wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał Plus +0,36% +0,70% +1,11% +0,82% +1,90% +3,18% +4,83% +8,97%
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał +0,58% +0,89% +1,32% +1,13% +2,53% +4,06% +5,85% +10,65%
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Plus +0,32% +0,37% +0,80% +1,40% +3,73% +2,44% +2,85%  
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,49% +0,64% +1,29% +1,30% +3,45% +4,70% +4,65% +8,57%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych +0,52% +0,66% +1,34% +1,38% +3,44% +4,77% +4,84% +9,55%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych +0,34% +0,57% +0,73% +1,14% +4,20% +5,41% +5,71% +9,47%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Papierów Nieskarbowych +0,41% +0,56% +1,19% +1,57% +5,23% +7,06% +8,26% +13,73%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,26% +0,23% +0,58% +0,83% +2,32% +3,26% +2,58% +6,06%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,36% +0,57% +1,00% +0,86% +2,32% +3,45% +4,37% +8,71%
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,48% +0,99% +1,92% +2,11% +3,29% +4,23% +6,05% +10,95%
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,41% +1,25% +1,76% +0,66% +2,62% +4,93% +3,32% +6,77%
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,25% +0,42% +0,59% +1,19% +2,84% +3,11% +4,73% +7,75%
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz KBC Obligacji Korporacyjnych +0,30% +0,73% +0,97% +1,76% +3,31% +4,18% +4,89% +15,53%
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych +0,44% +0,93% +1,54% +1,86% +4,49% +5,62% +5,67% +9,59%
MM Prime Depozytowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,38% +0,71% +1,08% +1,82% +3,73% +5,92% +7,95%  
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw +0,63% +0,67% +3,18% +0,17% +0,23% +2,02% +1,97% +6,29%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,17% +0,31% +0,52% +0,63% +1,34% +1,76% +2,76% +6,41%
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,14% +0,50% +0,89% +2,24%        
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniLokata +0,19% +0,36% +0,55% +1,03% +1,97% +2,83% +3,85% +7,03%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniWIBID_Plus +0,18% +0,35% +0,54% +1,08% +2,10% +3,19% +4,40% +7,80%
Data aktualizacji: 2017-04-27, Źródło danych: Notoria