wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

WAŻNE: Rząd przyjął projekt nowego abonamentu

Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - rynku pieniężnego / uniwersalny (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny PLN 2017-05-23 104,64 104,71 -0,07% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Pieniężny PLN 2017-05-23 152,61 152,59 +0,01% +2,24% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Pieniężny PLN 2017-05-23 109,02 108,98 +0,04% +2,05% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Płynnościowy PLN 2017-05-23 105,82 105,81 +0,01% +1,48% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy PLN 2017-05-23 29,67 29,67 0,00% +1,33% - - - - kup on-line
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy PLN 2017-05-23 1057,86 1057,78 +0,01% +1,35% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus PLN 2017-05-23 177,28 177,21 +0,04% +1,00% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Pieniężny PLN 2017-05-23 1442,33 1441,86 +0,03% +1,75% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Lokacyjny PLN 2017-05-23 121,56 121,53 +0,02% +1,60% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny PLN 2017-05-23 102,13 102,11 +0,02% +1,81% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Pieniężny PLN 2017-05-23 105,72 105,70 +0,02% +1,60% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Skarbowy PLN 2017-05-23 35,12 35,11 +0,03% +1,21% - - - - kup on-line
BPH Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superior Pieniężny A PLN 2017-05-23 103,89 103,87 +0,02% +2,12% - - - - kup on-line
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny PLN 2017-05-23 133,12 133,12 0,00% +2,72% - - - - kup on-line
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Płynnościowy PLN 2017-05-23 1134,44 1134,35 +0,01% +3,46% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Lokacyjny PLN 2017-05-23 129,62 129,60 +0,02% +0,72% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Płynna Lokata PLN 2017-05-23 244,13 244,07 +0,02% +2,85% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Gotówkowy PLN 2017-05-23 131,52 131,49 +0,02% +1,35% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy PLN 2017-05-23 112,51 112,51 0,00% +2,49% - - - - kup on-line
KBC Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma PLN 2017-05-23 247,37 247,31 +0,02% +3,66% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny PLN 2017-05-23 185,68 185,63 +0,03% +3,02% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny PLN 2017-05-23 165,00 164,95 +0,03% +3,92% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Legg Mason Subfundusz Pieniężny PLN 2017-05-23 267,27 267,24 +0,01% +1,42% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Pieniężny PLN 2017-05-23 16,54 16,54 0,00% +1,91% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Lokacyjny PLN 2017-05-23 14,62 14,63 -0,07% +1,95% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Depozytowy PLN 2017-05-23 180,84 180,82 +0,01% +2,38% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Lokacyjny Plus PLN 2017-05-23 125,54 125,50 +0,03% +2,79% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy PLN 2017-05-23 262,92 262,91 0,00% +1,13% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Depozytowy (L) PLN 2017-05-23 114,81 114,81 0,00% +1,14% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny PLN 2017-05-23 139,53 139,50 +0,02% +2,34% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy PLN 2017-05-24 138,80 138,55 +0,18% -0,58% - - - - kup on-line
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Pecunia.pl PLN 2017-05-24 12,66 12,65 +0,08% -0,08% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Gotówkowy PLN 2017-05-23 9,96 9,96 0,00% -1,58% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny PLN 2017-05-23 189,47 189,44 +0,02% +1,49% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Gotówkowy PLN 2017-05-23 12,18 12,18 0,00% +1,58% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Rynku Pieniężnego PLN 2017-05-23 1453,12 1453,02 +0,01% +1,49% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbowy PLN 2017-05-23 2132,44 2132,15 +0,01% +2,27% - - - - kup on-line
PKO Płynnościowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2017-05-23 11,51 11,51 0,00% +2,22% - - - - kup on-line
Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy PLN 2017-05-23 101,48 101,47 +0,01% 0,00% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Gotówkowy PLN 2017-05-23 76,01 76,01 0,00% +1,79% - - - - kup on-line
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania PLN 2017-05-23 106,29 106,24 +0,05% +1,40% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny Skarbiec - Kasa PLN 2017-05-23 340,13 340,17 -0,01% +1,84% - - - - kup on-line
SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego PLN 2017-05-23 152,15 152,11 +0,03% +1,56% - - - - kup on-line
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy PLN 2017-05-23 122,74 122,65 +0,07% +1,49% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Pieniężny PLN 2017-05-23 110,18 110,15 +0,03% +2,41% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Płynnościowy PLN 2017-05-23 1568,74 1568,77 0,00% +2,70% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SGB Gotówkowy PLN 2017-05-24 1095,44 1095,02 +0,04% +2,64% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAktywny Pieniężny PLN 2017-05-24 104,69 104,64 +0,05% +3,97% - - - - kup on-line
UniKorona Pieniężny PLN 2017-05-24 211,68 211,60 +0,04% +3,29% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)