wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-26 191,20 191,06 +0,07% +19,55% 809,66 810,28 -0,08% +15,43% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-04-26 208,20 208,23 -0,01% +14,91% 809,34 813,35 -0,49% +14,64% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-26 174,72 174,60 +0,07% +19,03% 739,87 740,48 -0,08% +14,92% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-04-26 190,26 190,29 -0,02% +15,13% 739,60 743,27 -0,49% +14,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2017-04-26 18,29 18,27 +0,11% +12,62% 71,10 71,36 -0,37% +12,37% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-27 120,99 121,06 -0,06% +18,96% 511,24 512,64 -0,27% +14,30% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-04-27 169,44 169,41 +0,02% +12,78% 715,97 717,38 -0,20% +8,36% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) USD 2017-04-27 132,14 132,10 +0,03% +14,55% 512,13 513,51 -0,27% +14,02% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) USD 2017-04-27 126,27 126,23 +0,03% +13,21% 489,38 490,69 -0,27% +12,69% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-27 109,24 109,30 -0,05% +18,07% 461,59 462,84 -0,27% +13,45% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-04-27 157,56 157,55 +0,01% +11,94% 665,77 667,16 -0,21% +7,55% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) USD 2017-04-27 119,30 119,27 +0,03% +13,69% 462,37 463,64 -0,27% +13,18% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-27 268,81 268,86 -0,02% +20,18% 1135,86 1138,51 -0,23% +15,47% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-04-27 186,94 186,85 +0,05% +14,04% 789,91 791,24 -0,17% +9,58% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) USD 2017-04-27 294,66 294,47 +0,06% +15,72% 1142,01 1144,69 -0,23% +15,19% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) USD 2017-04-27 282,78 282,60 +0,06% +14,75% 1095,97 1098,55 -0,23% +14,22% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-27 256,06 256,11 -0,02% +19,58% 1081,98 1084,52 -0,23% +14,90% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-04-27 179,29 179,20 +0,05% +13,49% 757,59 758,84 -0,16% +9,04% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) USD 2017-04-27 279,77 279,59 +0,06% +15,15% 1084,30 1086,85 -0,23% +14,62% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 2017-04-27 142,02 141,87 +0,11% +19,10% 550,43 551,49 -0,19% +18,56% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) USD 2017-04-27 137,64 137,49 +0,11% +18,10% 533,45 534,47 -0,19% +17,56% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2017-04-27 132,95 132,81 +0,11% +18,51% 515,27 516,27 -0,19% +17,97% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)