Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

PILNE:
Prezes PKP SA odchodzi ze stanowiska po czterech latach szefowania

Forum Forum dla firmDotacje

Na co można wydać dotację dla bezrobotnego

Na co można wydać dotację dla bezrobotnego

Pytanie do eksperta / *.*.*.* / 2009-02-27 16:47
Jestem osobą bezrobotną od 4 miesięcy. Chciałbym skorzystać z dotacji na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Na co mogę wydać środki?
kpoplawska / 2009-02-27 16:48 / Katarzyna Popławska, doradca klienta
Środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przyznane wyłącznie osobom bezrobotnym zarejestrowanym w urzędzie pracy w miejscu zamieszkania, które:

a)Zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na terenie RP.
b)Zobowiążą się dokonać zakupów po otrzymaniu środków zgodnie z przeznaczeniem, nie później niż do 30 dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej.
c)Zobowiążą się rozpocząć działalność gospodarczą i prowadzić ją przez okres co najmniej 12 miesięcy.

Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, licząc od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.


Środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na:
a)zakup maszyn, urządzeń, oprogramowania oraz wyposażenia koniecznego do utworzenia miejsc pracy,
b)zakup materiałów, surowców i towarów,
c)reklamę oraz w przypadku uzyskania środków w ramach projektu współfinansowanego z funduszy UE na oznaczenie emblematem Unii Europejskiej oraz logo EFS miejsca prowadzenia działalności gospodarczej wraz z informacją o fakcie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zakupionych w ramach umowy środków trwałych i wyposażenia,
d)koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem działalności gospodarczej,
e)zakup materiałów przeznaczonych na remont oraz koszty adaptacji – w tym
np. koszty podłączeń mediów, instalacji połączenia sieciowego,
f)zakup domeny internetowej,

Środki na podjęcie działalności gospodarczej w szczególności nie mogą być wykorzystane na:
a)zakup pojazdów (definicja pojazdu zgodna z zapisami ustawy Prawo o ruchu drogowym) z wyłączeniem przyczep,
b)finansowanie wszelkich opłat związanych z przygotowaniem do założenia działalności gospodarczej, jej rejestracją (w szczególności związane z uzyskaniem zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia
o figurowaniu w ewidencji urzędu skarbowego jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą, ze zgłoszeniem VAT-R), dokonywaniem zakupów
w ramach przyznanych środków (np. podatek od czynności cywilno-prawnych, opłaty manipulacyjne, prowizje, tłumaczenia) oraz z bieżącym funkcjonowaniem firmy (np.: opłata za abonamenty, opłaty za Internet, opłata za hosting),
c)pokrycie kosztów transportu / przesyłki zakupionych rzeczy,
d)finansowanie jakichkolwiek szkoleń.

Katarzyna Popławska, doradca klienta

SOHOfinance

Kredyty, inwestycje, podatki i księgowość, ubezpieczenia - kompleksowa opieka
doświadczonych doradców

Najnowsze wpisy