wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Globalny PLN 2017-06-21 1082,57 1088,04 -0,50% +16,75% - - - - kup on-line
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych PLN 2017-05-31 242,53 240,89 +0,68% 0,00% - - - - kup on-line
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global PLN 2017-05-31 104,88 104,91 -0,03% 0,00% - - - - kup on-line
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 PLN 2017-05-31 137,83 135,93 +1,40% 0,00% - - - - kup on-line
Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 PLN 2017-05-31 153,93 152,50 +0,94% 0,00% - - - - kup on-line
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy PLN 2017-06-22 117,89 117,81 +0,07% +7,82% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Optymalnego Wzrostu PLN 2017-06-22 110,43 110,44 -0,01% -1,11% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny PLN 2017-06-22 124,18 124,13 +0,04% +6,47% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego PLN 2017-06-22 147,30 147,07 +0,16% +6,27% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global 2 PLN 2017-05-31 121,86 121,73 +0,11% 0,00% - - - - kup on-line
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Oszczędnościowy PLN 2017-06-22 100,73 100,64 +0,09% +3,36% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Selektywny PLN 2017-06-22 160,72 160,81 -0,06% +7,64% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej PLN 2017-06-22 1211,63 1211,20 +0,04% +12,14% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja PLN 2017-06-21 104,42 104,33 +0,09% +12,55% - - - - kup on-line
BPH Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superior Selektywny A PLN 2017-06-22 118,03 118,08 -0,04% +8,98% - - - - kup on-line
Ipopema Global Profit Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-05-31 106,71 106,27 +0,41% 0,00% - - - - kup on-line
Metrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-05-29 800,87 811,64 -1,33% 0,00% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return PLN 2017-05-05 121,18 121,32 -0,12% +4,95% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) PLN 2017-06-22 119,81 119,85 -0,03% +5,82% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Global Return PLN 2017-06-22 125,20 125,04 +0,13% +10,09% - - - - kup on-line
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl PLN 2017-06-21 17,21 17,21 0,00% +17,07% - - - - kup on-line
Opera za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-05-31 333,32 326,16 +2,20% 0,00% - - - - kup on-line
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Opoka Alfa PLN 2017-05-31 116,14 0,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Opoka Neutral PLN 2017-05-31 117,46 0,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra PLN 2017-05-31 124,91 126,03 -0,89% +22,29% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alternatywny Absolutnej Stopy Zwrotu PLN 2017-06-22 10,51 10,50 +0,10% 0,00% - - - - kup on-line
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Elastycznego Inwestowania PLN 2017-06-22 11,62 11,61 +0,09% +5,44% - - - - kup on-line
PKO Globalnej Strategii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-04-28 106,67 106,85 -0,17% -0,15% - - - - kup on-line
PKO Strategii Obligacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-05-29 106,53 106,46 +0,07% +1,26% - - - - kup on-line
Quercus Absolutnego Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-05-31 1530,72 1528,49 +0,15% +4,96% - - - - kup on-line
Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-05-31 1096,49 1085,68 +1,00% +4,72% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Selektywny PLN 2017-06-22 161,67 161,72 -0,03% +11,85% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny PLN 2017-06-22 119,92 120,04 -0,10% +4,41% - - - - kup on-line
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania PLN 2017-06-22 122,52 122,32 +0,16% +3,72% - - - - kup on-line
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości PLN 2017-06-22 108,25 108,19 +0,06% +9,42% - - - - kup on-line
Skarbiec Absolute Return Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-05-31 14740,50 14791,40 -0,34% +19,74% - - - - kup on-line
Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-05-31 10796,70 10887,90 -0,84% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Neutral PLN 2017-06-22 131,13 130,81 +0,24% +4,39% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities PLN 2017-06-22 166,84 166,10 +0,45% +20,87% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Alternatywny PLN 2017-06-22 95,93 95,78 +0,16% -4,28% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture PLN 2017-06-22 501,80 500,74 +0,21% -10,95% - - - - kup on-line
Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-05-31 191,58 196,17 -2,34% +28,20% - - - - kup on-line
UniAbsolute Return Akcyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-05-31 116,97 117,02 -0,04% +4,08% - - - - kup on-line
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-05-31 1071,57 1070,87 +0,07% +3,60% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SGB Zagraniczny PLN 2017-06-23 1039,77 1042,09 -0,22% +4,57% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)