wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - obligacji / obligacje skarbowe (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agio Subfundusz Agio Obligacji Plus PLN 2017-05-25 100,65 100,67 -0,02% +0,64% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych PLN 2017-05-25 140,11 140,09 +0,01% +2,09% - - - - kup on-line
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Pieniężny Globalny PLN 2017-05-25 101,67 101,67 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Obligacji Skarbowych PLN 2017-05-25 21,15 21,13 +0,09% +0,52% - - - - kup on-line
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych PLN 2017-05-25 1340,66 1339,43 +0,09% +0,86% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji PLN 2017-05-24 227,54 227,49 +0,02% +0,41% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Obligacji PLN 2017-05-25 132,08 131,99 +0,07% +0,73% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu PLN 2017-05-25 94,25 94,24 +0,01% +6,14% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny PLN 2017-05-25 108,17 108,08 +0,08% +1,57% - - - - kup on-line
KBC Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2017-05-25 2,86 2,86 0,00% +3,25% - - - - kup on-line
KBC Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty KBC Subfundusz Delta PLN 2017-05-25 132,38 132,38 0,00% -0,13% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Legg Mason Subfundusz Obligacji PLN 2017-05-25 279,02 278,82 +0,07% -0,19% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Obligacji Skarbowych PLN 2017-05-25 20,93 20,93 0,00% +1,65% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2017-05-25 296,14 296,01 +0,04% +2,79% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2017-05-25 108,25 108,28 -0,03% +0,86% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych PLN 2017-05-26 196,19 196,19 0,00% -3,83% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Obligacji PLN 2017-05-25 10,03 10,04 -0,10% -2,34% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus PLN 2017-05-25 56,69 56,65 +0,07% +1,32% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku PLN 2017-05-25 60,87 60,87 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez PLN 2017-05-25 160,82 160,74 +0,05% +0,73% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Dłużny Aktywny PLN 2017-05-25 50,91 50,89 +0,04% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec - Obligacja PLN 2017-05-25 303,66 303,53 +0,04% +1,75% - - - - kup on-line
Skarbiec Obligacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-04-28 14020,90 13981,60 +0,28% +4,12% - - - - kup on-line
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji PLN 2017-05-25 174,65 174,64 +0,01% +0,17% - - - - kup on-line
UniKorona Obligacje PLN 2017-05-26 339,58 339,39 +0,06% +1,23% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)