wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - rynku pieniężnego
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,40% +1,03% +1,75% +1,77%        
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Pieniężny +0,24% +0,48% +0,82% +0,86% +2,09% +2,32% +2,64% +5,67%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Pieniężny +0,18% +0,58% +0,53% +1,13% +1,87% +3,08% +3,72% +6,73%
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Płynnościowy +0,15% +0,34% +0,49% +0,85% +1,47% +2,36% +3,13% +5,29%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy +0,17% +0,34% +0,48% +0,82% +1,51% +2,21% +2,63% +4,96%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy +0,15% +0,36% +0,50% +0,84% +1,34% +2,11% +2,45% +4,61%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus +0,14% +0,40% +0,47% +0,56% +0,79% +1,18% +1,14% +2,91%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Pieniężny +0,22% +0,56% +0,67% +0,95% +1,57% +2,58% +3,40% +6,92%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Lokacyjny +0,22% +0,38% +0,56% +0,81% +1,54% +2,54% +2,93% +5,66%
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,24% +0,50% +0,76% +0,98% +1,72%      
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Pieniężny +0,25% +0,50% +0,80% +0,67% +1,42% +2,27% +2,75%  
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Skarbowy +0,14% +0,40% +0,66% +0,46% +0,92% +1,42% +1,48% +3,95%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 1 +0,39% +0,56% +0,72% +0,11% -0,71% -0,98% -2,29% +0,54%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 2 -0,20% -0,07% +0,01% +0,18% -0,71% -0,91% -2,21% +0,31%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 3 +0,02% +0,07% +0,18% -0,02% +0,65% +0,65% -0,70% +0,05%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4 +0,04% +0,15% +0,32% +0,26% -0,21% +0,68% -0,16% -0,63%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 5 +0,18% +0,12% +0,26% -0,18% -0,56% -0,07% -0,70% -0,81%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 6 +0,18% +0,12% +0,25% -0,04% -0,38% -0,13% -1,04% -1,07%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Korzystnego Kursu -0,10% -0,16% -0,25% -0,86% -3,77% -4,25% -4,98% -7,85%
BPH Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superior Pieniężny A +0,22% +0,47% +0,70% +1,07% +1,98% +3,03%    
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,36% +0,75% +1,46% +1,73% +2,46% +3,29% +4,09% +7,51%
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Płynnościowy +0,68% +1,10% +2,09% +2,13% +2,93% +3,92% +5,19% +9,02%
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Ochrony Kapitału +0,24% +0,50% +0,57% +0,91% +1,40% +2,22% +2,70% +9,40%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Płynnościowy Plus -5,76% -10,65% -10,10% -10,41% -9,93% -6,83% -4,41% +1,64%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Lokacyjny +0,11% +0,22% +0,32% +0,53% +0,69% +0,86% +0,83% +2,43%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Płynna Lokata +0,26% +0,56% +0,83% +1,28% +2,81% +3,77% +4,32% +7,27%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Gotówkowy +0,17% +0,38% +0,57% +0,78% +1,20% +1,69% +1,76% +4,01%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy +0,27% +0,43% +0,69% +1,35% +2,39% +3,19% +3,84% +6,74%
KBC Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma +0,29% +0,61% +0,80% +1,81% +3,46% +4,15% +4,71% +10,19%
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Ochrony 90 Listopad +1,70% +1,73% +2,96% +5,44% +4,57%      
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,31% +0,65% +0,91% +1,45% +2,87% +3,54% +4,10% +8,17%
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,39% +0,87% +1,28% +2,03% +3,63% +4,29% +5,39% +11,43%
Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Legg Mason Subfundusz Pieniężny +0,16% +0,33% +0,50% +0,74% +1,24% +2,11% +2,57% +5,13%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Pieniężny +0,24% +0,67% +0,98% +0,80% +1,67% +2,43% +3,13% +6,81%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu +0,72% +0,85% +1,34% +1,96% -0,12% -3,81% -10,71% -11,09%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Lokacyjny +0,21% +0,55% +0,83% +0,76% +1,82% +2,54% +3,34% +6,51%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Depozytowy +0,20% +0,45% +0,74% +1,20% +2,28% +3,09% +3,56% +5,97%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Lokacyjny Plus +0,34% +0,55% +1,11% +1,32% +2,59% +3,96% +3,72% +8,75%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy +0,11% +0,23% +0,34% +0,64% +1,00% +1,78% +1,96% +4,46%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Depozytowy (L) +0,11% +0,24% +0,34% +0,66% +0,99% +1,75% +1,84% +4,26%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,26% +0,61% +0,91% +1,13% +2,23% +2,55% +2,54% +5,72%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy +0,64% +0,47% +2,59% -1,07% -0,54% +0,67% +1,41% +4,40%
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Pecunia.pl +0,56% +0,56% +1,60% -0,31% -0,08% +0,96% +1,69% +4,45%
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Gotówkowy +0,30%   +0,30% -0,30% -1,48% -2,35% -2,35% -1,29%
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,21% +0,45% +0,61% +0,68% +1,38% +1,93% +2,33% +4,58%
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Gotówkowy +0,16% +0,41% +0,58% +0,83% +1,50% +2,01% +2,53% +4,74%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące +0,52% +0,62% +0,62% +1,25% +1,15% +0,73% -1,32% -0,92%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego +0,23% +0,55% +0,78% +0,63% +1,02% +1,10% +0,86% +7,99%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczony Rynku Polskiego +0,27% +0,63% +0,72% +0,27% +0,81% +0,09% -1,32% +1,26%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji +0,24% +0,72% +0,81% -0,95% -1,18% -2,19% -4,43%  
PKO Bezpieczna Lokata 1 - Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,73% +1,73% +1,73% +2,33% +2,13% +2,10% +1,55% +2,44%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Rynku Pieniężnego +0,18% +0,36% +0,60% +0,78% +1,37% +2,03% +2,39% +4,40%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbowy +0,47% +0,89% +1,23% +1,24% +1,93% +3,07% +3,51% +5,91%
PKO Płynnościowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,53% +0,97% +1,33% +1,24% +1,87% +3,24% +4,08% +7,50%
Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy +0,19% +0,29% +0,35% +1,17%        
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Gotówkowy +0,21% +0,41% +0,44% +0,79% +1,46% +2,35% +2,70% +5,86%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Sejf+   +0,14% +0,03% +0,64% +1,75% +1,49% +2,18% +5,36%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Ochrony Kapitału +0,21% +0,40% +0,57% +1,17% +2,40% +3,55% +4,75% +8,04%
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania +0,14% +0,48% +0,37% +0,79% +1,05% +2,39% +2,84%  
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny Skarbiec - Kasa +0,23% +0,55% +0,81% +1,06% +1,75% +2,67% +3,11% +5,16%
SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego +0,17% +0,40% +0,60% +0,91% +1,20% +1,91% +2,01% +4,14%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy +0,13% +0,36% +0,23% +0,88% +1,16% +1,87% +1,40% +4,41%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Pieniężny +0,30% +1,24% +0,97% +1,01% +2,13% +2,98% +4,00% +8,10%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Płynnościowy +0,30% +1,20% +0,92% +1,17% +2,54% +3,52% +4,66% +8,92%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SGB Gotówkowy +0,23% +0,55% +0,87% +1,12% +2,38% +3,38% +4,01% +7,17%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAktywny Pieniężny +0,23% +0,63% +0,95% +1,96% +3,59%      
UniKorona Pieniężny +0,33% +0,72% +1,20% +1,30% +2,92% +3,85% +4,11% +8,32%
Data aktualizacji: 2017-04-27, Źródło danych: Notoria