wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał Plus +0,34% +0,52% +0,94% +1,62% +1,99% +3,33% +4,84% +9,20%
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał +0,42% +0,71% +1,28% +1,88% +2,79% +4,30% +5,90% +10,50%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Plus +0,27% +0,49% +0,78% +1,52% +3,48% +5,56% +3,36%  
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,47% +0,95% +1,34% +2,38% +3,73% +5,55% +5,70% +8,25%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych +0,47% +0,98% +1,38% +2,48% +3,80% +5,60% +5,84% +9,21%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych +0,22% +0,72% +0,94% +1,81% +3,98% +6,12% +6,59% +9,03%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Papierów Nieskarbowych +0,52% +0,96% +1,35% +2,66% +5,30% +7,61% +9,30% +13,62%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,22% +0,44% +0,70% +1,19% +2,52% +3,89% +3,34% +5,18%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,35% +0,71% +1,07% +1,94% +2,45% +3,96% +4,96% +8,40%
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,16% +0,56% +1,15% +2,48% +3,25% +4,90% +5,91% +10,73%
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,41% +0,82% +1,32% +1,75% +2,77% +4,70% +3,90% +6,71%
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,08% +0,17% +0,42% +0,93% +2,48% +3,19% +4,27% +7,35%
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz KBC Obligacji Korporacyjnych +0,19% +0,50% +0,82% +1,78% +3,45% +4,94% +5,19% +12,98%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,51% +0,98% +1,39% +2,17% +4,91% +5,44% +5,88% +9,52%
MM Prime Depozytowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,42% +0,73% +1,08% +2,05% +3,87% +5,93% +8,03%  
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw +1,00% -0,40% +0,29% +0,30% -0,03% +1,97% +2,74% +4,71%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,06% +0,41% +0,60% +1,00% +1,59% +2,47% +3,09% +6,05%
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,83% +0,83% +0,96% +2,16%        
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniLokata +0,23% +0,43% +0,62% +1,18% +2,07% +2,99% +3,92% +6,93%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniWIBID_Plus +0,18% +0,37% +0,55% +1,08% +2,12% +3,19% +4,36% +7,59%
Data aktualizacji: 2017-06-23, Źródło danych: Notoria