wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - surowcowy
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców PLN 2017-05-18 96,93 97,15 -0,23% +6,22% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Dochodowych Surowców PLN 2017-04-28 113,89 114,05 -0,14% -0,53% - - - - kup on-line
Investor Gold Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-04-30 8936,20 8858,16 +0,88% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Gold PLN 2017-05-18 147,41 147,12 +0,20% -0,45% - - - - kup on-line
Open Finance Surowcowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-05-15 97,50 97,75 -0,26% -5,75% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Surowców i Energii PLN 2017-05-18 5,95 5,94 +0,17% -0,17% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Złota PLN 2017-05-19 115,25 115,29 -0,03% -7,70% - - - - kup on-line
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Gold PLN 2017-05-18 51,58 52,19 -1,17% -4,90% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Surowcowych PLN 2017-05-18 52,60 52,82 -0,42% -3,17% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)