wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-21 16,89 16,95 -0,35% +13,43% 71,36 71,38 -0,03% +9,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-21 17,06 17,13 -0,41% +14,34% 72,08 72,14 -0,09% +9,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-21 16,32 16,39 -0,43% +13,49% 68,95 69,02 -0,11% +9,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-21 11,98 12,04 -0,50% +15,41% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-06-21 483,63 486,56 -0,60% +19,40% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-22 111,82 113,30 -1,31% +9,86% 474,59 477,91 -0,70% +6,13% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-22 52,84 53,54 -1,31% +2,42% 224,26 225,84 -0,70% -1,06% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2017-06-22 88,66 89,81 -1,28% +4,20% 337,71 339,02 -0,39% +2,44% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-06-22 107,03 108,45 -1,31% +9,31% 454,26 457,45 -0,70% +5,60% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-06-22 50,62 51,29 -1,31% +1,91% 214,84 216,35 -0,70% -1,55% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)