wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - mieszany / aktywnej alokacji (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset PLN 2017-04-26 73,53 73,39 +0,19% +4,76% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji PLN 2017-04-26 106,68 106,54 +0,13% +3,22% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Aktywnego Zarządzania PLN 2017-04-26 125,58 124,79 +0,63% +11,23% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Makro Alokacj PLN 2017-04-26 111,82 111,63 +0,17% +10,21% - - - - kup on-line
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Lokata Kapitału PLN 2017-04-26 114,32 114,32 0,00% +17,02% - - - - kup on-line
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Małych i Średnich Spółek PLN 2017-04-26 112,01 111,23 +0,70% +10,57% - - - - kup on-line
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji PLN 2017-04-26 12,39 12,35 +0,32% +22,19% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Obligacyjny PLN 2017-04-26 109,18 109,81 -0,57% +2,76% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Legg Mason Subfundusz Strateg PLN 2017-04-26 221,22 220,77 +0,20% -1,07% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Aktywnej Alokacji PLN 2017-04-26 8,48 8,51 -0,35% +16,32% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego PLN 2017-04-26 164,57 164,39 +0,11% +10,46% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Mieszany PLN 2017-04-26 155,01 154,30 +0,46% +9,05% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Timingowy PLN 2017-04-26 164,21 163,52 +0,42% +13,06% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji PLN 2017-04-27 105,12 104,49 +0,60% +20,01% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji PLN 2017-04-26 95,89 95,88 +0,01% +0,72% - - - - kup on-line
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Equilibrium.pl PLN 2017-04-27 12,58 12,49 +0,72% +16,16% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategicznej Alokacji PLN 2017-04-26 100,11 99,79 +0,32% +11,20% - - - - kup on-line
Pretium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2017-04-24 9,24 9,24 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)