wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - surowcowy
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców PLN 2017-04-24 97,27 97,30 -0,03% +5,87% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Dochodowych Surowców PLN 2017-03-31 114,05 113,98 +0,06% -0,39% - - - - kup on-line
Investor Gold Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-03-31 8858,16 8963,36 -1,17% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Gold PLN 2017-04-24 150,68 153,44 -1,80% +1,05% - - - - kup on-line
Open Finance Surowcowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-04-18 98,01 98,16 -0,15% -5,26% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Surowców i Energii PLN 2017-04-24 6,04 6,08 -0,66% +3,78% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Złota PLN 2017-04-24 119,34 123,92 -3,70% +3,72% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Gold PLN 2017-04-24 52,97 53,36 -0,73% -0,47% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Surowcowych PLN 2017-04-24 52,76 53,00 -0,45% -1,53% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)