wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-26 16,49 16,42 +0,43% +10,37% 69,83 69,64 +0,27% +6,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-26 16,91 16,88 +0,18% +12,28% 71,61 71,59 +0,03% +8,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-26 16,20 16,17 +0,19% +11,49% 68,60 68,58 +0,03% +7,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-04-26 11,86 11,84 +0,17% +13,28% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-04-26 474,49 475,15 -0,14% +15,47% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-27 111,68 111,26 +0,38% +8,08% 471,90 471,14 +0,16% +3,85% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2017-04-27 52,77 52,58 +0,36% +0,74% 222,98 222,66 +0,15% -3,20% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2017-04-27 88,83 89,00 -0,19% +1,80% 344,28 345,97 -0,49% +1,33% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-27 106,97 106,58 +0,37% +7,54% 452,00 451,32 +0,15% +3,33% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-04-27 50,59 50,40 +0,38% +0,24% 213,77 213,42 +0,16% -3,69% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)