wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - rynku pieniężnego
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,57% +1,24% +1,15% +1,61%        
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Pieniężny +0,20% +0,54% +0,68% +0,62% +2,06% +2,26% +2,44% +5,90%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Pieniężny +0,38% +0,44% +0,79% +1,02% +2,01% +3,20% +3,66% +7,01%
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Płynnościowy +0,19% +0,33% +0,52% +0,75% +1,40% +2,54% +3,00% +5,36%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy +0,17% +0,34% +0,58% +0,61% +1,37% +2,18% +2,50% +5,01%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy +0,19% +0,35% +0,61% +0,59% +1,16% +2,10% +2,23% +4,67%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus +0,26% +0,34% +0,47% +0,29% +0,60% +1,13% +0,97% +3,07%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Pieniężny +0,34% +0,45% +0,63% +0,77% +1,41% +2,61% +3,24% +7,07%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Lokacyjny +0,16% +0,34% +0,49% +0,62% +1,49% +2,52% +2,84% +5,76%
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,26% +0,55% +0,75% +0,69%        
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Pieniężny +0,22% +0,49% +0,54% +0,34% +1,29% +2,28% +2,61%  
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Skarbowy +0,23% +0,46% +0,49% +0,14% +0,81% +1,45% +1,33% +3,98%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 1 +0,33% +0,26% -0,18% -0,44% -1,06% -1,96% -2,58% +0,13%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 2 +0,20% +0,35% +0,24% +0,16% -0,40% -1,15% -2,03% +0,22%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 3 +0,16% +0,09% -0,05% +0,63% +0,63% +0,63% -0,72% -0,27%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4 +0,28% +0,28% +0,16% +0,18% +0,02% +0,58% -0,38% -0,86%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 5 +0,07% -0,09% -0,31% -0,47% -0,80% -0,16% -0,95% -1,27%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 6 +0,07% -0,04% -0,25% -0,34% -0,65% -0,50% -1,39% -1,30%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Korzystnego Kursu -0,15% -0,27% -0,36% -1,23% -3,89% -4,36% -4,95% -7,79%
BPH Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superior Pieniężny A +0,24% +0,45% +0,64% +0,88% +1,84% +3,02%    
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,38% +1,30% +1,53% +0,99% +2,43% +3,17% +3,79% +7,53%
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Płynnościowy +0,33% +1,65% +1,63% +1,15% +2,64% +3,50% +4,67% +8,80%
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Ochrony Kapitału +0,24% +0,47% +0,63% +0,60% +1,17% +2,10% +2,45% +11,33%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Płynnościowy Plus -5,76% -10,65% -10,10% -10,41% -9,93% -6,83% -4,41% +1,64%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Lokacyjny +0,10% +0,19% +0,37% +0,36% +0,57% +0,83% +0,67% +2,41%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Płynna Lokata +0,28% +0,57% +0,77% +1,10% +2,90% +3,73% +4,02% +7,25%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Gotówkowy +0,20% +0,41% +0,58% +0,50% +1,00% +1,70% +1,47% +4,04%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy +0,15% +0,45% +1,18% +1,13% +2,21% +3,06% +3,66% +7,02%
KBC Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma +0,28% +0,57% +1,01% +1,92% +3,40% +4,04% +4,44% +10,40%
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Ochrony 90 Listopad -0,59% +1,35% +1,87% +2,88% +2,99%      
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,27% +0,66% +0,92% +1,37% +2,77% +3,50% +3,83% +8,39%
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,41% +0,86% +1,04% +2,02% +3,46% +4,09% +5,03% +11,63%
Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Legg Mason Subfundusz Pieniężny +0,17% +0,35% +0,49% +0,64% +1,14% +2,14% +2,36% +5,28%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Pieniężny +0,37% +0,74% +0,61% +0,49% +1,48% +2,37% +3,01% +7,04%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu -0,12% +1,22% +1,35% +1,22% -1,31% -4,61% -9,80% -11,82%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Lokacyjny +0,35% +0,62% +0,62% +0,62% +1,61% +2,54% +3,20% +6,60%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Depozytowy +0,25% +0,54% +0,76% +1,09% +2,28% +3,15% +3,29% +6,22%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Lokacyjny Plus +0,29% +0,74% +1,48% +1,03% +2,88% +3,89% +3,59% +9,18%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy +0,11% +0,22% +0,38% +0,53% +0,91% +1,84% +1,75% +4,60%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Depozytowy (L) +0,11% +0,23% +0,39% +0,54% +0,90% +1,82% +1,61% +4,38%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,36% +0,67% +0,76% +0,84% +2,02% +2,42% +2,30% +5,85%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy -0,24% +1,19% -0,37% -2,17% -0,70% +0,93% +0,42% +4,15%
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Pecunia.pl   +0,64% -0,08% -1,41% -0,16% +1,20% +0,56% +4,48%
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Gotówkowy -0,30% -0,10% -0,30% -1,78% -1,97% -2,55% -2,83% -1,39%
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,21% +0,39% +0,55% +0,50% +1,27% +1,85% +2,18% +4,62%
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Gotówkowy +0,17% +0,33% +0,50% +0,66% +1,34% +1,85% +2,36% +4,75%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące -0,10% +0,21% +0,52% +0,42% +0,73% +1,26% -0,72% -1,13%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego +0,23% +0,47% +0,31% +0,08% +0,47% +1,27% +0,63% +7,20%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczony Rynku Polskiego +0,36% +0,36% +0,36% -0,27% +0,18% +0,63% -1,67% +1,91%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji +0,56% +0,48% +0,16% -1,89% -1,58% -2,04% -4,29% +0,56%
PKO Bezpieczna Lokata 1 - Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,60% +0,60% +0,60% +0,53% +0,17% +0,41% -0,38% +0,69%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Rynku Pieniężnego +0,17% +0,43% +0,53% +0,63% +1,26% +1,94% +2,24% +4,43%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbowy +0,45% +0,66% +0,80% +0,52% +1,52% +2,76% +2,94% +5,78%
PKO Płynnościowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,53% +0,71% +0,80% +0,53% +1,42% +2,98% +3,45% +7,24%
Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy +0,10% +0,20% +0,88%          
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Gotówkowy +0,17% +0,27% +0,48% +0,49% +1,31% +2,59% +2,52% +6,09%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Sejf+ +0,08% +0,08% +0,32% +0,61% +1,41% +1,85% +2,13% +5,83%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Ochrony Kapitału +0,17% +0,37% +0,51% +1,15% +2,42% +3,53% +4,79% +8,09%
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania +0,31% +0,31% +0,69% +0,52% +1,21% +2,57% +2,73%  
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny Skarbiec - Kasa +0,32% +0,63% +0,77% +0,86% +1,58% +2,59% +2,86% +5,22%
SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego +0,23% +0,47% +0,75% +0,71% +0,97% +1,82% +1,84% +4,21%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy +0,23% +0,21% +0,31% +0,68% +1,24% +1,78% +1,14% +4,71%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Pieniężny +0,78% +0,86% +1,05% +0,91% +2,11% +2,86% +4,06% +8,36%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Płynnościowy +0,73% +0,82% +1,05% +1,13% +2,53% +3,41% +4,73% +9,17%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SGB Gotówkowy +0,30% +0,61% +0,87% +0,95% +2,36% +3,37% +3,85% +7,27%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAktywny Pieniężny +0,37% +0,67% +1,09% +1,99% +3,42%      
UniKorona Pieniężny +0,37% +0,82% +1,19% +1,06% +2,94% +3,81% +3,84% +8,48%
Data aktualizacji: 2017-03-24, Źródło danych: Notoria