wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Globalny PLN 2017-04-26 1085,51 1067,55 +1,68% +13,49% - - - - kup on-line
ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy PLN 2017-04-26 117,71 117,18 +0,45% +7,66% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Optymalnego Wzrostu PLN 2017-04-26 111,54 111,35 +0,17% -0,12% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny PLN 2017-04-26 122,55 122,56 -0,01% +4,53% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego PLN 2017-04-26 147,75 147,24 +0,35% +6,40% - - - - kup on-line
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Oszczędnościowy PLN 2017-04-26 100,43 100,17 +0,26% +2,50% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Selektywny PLN 2017-04-26 157,31 157,30 +0,01% +4,73% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej PLN 2017-04-26 1198,85 1197,08 +0,15% +9,18% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja PLN 2017-04-26 103,56 103,18 +0,37% +9,72% - - - - kup on-line
BPH Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superior Selektywny A PLN 2017-04-26 115,84 115,84 0,00% +6,55% - - - - kup on-line
Ipopema Global Profit Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-03-31 106,07 105,81 +0,25% 0,00% - - - - kup on-line
Metrum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-04-26 811,64 816,08 -0,54% 0,00% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return PLN 2017-04-26 120,69 121,24 -0,45% +3,86% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) PLN 2017-04-26 119,50 119,45 +0,04% +5,61% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Global Return PLN 2017-04-26 123,12 123,09 +0,02% +6,26% - - - - kup on-line
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl PLN 2017-04-26 16,96 16,72 +1,44% +12,92% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alternatywny Absolutnej Stopy Zwrotu PLN 2017-04-26 10,48 10,47 +0,10% 0,00% - - - - kup on-line
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Elastycznego Inwestowania PLN 2017-04-26 11,55 11,55 0,00% +4,24% - - - - kup on-line
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-03-31 99,77 100,04 -0,27% 0,00% - - - - kup on-line
PKO Globalnej Strategii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-03-31 106,85 108,85 -1,84% +0,02% - - - - kup on-line
PKO Strategii Obligacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-03-31 106,46 106,04 +0,40% +1,81% - - - - kup on-line
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-03-31 1616,34 1609,35 +0,43% +1,89% - - - - kup on-line
Quercus Absolutnego Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-03-31 1513,76 1508,07 +0,38% +4,74% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Selektywny PLN 2017-04-26 160,22 160,57 -0,22% +7,54% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny PLN 2017-04-26 119,47 119,80 -0,28% +2,36% - - - - kup on-line
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania PLN 2017-04-26 122,59 122,29 +0,25% +3,61% - - - - kup on-line
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości PLN 2017-04-26 108,17 107,79 +0,35% +12,06% - - - - kup on-line
Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-03-31 10888,20 10779,80 +1,01% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Neutral PLN 2017-04-26 125,78 127,12 -1,05% +2,00% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities PLN 2017-04-26 161,87 162,60 -0,45% +16,97% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Alternatywny PLN 2017-04-26 94,04 93,32 +0,77% -11,62% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture PLN 2017-04-26 500,72 501,53 -0,16% -14,74% - - - - kup on-line
Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-03-31 184,24 178,59 +3,16% +23,96% - - - - kup on-line
UniAbsolute Return Akcyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-03-31 116,57 116,57 0,00% +5,50% - - - - kup on-line
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-03-31 1057,95 1057,85 +0,01% +2,12% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SGB Zagraniczny PLN 2017-04-27 1039,03 1037,97 +0,10% +4,86% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)