wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-24 28,31 28,29 +0,07% +0,60% 120,90 120,60 +0,24% +0,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-04-24 12,10 12,09 +0,08% +2,02% 48,21 47,86 +0,72% +7,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-04-24 30,77 30,26 +1,69% -2,81% 122,59 119,79 +2,34% +1,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-24 25,86 25,84 +0,08% +0,08% 110,44 110,16 +0,25% -0,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-04-24 28,10 27,64 +1,66% -3,70% 111,95 109,42 +2,31% +1,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-25 15,95 15,95 0,00% +0,50% 67,64 68,11 -0,69% -1,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-04-25 11,68 11,69 -0,09% +1,92% 45,62 46,57 -2,04% +3,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-25 14,66 14,67 -0,07% 0,00% 62,17 62,65 -0,76% -2,02% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-25 120,24 120,26 -0,02% +1,62% 509,94 513,57 -0,71% -0,43% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-04-25 106,74 106,75 -0,01% +3,15% 416,93 425,30 -1,97% +4,93% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-25 116,02 116,04 -0,02% +1,11% 492,04 495,55 -0,71% -0,93% kup on-line
BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2017-04-24 219,50 219,06 +0,20% -0,68% 937,38 933,88 +0,37% -1,10% kup on-line
Conseq Polskich Obligacji PLN 2017-04-24 1,08 1,08 0,00% -0,92% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - Core Euro Bond Fund EUR 2017-04-24 14,51 14,51 0,00% +1,11% 61,97 61,86 +0,17% +0,69% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-24 15,44 15,43 +0,06% +0,32% 65,94 65,78 +0,24% -0,10% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-24 28,78 28,76 +0,07% -0,07% 122,91 122,61 +0,24% -0,49% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-24 25,73 25,73 0,00% +0,70% 109,88 109,69 +0,17% +0,28% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-24 11,94 11,94 0,00% +0,59% 50,99 50,90 +0,17% +0,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Government Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-24 13,61 13,61 0,00% 0,00% 58,12 58,02 +0,17% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2017-04-24 26,22 26,20 +0,08% -0,11% 111,97 111,69 +0,25% -0,53% kup on-line
KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2017-04-21 911,45 908,64 +0,31% -3,07% 3885,60 3853,00 +0,85% -3,91% kup on-line
KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2017-04-21 423,35 422,04 +0,31% -6,90% 1804,78 1789,62 +0,85% -7,71% kup on-line
KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2017-04-21 2412,51 2408,78 +0,15% +8,32% 9550,64 9531,78 +0,20% +13,31% kup on-line
KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2017-04-21 661,46 660,43 +0,16% +3,43% 2618,59 2613,39 +0,20% +8,20% kup on-line
KBC Bonds Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2017-04-21 279,11 279,09 +0,01% -0,29% 1189,87 1183,45 +0,54% -1,16% kup on-line
KBC Bonds Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2017-04-21 124,19 124,17 +0,02% -1,30% 529,43 526,53 +0,55% -2,16% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-25 12,43 12,44 -0,08% +2,14% 52,72 53,12 -0,77% +0,08% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-04-25 51,46 51,48 -0,04% +3,44% - - - - kup on-line
Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-24 13,96 13,96 0,00% -0,14% 59,62 59,51 +0,17% -0,56% kup on-line
Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-24 276,86 276,01 +0,31% +2,47% 1182,33 1176,66 +0,48% +2,04% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-25 11,58 11,60 -0,17% -0,52% 49,11 49,54 -0,86% -2,52% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2017-04-25 6,75 6,77 -0,30% -2,32% 28,63 28,91 -0,98% -4,29% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-25 10,70 10,72 -0,19% -1,11% 45,38 45,78 -0,88% -3,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-25 20,95 20,97 -0,10% +0,38% 88,85 89,55 -0,79% -1,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2017-04-25 8,95 8,96 -0,11% -2,08% 37,96 38,26 -0,80% -4,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-25 19,36 19,38 -0,10% -0,15% 82,11 82,76 -0,79% -2,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-04-25 21,13 21,09 +0,19% -3,34% 82,53 84,02 -1,77% -1,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-04-25 16,48 16,50 -0,12% -2,66% 69,89 70,46 -0,81% -4,62% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)