunki uzyskania świadczenia przedemerytalnego z art. 2 ust. 1 pkt. 2 lub 5

USTAWY z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych.

(O ile oczywiście spełni Pan warunki uzyskania zasiłku dla bezrobotnych, a potem go nie utraci- z Ustawy o promocji zatrudnienia ).

Na emeryturę powszechną przejście w wieku 65 lat i 5 do 8 miesięcy w zależności od miesiąca urodzenia.

Re: Wcześniej na emeryturę

M-Zbigniew-M / 85.202.145.* / 2012-05-28 15:09
Mam 56 lat i przepracowane 35 lat. Czy mam szansę przejść na wcześniejszą emeryturę, jeśli ogłoszę upadłość firmy?
 
wiwan / 2012-05-28 19:37 / Tysiącznik na forum
Nie- bo nie wspomina Pan o okresach ZATRUDNIENIA w okolicznościach wcześniejszą emeryturę umożliwiających.
Mężczyźni z Pana rocznika nie mają prawa do e. wcześniejszej tzw. pracowniczej tj. uwarunkowanej jedynie wiekiem i stażem ubezpieczeniowym.
Na świadczenie przedemerytalne z powodu upadłości swej działalności też jest za wcześnie- prawo takie powstałoby, gdyby upadłość nastąpiła po Pana 61 urodzinach.

Re: Wcześniej na emeryturę

562 / 89.229.31.* / 2012-05-18 11:41
w 2014 roku spełnię wszystkie warunki aby otrzymać emeryturę pomostową.Za trzy miesiące idę na rentę po operacji.Czy będę mógł przejść z renty na emeryturę pomostową w 2014 r.
pozdr serd

Z poważaniem Zdzisław W.
 
wiwan / 2012-05-18 11:56 / Tysiącznik na forum
Tak, będzie Pan mógł. Wcześniejsze pobieranie renty prawa tego nie zmienia. Oczywiście nie będzie możliwe łączenie obu świadczeń.

Okres pobierania renty ( o ile nie będzie łączony z oskładkowanym zarobkowaniem ) nie zwiększy wysokości tej emerytury.

Re: Wcześniej na emeryturę

Mrozianka / 88.147.39.* / 2012-04-24 13:42
Mam wcześniejszą emeryturę ,mam 56lat ,chciałabym dorobić za granicą .
Ile i czy mogę dorobić......
 
wiwan / 2012-04-24 21:56 / Tysiącznik na forum
Może Pani. Dorabianie będzie bez wpływu na samo prawo do emerytury, ale uzyskiwane przychody podlegają dwu limitom, których przekroczenie powoduje zmniejszenie kwoty wypłacanej emerytury lub całkowite zawieszenie wypłaty.
Limitom tym będzie Pani podlegać do uzyskania wieku emerytury powszechnej- tj. do 60 urodzin wg. obecnych regulacji lub 13 do 16 miesięcy dłużej wg. obecnego projektu zmian w systemie emerytalnym.

Limity te to 70% i 130% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Obecnie to 2510,80 zł i 4662,80 zł brutto/mc.

Limity dotyczą źródeł podlegających obowiązkowo składkom społecznym. Nie ma znaczenia czy krajowym, czy zagranicznym.
Ma Pani obowiązek informowania Zakładu o podjęciu dorabiania i przewidywanych przychodach oraz potem corocznego rozliczania przychodów rzeczywistych i renty.
Pojawi się kwestia ich przeliczania na PLN .

praca

Haniunia / 77.114.116.* / 2012-03-07 12:52
Bardzo dziekuje za odpowiedz. a nurtuje mnie jeszze jedna kwestia a mianowicie: czy pracodawca (podkreślam ze w tym roku koncze 57 lat) moze zawrzeć umowe na czas określony i bez zadnych konsekwencji kończy sie odn apo tym czasie badz czy podpisując na czas nieokreśliny moze ja wypowiedzieć po okresie np. 1 roku
 
wiwan / 2012-03-07 13:14 / Tysiącznik na forum
Rozumiem, że chodzi Pani o ochronę pracownika w wieku przedemerytalnym rozpoczynającą się 4 lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Dotyczy ona umów już trwających, a nie zawieranych. Czyli ten Pani potencjalny pracodawca może zawrzeć z Panią dowolną umowę tj. albo na czas nieokreślony, albo na czas określony dowolnie długą.
I dopiero w przypadku, gdy będzie już Pani na umowie na czas nieokreślony lub określony, ale dłuższy niż czas jaki brakuje Pani do 60 lat- wtedy będzie pani podlegać tej ochronie z art.39 kodeksu pracy, czyli zakazowi jej wypowiadania.

wracając do pytania- umowa na czas określony skończy się w umówionym terminie, nieokreślona nie będzie mogła (zasadniczo, nie dotyczy to np. likwidacji zakładu) być wypoiwedziana.

Wcześniej na emeryturę

Haniunia / 77.114.116.* / 2012-03-07 12:12
w tym roku kończe 57 lat i mam dwadzieścia lat pracy ( zus i krus) czy podejmując teraz prace i opłacajac zus na podstawie umowy o prace ( pracodawca proponuje mi umowe o prace od 6 miesiecy do roku ) bede mogła ubiegać sie o wcześniejsza emeryture prosze o porade i wyjaśnienie
 
Haniunia / 77.114.116.* / 2012-03-07 12:45
Bardzo dziekuje za odpowiedz. a nurtuje mnie jeszze jedna kwestia a mianowicie: czy pracodawca (podkreślam ze w tym roku koncze 57 lat) moze zawrzeć umowe na czas określony i bez zadnych konsekwencji kończy sie odn apo tym czasie badz czy podpisując na czas nieokreśliny moze ja wypowiedzieć po okresie np. 1 roku
 
wiwan / 2012-03-07 12:23 / Tysiącznik na forum
Niestety nie- jeśli nie miała Pani okresów pracy w specyficznych okolicznościach.
Prawo do emerytury uzyska Pani wg. obecnych zasad w wieku 60 lat, wg. propozycji rządowych- w wieku 60 lat i 9 miesięcy do 61 lat w zależności od miesiąca pani urodzin.

To czy teraz podejmie Pani pracę będzie bez wpływu na prawo do emerytury, będzie miało oczywiście wpływ na jej wysokość.

Re: Wcześniej na emeryturę

seweryn825 / 83.9.75.* / 2012-03-01 15:25
witam czy po przejściu na wcześniejszą emeryture czy to prawda że wyplaane jest 80% ? czy po skończeniu 65 lat u kobietu może skladać papiery na emeryture w wysokości 100%
 
wiwan / 2012-03-06 11:32 / Tysiącznik na forum
Nieprawda.
Po osiągnięciu wieku powszechnego można wystąpić o przyznanie emerytury "normalnej", ale jest ona liczona inaczej i na ogół jej wysokość jest niższa.
Nie ma tu żadnej relacji 80 i 100 procent.
Wiek powszechny dla kobiety to 60, a nie 65 lat.

Re: Wcześniej na emeryturę

????? / 46.205.67.* / 2012-02-26 21:56
Witam,
bardzo proszę o pomoc otóż mój tata skończył 60 lat i ma 45 lat pracy, czy w tym przypadku przysługuje mu już emerytura? Od 1996 roku tata prowadzi działalność gospodarczą, nie ukrywam że od ok. 3 lat dochód jest "zerowy", ale opłacany jest ZUS, aby dotrwać doemerytur.
Dziękuje za pomoc
 
wiwan / 2012-03-06 11:26 / Tysiącznik na forum
Nie, wg. obecnych przepisów musi osiągnąć wiek 65 lat.

Re: Wcześniej na emeryturę

mikulińska / 213.31.11.* / 2012-02-21 22:39
Mam 50lat i 35 lat pracy z tabeli wychodzi że pójdę na emeryturę w wieku 63lata wtedy będę miala 48lat pracy proszę mi wytłumaczyc czy to jest normalne.Bo według mnie powinno to zależec od składek a nie od wieku według mnie jest to niesprawiedliwe.

Re: Wcześniej na emeryturę

k.lozowska / 94.42.152.* / 2012-02-01 22:16
we wrześniu skończę 56 lat i mam 36 lat pracy w przedszkolu jako salowa,kiedy będę mogła ubiegać się o emeryture.Czy wrazie zwolniń jestem chroniona
 
wiwan / 2012-02-01 23:09 / Tysiącznik na forum
Nie bardzo znam realia przedszkolne- więc odpowiedź zależy od tego, czy jako 'salowa' podlega Pani Karcie Nauczyciela, czyli czy Pani stanowisko rozumiane jest jako pracownika pedagogicznego.

Jeśli NIE- czyli jest Pani zwykłym pracownikiem tak jak np. hydraulik w tym przedszkolu- to uprawnienia emerytalne nabędzie Pani dopiero w wieku 60 lat, a Pani ochrona przed zwolnieniem z Kodeksu Pracy (art.39) rozpocznie się dopiero w dniu tych 56 urodzin. Do tego czasu może dostać Pani wypowiedzenie.
Jeśli TAK- to już spełnia Pani warunki wcześniejszej emerytury z art.88 Karty Nauczyciela

Re: Wcześniej na emeryturę

morawska / 83.6.151.* / 2012-01-22 11:24
jestem wspólwłscicielm firmy handlowej mam 55 lat chce przejsc na zasiłek przedemyratalny (jestem kobieta) czy jest to mozliwe
 
wiwan / 2012-01-23 12:58 / Tysiącznik na forum
Najwcześniej w wieku 56 lat i po ogłoszeniu upadłości prowadzonej DG. Tj. musi być ona ogłoszona, ze wszystkimi konsekwencjami np. podatkowymi. Upadłość musi nastąpić najwcześniej w dniu Pani 56 urodzin, do tego czasu musi ona trwać min. 24 miesiące, a Pani musi do tego dnia uzyskać okres ubezpieczeniowy min. 20 lat.

Re: Wcześniej na emeryturę

jan4305 / 84.38.222.* / 2012-01-06 17:23
mam skonczone 60lat i 40 lat pracy ,obecnie prowadze działalnośc gospodarczą-czy moge przejsc na wczesniejsza emertyure lub swiadczenie przedemerytalne.
 
wiwan / 2012-01-09 12:47 / Tysiącznik na forum
Od tyłu:
- do świadczenia przedemerytalnego musiałby Pan kolejno osiągnąć 61 lat, ogłosić upadłość swojej firmy i przez pół roku pobierać zasiłek dla bezrobotnych.
- do emerytury wcześniejszej z tytułu samego wieku i stażu Pana rocznik nie ma już prawa ( e. wcześniejsza pracownicza ). Miałby Pan prawo, gdyby wykazał się Pan odpowiednim stażem uprawniającym do :
emerytury z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
emerytury z tytułu wykonywania działalności twórczej lub artystycznej,
emerytury kolejowej,
emerytury górniczej,
emerytury w obniżonym wieku z tytułu pracy górniczej,
emerytury nauczycielskiej bez względu na wiek,
emerytury dla pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki

Re: Wcześniej na emeryturę

ira / 83.23.190.* / 2011-10-11 12:00
Agent Tomek ma 35 lat i już jest na emeryturze-zasłużonej>Na dodatek teraz został posłem i będzie jeszce pobierał emeryture i diete poselską oraz na prowadzenie biura.Co wy na to ?

Re: Wcześniej na emeryturę

dorcik00 / 85.237.188.* / 2011-10-10 22:12
Mam 56 lat i 34 lata stażu pracy z czego od 15 lat pracuje jako opiekunka społeczna, tzn. opiekuje się osobami starszymi, czy mam prawo przejścia na wcześniejszą emeryturę?
 
wiwan / 2011-10-11 11:41 / Tysiącznik na forum
Moim zdaniem nie. Z dwu powodów.
1. Jak rozumiem jest to praca 'dochodząca', w miejscach zamieszkania podopiecznych.
Warunki szczególne w tym zakresie wymagają, by były to :
"Prace w domach pomocy społecznej dla nieuleczalnie i przewlekle chorych, umysłowo upośledzonych dorosłych i umysłowo niedorozwiniętych dzieci".
2. Minimalny staż pracy w ww warunkach to 15 lat, ale na dzień 31.12.2008 r. Pani miała wtedy jak rozumiem tych lat 12.

Natomiast jeśli praca ta ma ww charakter ( z pkt. 1 ) to ma Pani prawo do emerytury pomostowej, wymaga to jednak rozwiązania stosunku pracy.

Re: Wcześniej na emeryturę

annia1 / 195.114.162.* / 2011-10-02 19:42
Witam moj mąż przepracował 38 lat w tym jako 15 lat kierowca i ma 58lat a firma jest w likwdacji czy moze przejśc na wcześniejszą emeryturę nie czekając do wieku 65 lat
 
wiwan / 2011-10-04 11:27 / Tysiącznik na forum
Jeśli:
1. był kierowcą "samochodów ciężarowych o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony, specjalizowanych, specjalistycznych (specjalnych), pojazdów członowych i ciągników samochodowych balastowych, autobusów o liczbie miejsc powyżej 15, samochodów uprzywilejowanych w ruchu w rozumieniu przepisów o ruchu na drogach publicznych, trolejbusów i motorniczych tramwajów"
2. Te 15 lat przypadło do końca 2008 r.

To może liczyć na wcześniejszą emeryturę w wieku 60 lat. Likwidacja zakładu nie daje mu niestety jeszcze szansy na świadczenie przedemerytalne.

Re: Wcześniej na emeryturę

111DANKA111 / 178.180.160.* / 2011-09-18 14:51
Witam, jestem kobietą mam 50 lat i przepracowane mam 30 lat. Czy i jaka należy mi się wcześniejsza emerytura
 
wiwan / 2011-09-30 11:30 / Tysiącznik na forum
Żadna wcześniejsza o ile nie spełnia Pani warunków:
-emerytury z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
-emerytury z tytułu wykonywania działalności twórczej lub artystycznej,
-emerytury kolejowej,
-emerytury górniczej,
-emerytury w obniżonym wieku z tytułu pracy górniczej,
-emerytury nauczycielskiej bez względu na wiek,
-emerytury dla pracowników opiekujących się
dziećmi wymagającymi stałej opieki

Bo Pani rocznik nie ma prawa już do emerytury wcześniejszej pracowniczej- tj. uwarunkowanej jedynie stażem, a nie okolicznościami pracy.

Re:OFE a świadczenia przedemerytalne

Łucja2 / 77.255.85.* / 2011-08-15 15:41
Czy muszę zrezygnować ze środków zgromadzonych w OFE II filar na rzecz budżetu państwa aby otrzymać świadczenia przedemerytalne ?
 
wiwan / 2011-08-15 21:02 / Tysiącznik na forum
Nie. Świadczenie to jest wypłacane przez ZUS ze środków Funduszu Pracy, a więc z innego ubezpieczenia niż emerytalne, nie ma to nic wspólnego z OFE.
 
Łucja2 / 213.238.91.* / 2011-08-23 18:23
Wiwan, serdeczne dzięki za odpowiedź. Cieszę się z takiego obrotu sprawy. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam

Re: Wcześniej na emeryturę

Mariolka52 / 78.155.115.* / 2011-07-17 21:01
mam52 lat i 25 lat pracy wtym13lat w szczególnych warunkach czy należy się emerytura pomostowa
 
wiwan / 2011-07-18 22:35 / Tysiącznik na forum
Obecnie ( jeszcze ) nie. Przede wszystkim nie ma Pani wymaganego wieku ( 55 lat ), ani stażu pracy w szczególnych warunkach ( 15 lat ).
No chyba, że była to praca:
- ratownika górskiego
- rybaka morskiego
- nurka lub kesoniarza
- przy azbeście
Wtedy ww limity wieku i stażu są o 5 lat niższe.

Wcześniej na emeryturę

beata13042 / 2011-02-21 15:28
mam pytanie , mój wuja rocznik 1951 ma 26 lat przepracowane przy produkcji kotłów cisnieniowych spawał je przez co zepsuł wzrok a od ciagłego huku częściowo słuch od 1991r prowadzi gospodarstwo przez co 19 lat ma przepracowanych z ubezpieczeniem w Krusie po 45 latach pracy kiedy wystąpił do dawnego zakładu o lata pracy w szkodliwych warunkach okazało się że te lata mu się nie należą bo przyjęty był jako ślusarz a co to kogo obchodzi że spawał i pracował na hali spawalniczej , a dziś ledwo chodzi i ma czekać do 65 lat a może będzie miał to szczęście i dożyje kilku emerytur??proszę może ktoś potrafi mi odpowiedzieć czy należą mu się lata szkodliwe i czy ma szansę na emeryturę wcześniejszą tj po 60 r.

Re: Wcześniej na emeryturę

marianna5166 / 91.195.57.* / 2010-08-09 13:47
Mam 52 lata, pracuje w gospodarstwie rolnym męża od 14 lat, oraz mam przepracowane 23 lata po za rolnictwem. Wyliczona moja emerytura z ZUS wynosi 826 zł. Czy po 1 stycznia będę mogła ubiegać się o emeryturę???
 
wiwan / 2010-08-13 13:22 / Tysiącznik na forum
O jakiejkolwiek wcześniejszej emeryturze może Pani myśleć z ukończeniem 55 roku życia.

Re: Wcześniej na emeryturę

marianna5166 / 91.195.57.* / 2010-08-09 13:47
Mam 52 lata, pracuje w gospodarstwie rolnym męża od 14 lat, oraz mam przepracowane 23 lata po za rolnictwem. Wyliczona moja emerytura z ZUS wynosi 826 zł. Czy po 1 stycznia będę mogła ubiegać się o emeryturę???

Re: Wcześniej na emeryturę

obiektywny i zirytowany / 83.15.175.* / 2007-12-20 10:44
dlaczego męszczyzna musi 5 lat dużej pracować od kobiety???.przeciesz biologicznie to właśnie męszczyzna powinien 5 lat wcześniej na emeryture niż kobieta...A zajmowanie sie domem niejest aż tak uciązliwe żeby to kobieta szła wcześniej na emeryture i niekażda to robi!!!,poza tym to na własny użytek i prywatna sprawa..a jak jej zacięszko to niech małżonek pomoże albo ponosi obciążenia..a obecnie to tylko preteksty a nie argumęty...
 
OBURZONA / 91.123.163.* / 2010-12-08 18:01
WYBACZCIE MU BO NIE WIE CO MOWI FACET.MIALAM DWOJE DZIECI,MAZ O 5 RANO WYJECHAL DO PRACY WROCIL O 18 ZMECZONY.JA NA WSI Z DWOJGIEM DZIECI PO WODE DO STUDNI BEZ LAZIENKI PIECE KAFLOWE.32 LATA TEMU W SKLEPACH NIC NIE BYLO ,TRZEBA BYLO Z DZIECMI W TLUMIE COS UPROSIC ZEBY CKOLWIEK KUPIC.MAZ ZMECZONY PO PRACY ZMECZONY POSZEDL SPAC I NA DRUGI DZIEN RANO ZNOWU POJECHAL.I TY MOWISZ ZE MESZCZYZNI WCZESNIEJ POWINNI ISC NA EMERYTURE.CHLOPIE CHYBA MASZ TEMPERATURE.
 
fotograf / 77.254.191.* / 2010-05-01 17:49
Widać że do szkoły było pod górkę więc z zakupami też nie byłoby po drodze ,odciąż swój umysł człowieku.Jak wynika z Twojej wypowiedzi nie masz zielonego pojęcia o pracy niczyjej a nie tylko kobiet.Twoim przykładem były chyba kapcie i gazeta podane na dzień dobry jak minął dzień???
 
czesti / 95.178.34.* / 2010-01-22 23:05
NIe wiesz co piszesz facet.Wy sie najwięcej w domu narobicie.
 
blelki / 178.56.7.* / 2010-04-13 22:53
popieram, kobiety robią na dwa etaty w domu i w pracy

Re: Wcześniej na emeryturę

kcb / 62.93.42.* / 2007-01-10 18:34
urodziłam się w październiku 1952 roku i mam 30 lat pracy, czy mogę w 2007 roku przejść na emeryturę????
 
Arim / 83.26.135.* / 2011-03-13 13:57
Kobieta musi miec ukończony wiek emerytalny 60 lat i 20 lat stażu pracy.Na emeryture możesz przejść w roku 2012 w pażdzierniku.O ile do tego czsu nie podniosą wieku emerytalnego dla kobiet do 65 lat.
w 2007 powinnaś mieć 35 lat stazu- 55 lat i byc zwolniną z zakładu pracy z winy zakładu pracy.Brakuje ci stażu pracy 5 lat.
 
wiwan / 2013-06-11 21:43 / Tysiącznik na forum
W ramach odgrzebywania staroci- powyżej 2 bzdury.
- 20 lat ( wtedy ), a obecnie stopniowo więcej do 25 lat, to staż gwarantujący e. minimalną
- 55/35/zwolnienie to niektóre warunki uzyskania prawa do świadczenia przedemerytalnego, a nie wcześniejszej emerytury.
 
dddddddddddd / 83.6.245.* / 2010-01-12 19:59
nie
 
lolo55 / 193.219.28.* / 2007-02-02 12:52
http://www.zus.pl/swiadcze/emer005.htm tam masz na stronie ZUS kto może przejść na wcześniejszą emeryturę. Wg mnie możesz ale musisz w momencie składania papierów na ta emeryturę być w zatrudnieniu - pracownikiem przez okres conajmniej 6 miesięcy. Poczytaj sama.
 
werka / 81.205.19.* / 2007-03-16 16:26
pracowalam od 1976 do 2002 roku zostalam zwolniona z pracy z powodu redukcji stanowiska do 2003 r. pobieralam zasilek dla bezr. teraz od 2003 jestem na utrzymaniu corki czy mam jakies prawa moze mi ktos odpowie
 
telinka / 83.20.81.* / 2007-02-20 19:36
mam 33lat pracy 50lat nalezeze do drugiego filaru prowadze dzialalnosc gospodarcza kiedy moge isc na przdwczesna emereture
 
1212121212121212 / 77.89.84.* / 2009-11-29 14:16
mam 33 lat pracy 50 lat naleze do drugiego filaru prowadze dzialalnosc gospodarcza kiedy moge isc na przedwczesna emeryturej
 
Missia / 82.160.2.* / 2007-01-24 23:44
Mam pytanko: wie ktoś może jaka jest kwota niepełnej emerytury?? straż pracy 15 lat,jeśli ktoś wie piszcie!!!!!!!!!! co jest konieczne, do złożenia wniosku o przyznanie wcześniejszej emerytury?? co trzeba jeszcze mieć oprócz podanego wieku i stażu?? piszcie pod komentarzem.Dzięki.
 
czesti / 95.178.34.* / 2010-01-22 23:11
MIsia zapomnij o wczesniejszej emeryturze.Do śmierci trza teraz robic .Nie wiedzialas tego?