wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-24 28,37 28,35 +0,07% +0,50% 119,20 118,81 +0,34% -4,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-05-24 12,14 12,13 +0,08% +1,93% 45,35 45,52 -0,38% -3,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-05-24 31,74 31,83 -0,28% +0,76% 118,56 119,44 -0,74% -4,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-24 25,89 25,88 +0,04% -0,04% 108,78 108,45 +0,30% -5,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-05-24 28,97 29,06 -0,31% +0,28% 108,22 109,05 -0,77% -5,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-24 15,97 15,96 +0,06% +0,57% 67,10 66,88 +0,33% -4,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-05-24 11,71 11,71 0,00% +2,00% 43,74 43,94 -0,46% -3,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-24 14,67 14,67 0,00% 0,00% 61,64 61,48 +0,26% -5,14% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-24 120,61 120,57 +0,03% +1,75% 506,78 505,27 +0,30% -3,47% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-05-24 107,22 107,19 +0,03% +3,35% 400,51 402,24 -0,43% -2,29% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-24 116,33 116,30 +0,03% +1,24% 488,80 487,38 +0,29% -3,96% kup on-line
BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2017-05-24 219,76 219,82 -0,03% -0,59% 923,39 921,20 +0,24% -4,73% kup on-line
Conseq Polskich Obligacji PLN 2017-05-25 1,08 1,08 0,00% -0,92% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - Core Euro Bond Fund EUR 2017-05-25 14,54 14,52 +0,14% +0,69% 61,05 61,01 +0,06% -4,96% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-25 15,47 15,44 +0,19% +0,06% 64,95 64,88 +0,12% -5,55% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-25 28,83 28,77 +0,21% -0,35% 121,04 120,89 +0,13% -5,94% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-25 25,80 25,79 +0,04% +0,74% 108,32 108,36 -0,04% -4,91% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-25 11,97 11,97 0,00% +0,59% 50,26 50,30 -0,08% -5,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Government Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-25 13,59 13,58 +0,07% -2,23% 57,06 57,06 0,00% -7,72% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2017-05-24 26,24 26,25 -0,04% +0,23% 110,25 110,01 +0,23% -4,92% kup on-line
KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2017-05-23 916,24 915,10 +0,12% +1,30% 3839,69 3849,73 -0,26% -3,87% kup on-line
KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2017-05-23 425,58 425,05 +0,12% -2,70% 1783,48 1788,14 -0,26% -7,67% kup on-line
KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2017-05-23 2428,91 2425,43 +0,14% +9,84% 9114,73 9152,36 -0,41% +4,72% kup on-line
KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2017-05-23 665,96 665,00 +0,14% +4,88% 2499,08 2509,38 -0,41% 0,00% kup on-line
KBC Bonds Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2017-05-23 277,39 277,26 +0,05% -1,60% 1162,46 1166,41 -0,34% -6,62% kup on-line
KBC Bonds Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2017-05-23 123,42 123,36 +0,05% -2,60% 517,22 518,96 -0,34% -7,57% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-23 12,47 12,48 -0,08% +1,71% 52,26 52,67 -0,77% -3,48% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-05-23 51,68 51,76 -0,15% +3,09% - - - - kup on-line
Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-24 13,97 13,97 0,00% +0,50% 58,70 58,54 +0,26% -4,66% kup on-line
Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-24 277,59 277,38 +0,08% +5,97% 1166,38 1162,42 +0,34% +0,52% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-26 11,64 11,62 +0,17% -0,77% 48,65 48,79 -0,28% -6,25% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2017-05-26 6,79 6,78 +0,15% -2,58% 28,38 28,47 -0,30% -7,96% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-26 10,75 10,73 +0,19% -1,29% 44,93 45,05 -0,26% -6,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-26 21,04 21,02 +0,10% +0,29% 87,94 88,25 -0,36% -5,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2017-05-26 8,99 8,98 +0,11% -2,18% 37,57 37,70 -0,34% -7,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-26 19,43 19,41 +0,10% -0,26% 81,21 81,49 -0,35% -5,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-05-26 21,78 21,79 -0,05% -0,41% 80,97 81,79 -1,00% -6,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-05-26 16,55 16,53 +0,12% -2,70% 69,17 69,40 -0,33% -8,08% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)