wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - obligacji
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agio Subfundusz Agio Obligacji Plus PLN 2017-04-26 100,45 100,44 +0,01% +0,44% - - - - kup on-line
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał Plus PLN 2017-04-26 120,92 120,89 +0,02% +1,90% - - - - kup on-line
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał PLN 2017-04-26 1404,84 1404,02 +0,06% +2,53% - - - - kup on-line
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych PLN 2017-04-26 109,45 109,43 +0,02% +1,22% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych PLN 2017-04-26 107,37 107,35 +0,02% +5,34% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Plus PLN 2017-04-26 166,38 166,38 0,00% +3,73% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych PLN 2017-04-26 139,64 139,62 +0,01% +1,70% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Flexi Asia Bond PLN 2017-04-26 104,38 104,38 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Pieniężny Globalny PLN 2017-04-26 101,32 101,32 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond PLN 2017-04-26 99,06 99,49 -0,43% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond PLN 2017-04-26 98,97 98,99 -0,02% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond PLN 2017-04-26 107,75 107,62 +0,12% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit PLN 2017-04-26 100,58 100,49 +0,09% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Income PLN 2017-04-26 104,48 104,42 +0,06% 0,00% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2017-04-26 105,03 105,02 +0,01% -1,59% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Obligacji Skarbowych PLN 2017-04-26 21,01 21,01 0,00% -0,05% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Europejskich PLN 2017-04-26 78,94 79,08 -0,18% -3,21% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2017-04-26 61,46 61,44 +0,03% +3,45% - - - - kup on-line
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych PLN 2017-04-26 1308,04 1307,62 +0,03% +3,44% - - - - kup on-line
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych PLN 2017-04-26 1331,54 1331,40 +0,01% +0,22% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji PLN 2017-04-26 226,64 226,65 0,00% -0,18% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny PLN 2017-04-26 144,87 144,92 -0,03% +1,78% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Lokacyjny PLN 2017-04-26 101,36 101,35 +0,01% 0,00% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych PLN 2017-04-26 128,67 128,71 -0,03% +4,20% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dłużny PLN 2017-04-26 1634,50 1634,36 +0,01% +1,02% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Zamiennych PLN 2017-04-26 102,87 102,80 +0,07% +3,10% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Papierów Nieskarbowych PLN 2017-04-26 1487,94 1487,86 +0,01% +5,23% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Obligacji PLN 2017-04-26 131,41 131,42 -0,01% +0,14% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2017-04-26 129,41 129,37 +0,03% +2,32% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2017-04-26 100,94 100,96 -0,02% +1,31% - - - - kup on-line
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny PLN 2017-04-26 107,18 107,16 +0,02% +2,45% - - - - kup on-line
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Papierów Dłużnych PLN 2017-04-26 124,27 124,23 +0,03% +0,15% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Obligacji 1 PLN 2017-04-26 282,01 282,03 -0,01% -0,55% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2017-04-26 14,10 14,10 0,00% +2,32% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Obligacji 2 PLN 2017-04-26 3366,76 3367,02 -0,01% -0,26% - - - - kup on-line
BPH Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superior Obligacji PLN 2017-04-26 106,16 106,16 0,00% +1,94% - - - - kup on-line
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2017-04-26 133,93 133,93 0,00% +1,21% - - - - kup on-line
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2017-04-26 1148,36 1149,37 -0,09% +3,29% - - - - kup on-line
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus PLN 2017-04-26 118,41 118,50 -0,08% +0,53% - - - - kup on-line
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz DB Fund Instrumentów Dłużnych PLN 2017-04-26 11,51 11,51 0,00% -0,52% - - - - kup on-line
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2017-04-26 12,14 12,14 0,00% +2,62% - - - - kup on-line
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny PLN 2017-04-26 11,95 11,95 0,00% +2,84% - - - - kup on-line
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Ostrożny PLN 2017-04-26 102,44 102,44 0,00% +1,91% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji PLN 2017-04-26 318,60 318,56 +0,01% +2,13% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu PLN 2017-04-26 94,02 94,01 +0,01% +5,42% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2017-04-26 101,33 101,34 -0,01% +1,50% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących Plus PLN 2017-04-26 98,58 98,71 -0,13% -0,61% - - - - kup on-line
Ipopema Global Bonds Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-03-31 111,43 110,55 +0,80% 0,00% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny PLN 2017-04-26 107,38 107,36 +0,02% +1,28% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2017-04-26 127,41 127,40 +0,01% +1,58% - - - - kup on-line
KBC Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2017-04-26 2,85 2,85 0,00% +3,26% - - - - kup on-line
KBC Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty KBC Subfundusz Delta PLN 2017-04-26 131,87 131,87 0,00% -0,55% - - - - kup on-line
KBC Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz KBC Sigma Obligacji Plus PLN 2017-04-26 102,64 102,62 +0,02% 0,00% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz KBC Obligacji Korporacyjnych PLN 2017-04-26 134,65 134,66 -0,01% +3,31% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych PLN 2017-04-26 232,85 232,89 -0,02% +2,55% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacyjny PLN 2017-04-26 173,77 173,79 -0,01% +2,71% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Legg Mason Subfundusz Obligacji PLN 2017-04-26 277,28 277,37 -0,03% -0,98% - - - - kup on-line
mBank mFundusz Obligacji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2017-04-26 161,46 161,45 +0,01% -4,67% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Obligacji Skarbowych PLN 2017-04-26 20,83 20,84 -0,05% +1,31% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy AIG Subfundusz Obligacji Światowych PLN 2017-04-26 12,94 12,96 -0,15% +3,94% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Obligacji Plus PLN 2017-04-26 16,15 16,16 -0,06% +1,19% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych PLN 2017-04-26 107,74 107,78 -0,04% +4,57% - - - - kup on-line
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych PLN 2017-04-26 138,50 138,52 -0,01% +4,49% - - - - kup on-line
MM Prime Depozytowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-04-21 1112,89 1111,87 +0,09% +3,73% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2017-04-26 294,61 294,71 -0,03% +2,30% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 PLN 2017-04-26 276,88 276,99 -0,04% +2,45% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) PLN 2017-04-26 174,26 174,06 +0,11% +11,95% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) PLN 2017-04-26 91,89 92,28 -0,42% +3,58% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacyjny Globalnej Alokacji (L) PLN 2017-04-26 110,39 110,59 -0,18% +1,60% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2017-04-26 108,03 108,04 -0,01% +0,76% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw PLN 2017-04-27 231,00 230,49 +0,22% +0,23% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych PLN 2017-04-27 199,42 198,58 +0,42% -2,85% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Open Finance Obligacji PLN 2017-04-26 109,39 109,44 -0,05% +0,82% - - - - kup on-line
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny PLN 2017-04-26 114,49 114,54 -0,04% +1,34% - - - - kup on-line
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-04-20 102,86 102,72 +0,14% 0,00% - - - - kup on-line
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista.pl PLN 2017-04-27 18,18 18,11 +0,39% -2,42% - - - - kup on-line
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista-plus.pl PLN 2017-04-26 15,95 15,94 +0,06% -0,75% - - - - kup on-line
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Tutus-plus PLN 2017-04-26 12,37 12,38 -0,08% +0,81% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Obligacji PLN 2017-04-26 10,05 10,06 -0,10% -2,33% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczna Alokacja 2 PLN 2017-04-26 11,85 11,85 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus PLN 2017-04-26 56,43 56,44 -0,02% +0,86% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny Plus PLN 2017-04-26 10,80 10,80 0,00% +1,41% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Obligacji i Dochodu PLN 2017-04-26 11,51 11,50 +0,09% +8,79% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Obligacji Strategicznych PLN 2017-04-26 18,32 18,32 0,00% +5,47% - - - - kup on-line
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2017-04-26 137,17 137,20 -0,02% +1,06% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Dolarowych Plus PLN 2017-04-26 76,74 76,94 -0,26% +3,65% - - - - kup on-line
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Europejskich Plus PLN 2017-04-26 44,77 44,85 -0,18% -3,43% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Długoterminowych PLN 2017-04-26 203,38 203,42 -0,02% +1,10% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus PLN 2017-04-26 165,07 165,11 -0,02% +0,81% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych USD PLN 2017-04-26 110,46 110,66 -0,18% +1,53% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku PLN 2017-04-26 60,83 60,83 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez PLN 2017-04-26 158,97 158,97 0,00% -0,42% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Dłużny Aktywny PLN 2017-04-26 50,49 50,50 -0,02% 0,00% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych PLN 2017-04-26 50,42 50,39 +0,06% 0,00% - - - - kup on-line
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących PLN 2017-04-26 130,69 130,85 -0,12% +0,78% - - - - kup on-line
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych PLN 2017-04-26 109,35 109,37 -0,02% +3,71% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska PLN 2017-04-26 115,83 115,68 +0,13% +11,10% - - - - kup on-line
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Global Strategic Bond Fund Polska PLN 2017-04-26 108,07 107,98 +0,08% +3,72% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec - Depozytowy PLN 2017-04-26 34,80 34,81 -0,03% +2,41% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec - Obligacja PLN 2017-04-26 302,05 302,08 -0,01% +1,40% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Lokacyjny PLN 2017-04-26 135,60 135,64 -0,03% +5,19% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Obligacji Globalnych PLN 2017-04-26 104,25 104,26 -0,01% +2,88% - - - - kup on-line
Skarbiec mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusz dla każdego PLN 2017-04-26 101,40 101,38 +0,02% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec Obligacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-03-31 13981,60 13949,20 +0,23% +3,84% - - - - kup on-line
Skarbiec Obligacyjny Nowej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-03-31 12620,30 12607,10 +0,10% 0,00% - - - - kup on-line
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 1 PLN 2017-03-21 122,02 121,96 +0,05% -0,50% - - - - kup on-line
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2017-04-26 173,92 173,95 -0,02% -0,41% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Obligacyjny PLN 2017-04-26 105,08 105,10 -0,02% -0,08% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniDolar Pienieżny (USD) USD 2017-04-27 40,94 40,93 +0,02% +0,79% 158,67 159,11 -0,27% +0,33% kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniLokata PLN 2017-04-27 118,29 118,29 0,00% +1,97% - - - - kup on-line
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniObligacje: Nowa Europa PLN 2017-04-27 199,46 198,40 +0,53% -4,75% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniEURIBOR (EUR) EUR 2017-04-27 1193,69 1193,60 +0,01% +0,54% 5043,94 5054,42 -0,21% -3,40% kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniObligacje Aktywny PLN 2017-04-27 152,04 151,74 +0,20% +0,05% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniWIBID_Plus PLN 2017-04-27 1713,69 1713,58 +0,01% +2,10% - - - - kup on-line
UniKorona Obligacje PLN 2017-04-27 337,94 337,74 +0,06% +0,45% - - - - kup on-line
UniObligacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-03-31 1278,64 1278,57 +0,01% +3,62% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)