wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Notowania wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Fundusze krajowe - rynku pieniężnego / uniwersalny (Polska)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny PLN 2017-04-24 104,33 104,36 -0,03% 0,00% - - - - kup on-line
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Pieniężny PLN 2017-04-24 152,13 152,07 +0,04% +2,09% - - - - kup on-line
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Pieniężny PLN 2017-04-24 108,65 108,56 +0,08% +1,88% - - - - kup on-line
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Płynnościowy PLN 2017-04-24 105,66 105,63 +0,03% +1,48% - - - - kup on-line
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy PLN 2017-04-24 29,61 29,60 +0,03% +1,54% - - - - kup on-line
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy PLN 2017-04-24 1055,41 1055,11 +0,03% +1,33% - - - - kup on-line
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus PLN 2017-04-24 176,92 176,88 +0,02% +0,80% - - - - kup on-line
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Pieniężny PLN 2017-04-24 1439,34 1439,09 +0,02% +1,60% - - - - kup on-line
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Lokacyjny PLN 2017-04-24 121,32 121,29 +0,02% +1,55% - - - - kup on-line
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny PLN 2017-04-24 101,76 101,72 +0,04% +1,77% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Pieniężny PLN 2017-04-24 105,43 105,40 +0,03% +1,40% - - - - kup on-line
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Skarbowy PLN 2017-04-24 35,03 35,02 +0,03% +0,92% - - - - kup on-line
BPH Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superior Pieniężny A PLN 2017-04-24 103,60 103,57 +0,03% +1,96% - - - - kup on-line
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny PLN 2017-04-24 132,50 132,45 +0,04% +2,62% - - - - kup on-line
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Płynnościowy PLN 2017-04-24 1126,96 1126,65 +0,03% +3,25% - - - - kup on-line
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Lokacyjny PLN 2017-04-24 129,46 129,44 +0,02% +0,68% - - - - kup on-line
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Płynna Lokata PLN 2017-04-24 243,30 243,21 +0,04% +2,82% - - - - kup on-line
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Gotówkowy PLN 2017-04-24 131,10 131,03 +0,05% +1,19% - - - - kup on-line
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy PLN 2017-04-24 112,22 112,19 +0,03% +2,41% - - - - kup on-line
KBC Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma PLN 2017-04-24 246,31 246,19 +0,05% +3,45% - - - - kup on-line
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny PLN 2017-04-24 185,04 184,96 +0,04% +2,90% - - - - kup on-line
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny PLN 2017-04-24 164,24 164,18 +0,04% +3,63% - - - - kup on-line
Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Legg Mason Subfundusz Pieniężny PLN 2017-04-24 266,63 266,56 +0,03% +1,22% - - - - kup on-line
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Pieniężny PLN 2017-04-24 16,47 16,47 0,00% +1,67% - - - - kup on-line
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Lokacyjny PLN 2017-04-24 14,56 14,56 0,00% +1,82% - - - - kup on-line
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Depozytowy PLN 2017-04-24 180,42 180,36 +0,03% +2,31% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Lokacyjny Plus PLN 2017-04-24 125,18 125,21 -0,02% +2,61% - - - - kup on-line
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy PLN 2017-04-24 262,57 262,52 +0,02% +1,00% - - - - kup on-line
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Depozytowy (L) PLN 2017-04-24 114,66 114,64 +0,02% +1,00% - - - - kup on-line
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny PLN 2017-04-24 139,07 139,00 +0,05% +2,23% - - - - kup on-line
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy PLN 2017-04-25 138,82 138,82 0,00% -0,71% - - - - kup on-line
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Pecunia.pl PLN 2017-04-25 12,66 12,66 0,00% -0,08% - - - - kup on-line
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Gotówkowy PLN 2017-04-24 9,99 9,99 0,00% -1,38% - - - - kup on-line
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny PLN 2017-04-24 189,12 189,03 +0,05% +1,35% - - - - kup on-line
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Gotówkowy PLN 2017-04-24 12,15 12,15 0,00% +1,42% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Rynku Pieniężnego PLN 2017-04-24 1449,63 1449,48 +0,01% +1,33% - - - - kup on-line
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbowy PLN 2017-04-24 2124,55 2121,52 +0,14% +1,89% - - - - kup on-line
PKO Płynnościowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PLN 2017-04-24 11,46 11,44 +0,17% +1,78% - - - - kup on-line
Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy PLN 2017-04-24 101,24 101,21 +0,03% 0,00% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Gotówkowy PLN 2017-04-24 75,78 75,74 +0,05% +1,53% - - - - kup on-line
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania PLN 2017-04-24 105,83 105,75 +0,08% +1,02% - - - - kup on-line
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny Skarbiec - Kasa PLN 2017-04-24 339,18 339,00 +0,05% +1,76% - - - - kup on-line
SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego PLN 2017-04-24 151,53 151,45 +0,05% +1,18% - - - - kup on-line
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy PLN 2017-04-24 122,18 122,11 +0,06% +1,09% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Pieniężny PLN 2017-04-24 109,62 109,43 +0,17% +2,19% - - - - kup on-line
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Płynnościowy PLN 2017-04-24 1562,00 1559,53 +0,16% +2,59% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SGB Gotówkowy PLN 2017-04-25 1091,34 1090,98 +0,03% +2,38% - - - - kup on-line
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAktywny Pieniężny PLN 2017-04-25 104,23 104,18 +0,05% +3,63% - - - - kup on-line
UniKorona Pieniężny PLN 2017-04-25 210,76 210,68 +0,04% +2,90% - - - - kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)