wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - obligacji
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Kapitał Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,24% +0,74% +0,76% +0,49% +1,76% +3,05% +4,72% +8,84%
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agio Subfundusz Agio Obligacji Plus +0,37% +0,65% +0,04% -0,62% +0,18%      
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał +0,31% +0,79% +0,64% +0,73% +2,34% +3,75% +5,53% +10,51%
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych +1,06% +1,63% +0,81% +0,54% +0,51% +0,18% -1,41% +2,04%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych -0,08% +0,71% +1,33% +0,75% +5,53% +5,37% +2,03% +5,52%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Plus +0,07% +0,45% +0,81% +1,28% +3,88% +2,53% +2,89%  
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych +0,51% +0,88% +0,53% -0,32% +1,02% +2,17% +0,21% +7,59%
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Flexi Asia Bond +0,17% +1,84% +2,86% +0,08%        
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Pieniężny Globalny +0,04% +0,27% +0,56% +1,17%        
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond +1,40% +4,82% +6,62%          
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond -0,03% +0,55% +0,95%          
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond -0,82% +0,59% +1,27%          
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global Investment Grade Credit -0,03% +0,84% +1,55%          
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Income +0,35% +1,37% +2,02% +2,82%        
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +1,24% +1,26% +0,50% -1,85% -1,95% -2,44% -4,73% +4,86%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Obligacji Skarbowych +1,26% +1,31% +0,24% -1,97% -0,95% +0,48% -1,51% +6,26%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Europejskich -0,85% -2,03% -2,87% -1,13% +1,01% +2,68% +2,82% +3,73%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,13% +0,81% +1,02% +0,99% +3,59% +4,46% +4,26% +8,79%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych +0,14% +0,85% +1,08% +1,07% +3,59% +4,50% +4,50% +9,62%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych +1,29% +1,33% +0,31% -1,79% -0,72% +0,93% -1,19% +7,67%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji +0,79% +0,65% +0,45% -1,20% -0,63% +1,09% -0,05% +6,53%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny +1,17% +1,04% +1,02% -0,85% +1,35% +4,74% +3,78% +15,17%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Lokacyjny +0,14% +0,45% +0,69% +1,09%        
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych +0,21% +0,48% +0,87% +1,02% +4,60% +5,48% +6,03% +9,50%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dłużny +0,92% +1,03% +0,62% -0,65% +0,36% +2,42% +1,93% +11,65%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Zamiennych -0,41% +0,29% +0,57% +0,72% +2,81% +2,42% -0,07%  
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Papierów Nieskarbowych +0,16% +0,76% +1,24% +1,36% +5,36% +7,07% +8,23% +14,00%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Obligacji +0,79% +0,85% +0,32% -1,13% -0,48% +0,84% -0,46% +6,88%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych -0,04% +0,33% +0,51% +0,74% +2,67% +3,26% +2,64% +6,42%
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,78% +0,83% +0,26% -0,95%        
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny +0,40% +1,01% +1,08% +0,92% +1,96% +2,98% +1,67%  
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Papierów Dłużnych +0,92% +0,76% +0,08% -1,22% -0,47% +0,85% +0,32% +9,18%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Obligacji 1 +0,14% +0,26% -0,01% -1,43% -0,94% +0,57% +0,30% +5,40%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,14% +0,65% +0,86% +0,50% +2,26% +3,31% +4,15% +8,67%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Obligacji 2 +0,16% +0,30% +0,06% -1,26% -0,66% +0,72% +0,06% +9,48%
BPH Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superior Obligacji +0,63% +0,84% +0,60% -0,31% +1,30% +3,99%    
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +1,12% +1,43% +0,92% -1,14% +0,45% +1,95% +0,76% +9,84%
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,39% +1,34% +1,43% +1,43% +3,50% +4,08% +5,84% +11,03%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus +1,04% +1,28% +0,34% -1,23% +0,63% +2,10% -1,71% +7,68%
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz DB Fund Instrumentów Dłużnych +0,09% +0,26% -0,52% -1,37% -0,17% +0,61% -0,26% +5,70%
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,75% +0,92% +0,33% +0,42% +2,20% +5,23% +3,07% +6,43%
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,17% +0,34% +0,51% +1,27% +2,32% +3,20% +4,93% +7,78%
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Ostrożny +0,27% +0,50% +0,62% +0,43% +1,86% +2,50% +2,01%  
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji +0,89% +1,17% +0,76% -0,26% +1,68% +3,35% +2,83% +9,82%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu +0,31% +0,45% +0,54% +4,10% +6,92% +3,87% -6,35%  
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,02% +0,34% +0,14% +0,34% +1,61% +1,32% +0,91%  
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących Plus +0,11% +0,80% +0,55% -1,30% +0,34% +1,39% -1,45%  
Ipopema Global Bonds Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,58% +1,25% -0,31%          
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny +1,12% +1,22% +0,79% -1,39% +0,22% +3,51%    
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,97% +1,19% +0,85% -0,15% +1,19% +3,71% +4,24% +7,51%
KBC Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,35% +1,07% +0,71% +1,07% +2,90% +4,80% +5,58% +12,25%
KBC Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty KBC Subfundusz Delta +0,31% +0,50% +0,21% -0,50% -0,77% +0,17% -2,27% +12,15%
KBC Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz KBC Sigma Obligacji Plus +0,26% +1,63% +2,11%          
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz KBC Obligacji Korporacyjnych +0,39% +0,66% +1,03% +1,86% +3,36% +4,09% +4,61% +16,92%
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych +0,83% +1,16% +0,86% +0,55% +1,25% +2,41% +1,86% +13,38%
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacyjny +0,59% +1,12% +1,18% +0,90% +2,25% +2,17% +1,22% +16,33%
Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Legg Mason Subfundusz Obligacji +0,91% +0,84% +0,08% -2,12% -1,65% -0,20% -2,47% +6,11%
LM Globalnych Papierów Dłużnych                
mBank mFundusz Obligacji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,44% +0,59% +0,59% +0,71% -3,61% -11,35% -24,34% -23,51%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Obligacji Skarbowych +0,92% +1,02% +0,34% -0,67% +0,53% +1,67% +0,83% +9,90%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy AIG Subfundusz Obligacji Światowych -0,08% +1,65% +1,57% +2,79% +4,54% +13,26% +9,23% +29,13%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Obligacji Plus +0,94% +1,01% +0,31% -0,74% +0,37% +1,39% +0,50% +9,24%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych +0,87% +1,48% +1,59% +2,44% +4,72% +5,92% +4,70%  
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,48% +1,07% +1,38% +1,75% +4,95% +5,73% +5,37% +9,98%
MM Prime Depozytowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,32% +0,79% +1,02% +1,82% +3,92% +5,80% +7,95%  
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +1,27% +1,96% +1,34% -0,30% +1,68% +4,08% +2,35% +10,61%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 +1,39% +1,69% +1,14% -0,04% +1,69% +4,40% +3,26% +12,71%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) -1,08% -0,20% +0,82% +2,83% +13,06% +11,77% +8,25% +8,49%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) +1,80% +5,51% +7,52% -0,07% +5,88% +13,64% -1,37% -8,53%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacyjny Globalnej Alokacji (L) -0,09% +0,75% +0,53% +3,10% +2,77% +4,09% +3,86% +8,52%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,24% +0,47% +0,20% -0,52% +0,16% +1,65% +0,75%  
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw -0,07% +1,66% -0,10% -1,10% +0,50% +3,28% +1,12% +6,99%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych -0,28% +1,86% -1,09% -4,17% -3,09% -0,23% -3,77% +6,26%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Open Finance Obligacji +1,07% +1,05% +0,21% -0,52% +0,28% -0,52% -2,16% +1,59%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,19% +0,36% +0,47% +0,46% +1,28% +1,94% +2,64% +6,60%
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,36% +0,76% +1,18%          
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista.pl -0,50% +1,18% -1,47% -3,84% -2,17% +1,69% -0,99% +5,93%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista-plus.pl +0,06% +0,76% -0,69% -2,33% -0,44% +3,58% +1,60% +8,01%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Tutus-plus +0,25% +1,83% +0,16% -0,65% +0,33% +3,29% +1,83% +7,54%
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Obligacji +0,10% +0,50% -0,59% -3,00% -2,90% -2,24% -3,37% -0,40%
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczna Alokacja 2 +0,77% +0,85% +0,51%          
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus +0,81% +0,81% +0,45% -0,83% +0,23% +1,43% +0,81% +6,12%
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny Plus +0,28% +0,47% +0,56% +0,19% +1,13% +1,89% +2,38% +5,91%
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Obligacji i Dochodu -0,35% +1,15% +1,70% +2,52% +9,31% +11,34% +9,52%  
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Obligacji Strategicznych   +0,61% +1,51% +1,39% +6,49% +6,24% +5,20% +8,46%
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,78% +0,80% +0,29% -0,81% +0,51% +1,77% +1,52% +9,06%
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Dolarowych Plus -3,14% -2,37% -4,70% +2,91% +9,28% +8,75% +5,05% +29,87%
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Europejskich Plus -1,18% -2,75% -4,00% -1,56% +1,12% +2,12% +1,75% +3,78%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Długoterminowych +1,22% +1,18% +0,69% -0,67% +0,38% +2,60% +1,97% +8,56%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus +0,85% +0,83% +0,61% -0,19% +0,50% +1,99% +1,53% +6,18%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych USD -2,38% -1,41% -3,82% +1,70% +5,89% +8,72%    
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku +0,13% +0,13% +0,18% +0,21%        
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez +0,53% +0,49% +0,51% -1,97% -2,01% +0,81% -0,55% +9,11%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Dłużny Aktywny +0,80% +0,56% +0,52%          
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych +0,02% +0,44% +0,68% +0,80%        
PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących +0,56% +1,07% +1,15% -1,13% +1,73% +3,79% +2,39% +9,10%
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych +0,76% +0,99% +1,55% +1,54% +4,01% +6,72% +6,49%  
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska -1,10% +0,11% +1,24% +2,24% +11,39% +9,61% +7,78% +10,51%
Skarbiec - JPMorgan Asset Management Funds Polska Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz JPMorgan - Global Strategic Bond Fund Polska -0,16% +0,50% +0,89% +0,49% +3,95% +4,03% +2,84% +5,47%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec - Depozytowy +0,76% +1,08% +1,02% +0,44% +1,71% +2,55% +2,25% +8,48%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec - Obligacja +1,17% +0,95% +0,69% -0,97% +0,48% +1,29% +0,33% +8,55%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Lokacyjny -0,10% +0,46% +0,90% +0,98% +5,15% +5,75% +4,59% +8,10%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Obligacji Globalnych +0,29% +0,53% +0,76% +1,26% +3,04%      
Skarbiec Globalnych Obligacji Korporacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji) -1,36% -1,36% +0,22% +2,83% +2,81% +0,02% +1,83% +6,25%
Skarbiec mFundusze Dobrze Lokujące Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz mFundusz dla każdego +0,27% +0,73%            
Skarbiec Obligacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,40% -0,05% -0,25% +0,78% +3,94% +5,83% +8,00% +14,78%
Skarbiec Obligacyjny Nowej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,54% +0,69% +0,61%          
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 1 +0,18% +0,27% -0,11% -0,99% -0,50% +0,73% -0,53% +2,56%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,67% +0,25% +0,32% -0,53% -0,61% +0,62% -0,53% +4,25%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Obligacyjny +0,88% -0,15% -0,36% -0,43% -0,28% -0,93% -1,75% +3,63%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniDolar Pienieżny (USD) -2,78% -2,42% -5,64% +4,22% +5,60% +6,92% +6,44% +35,06%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniLokata +0,17% +0,37% +0,57% +1,05% +1,93% +2,78% +3,88% +7,09%
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniObligacje: Nowa Europa -0,81% +0,26% -2,79% -6,93% -2,39% +4,25% -3,63% +15,95%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniEURIBOR (EUR) -0,76% -2,14% -2,97% -0,26% +1,03% +2,74% +4,73% +3,89%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniObligacje Aktywny +1,23% +2,27% +0,91% -3,11% -0,05% +2,52% -1,35% +10,09%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniObligacje Zamienne (w likwidacji) -0,07% -0,96% -0,21% +1,10% +0,82% -3,13% +0,24%  
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniWIBID_Plus +0,17% +0,35% +0,54% +1,08% +2,08% +3,20% +4,43% +7,89%
UniKorona Obligacje +0,56% +0,71% +0,47% -1,14% -0,61% +0,70% -0,65% +6,48%
UniObligacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,96% +1,42% -0,43% +0,77% +4,25% +5,60% +5,07% +15,10%
Data aktualizacji: 2017-03-24, Źródło danych: Notoria