Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - rynku pieniężnego
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,23% +0,60% +0,95% +2,23%        
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Pieniężny +0,14% +0,47% +0,70% +1,43% +2,19% +3,68% +3,18% +5,55%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Pieniężny +0,04% +0,45% +0,62% +1,39% +2,36% +4,15% +4,02% +6,62%
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Płynnościowy +0,15% +0,33% +0,48% +1,01% +1,61% +2,48% +3,74% +5,13%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy +0,13% +0,37% +0,54% +1,12% +1,57% +2,55% +2,84% +4,80%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy +0,13% +0,38% +0,54% +1,16% +1,63% +2,49% +2,76% +4,45%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus +0,11% +0,34% +0,49% +0,99% +1,16% +1,77% +1,62% +2,54%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Pieniężny +0,21% +0,43% +0,64% +1,30% +1,93% +2,98% +3,83% +6,47%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Lokacyjny +0,20% +0,45% +0,66% +1,17% +1,74% +2,99% +3,38% +5,49%
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,17% +0,53% +0,77% +1,55% +1,87%      
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Pieniężny +0,20% +0,49% +0,74% +1,32% +1,64% +2,74% +3,34%  
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Skarbowy +0,11% +0,43% +0,57% +1,09% +1,27% +1,94% +2,12% +3,68%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 1 +0,07% +0,40% +0,78% +1,04% +0,07% -0,43% -1,91% +0,37%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 2 +0,15% +0,52% +0,33% +0,67% +0,31% -0,23% -1,56% +0,35%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 3 +0,01% +0,01% +0,02% +0,11% +0,65% +0,65% -0,20% +0,10%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4   +0,09% +0,13% +0,42% +0,24% +0,27% +0,49% -0,45%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 5   -0,02% +0,16% +0,07% -0,45% -0,59% -0,61% -0,68%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 6   -0,03% +0,15% +0,11% -0,28% -0,42% -0,67% -1,07%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Korzystnego Kursu -0,10% -0,23% -0,33% -0,60% -3,08% -4,35% -4,87% -8,14%
BPH Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superior Pieniężny A +0,18% +0,48% +0,69% +1,34% +2,18% +3,37% +4,03%  
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny -0,02% +0,45% +0,79% +2,36% +2,74% +4,04% +4,22% +7,24%
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Płynnościowy -0,09% +0,67% +1,40% +3,13% +3,24% +4,64% +5,44% +9,04%
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Ochrony Kapitału +0,23% +0,46% +0,67% +1,32% +1,73% +2,64% +3,26% +5,52%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Płynnościowy Plus -5,76% -10,65% -10,10% -10,41% -9,93% -6,83% -4,41% +1,64%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Lokacyjny +0,06% +0,21% +0,31% +0,69% +0,91% +1,28% +1,06% +2,14%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Pieniężny +0,14% +0,42% +0,58% +1,08% +1,53% +2,41% +2,98% +4,95%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Płynna Lokata +0,19% +0,57% +0,82% +1,61% +2,84% +4,60% +4,87% +7,23%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Gotówkowy +0,12% +0,50% +0,67% +1,28% +1,51% +2,39% +2,41% +3,98%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy +0,15% +0,41% +0,63% +1,86% +2,46% +3,42% +4,05% +6,37%
KBC Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma +0,13% +0,56% +0,87% +1,86% +3,57% +4,96% +5,13% +9,82%
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Ochrony 90 Listopad +0,74% +0,93% +2,87% +5,38% +7,58% +4,11%    
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,15% +0,54% +0,83% +1,77% +2,90% +4,29% +4,64% +7,78%
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,14% +0,68% +1,05% +2,17% +3,78% +5,26% +5,82% +10,72%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Pieniężny +0,18% +0,67% +0,85% +1,53% +2,16% +3,05% +3,62% +6,56%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu   -0,36% +0,61% +1,71% +0,97% -1,19% -8,08% -11,31%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Lokacyjny +0,21% +0,69% +0,89% +1,52% +2,16% +3,17% +3,75% +6,62%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Depozytowy +0,17% +0,46% +0,64% +1,42% +2,67% +3,64% +4,15% +5,89%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Lokacyjny Plus +0,17% +0,46% +0,74% +2,23% +2,99% +4,92% +4,18% +6,94%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy +0,11% +0,25% +0,37% +0,76% +1,23% +2,00% +2,29% +4,10%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Depozytowy (L) +0,11% +0,24% +0,36% +0,75% +1,24% +1,97% +2,18% +3,87%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,16% +0,58% +0,82% +1,60% +2,48% +3,49% +3,42% +5,47%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy +0,71% +0,54% +1,32% +0,99% -0,57% +1,33% +1,81% +4,10%
Novo Primum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Novo Primum Ochrony Kapitału +1,26%              
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Pecunia.pl +0,47% +0,47% +1,11% +1,03% -0,16% +1,52% +1,92% +4,26%
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Gotówkowy +0,20% -0,10% +0,20%   -1,48% -2,16% -2,25% -1,87%
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,15% +0,37% +0,57% +1,15% +1,56% +2,28% +2,75% +4,47%
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Gotówkowy +0,08% +0,33% +0,49% +1,08% +1,58% +2,26% +2,69% +4,54%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące   +0,31% +0,83% +1,36% +2,53% +2,21% +1,14% -2,61%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego +0,23% +0,47% +0,78% +1,18% +1,65% +2,14% +1,89% +5,04%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczony Rynku Polskiego +0,18% +0,36% +0,62% +0,98% +1,08% +1,81% +1,90% +1,08%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji +0,24% +0,56% +0,80% +1,04% +0,08% -0,24% -2,02% -0,79%
PKO Bezpieczna Lokata 1 - Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,73% +1,73% +1,73% +2,33% +2,13% +2,10% +1,55% +2,44%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Rynku Pieniężnego +0,09% +0,37% +0,53% +1,07% +1,56% +2,32% +2,71% +4,30%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbowy +0,15% +0,61% +1,01% +1,89% +2,41% +3,70% +4,12% +5,91%
PKO Płynnościowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,26% +0,78% +1,23% +2,12% +2,57% +3,96% +4,62% +7,43%
Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy +0,07% +0,34% +0,47% +1,38%        
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Gotówkowy +0,22% +0,73% +0,94% +1,41% +2,25% +3,33% +3,63% +5,77%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Sejf+ +0,22% +0,75% +0,78% +1,12% +2,05% +2,58% +3,05% +5,05%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Ochrony Kapitału +0,18% +0,38% +0,59% +1,18% +2,41% +3,66% +4,70% +7,84%
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania -0,07% +0,46% +0,57% +1,25% +1,91% +3,57% +3,14%  
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny Skarbiec - Kasa +0,16% +0,46% +0,68% +1,46% +1,95% +2,95% +3,49% +5,21%
SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego +0,11% +0,58% +0,74% +1,50% +1,81% +2,65% +2,64% +4,31%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy -0,02% +0,53% +0,61% +0,89% +2,06% +2,78% +2,09% +4,18%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Pieniężny +0,26% +0,87% +1,10% +2,28% +2,53% +3,49% +4,37% +7,89%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Płynnościowy +0,34% +0,80% +1,03% +2,18% +2,86% +3,99% +4,91% +8,63%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SGB Gotówkowy +0,19% +0,61% +0,86% +1,72% +2,66% +4,04% +4,54% +7,07%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAktywny Pieniężny +0,24% +0,73% +1,01% +2,00% +3,91% +4,99%    
UniKorona Pieniężny +0,34% +0,78% +1,16% +2,36% +3,46% +4,80% +5,05% +8,07%
Data aktualizacji: 2017-06-28, Źródło danych: Notoria