wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Kapitał Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,28% +0,77% +0,68% +0,48% +1,75% +3,04% +4,74% +8,81%
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał +0,31% +0,79% +0,64% +0,73% +2,34% +3,75% +5,53% +10,51%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Plus +0,12% +0,50% +0,73% +1,27% +3,94% +2,51% +2,95%  
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,16% +0,86% +1,02% +1,04% +3,56% +4,42% +4,25% +8,77%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych +0,18% +0,89% +1,09% +1,11% +3,55% +4,49% +4,50% +9,60%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych +0,21% +0,46% +0,86% +1,02% +4,61% +5,44% +6,07% +9,48%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Papierów Nieskarbowych +0,23% +0,84% +1,30% +1,39% +5,39% +7,08% +8,31% +14,00%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych -0,02% +0,31% +0,49% +0,73% +2,63% +3,23% +2,60% +6,38%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,21% +0,72% +0,86% +0,50% +2,26% +3,31% +4,23% +8,67%
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,47% +1,37% +1,31% +1,40% +3,54% +4,10% +6,14% +11,01%
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,92% +1,00% +0,42% +0,42% +2,20% +5,69% +3,07% +6,43%
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,17% +0,34% +0,51% +1,27% +2,32% +3,20% +5,49% +7,78%
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz KBC Obligacji Korporacyjnych +0,33% +0,65% +0,96% +1,86% +3,29% +4,02% +4,54% +16,86%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,49% +1,10% +1,34% +1,76% +4,86% +5,63% +5,36% +9,93%
MM Prime Depozytowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,32% +0,79% +1,02% +1,82% +3,92% +5,80% +7,95%  
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw -0,01% +1,94%   -1,00% +0,61% +3,14% +1,08% +7,13%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,11% +0,37% +0,40% +0,43% +1,21% +1,92% +2,60% +6,57%
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,36% +0,76% +1,18%          
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniLokata +0,17% +0,37% +0,56% +1,04% +1,92% +2,77% +3,88% +7,11%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniWIBID_Plus +0,17% +0,35% +0,53% +1,07% +2,09% +3,20% +4,43% +7,92%
Data aktualizacji: 2017-03-23, Źródło danych: Notoria