wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - rynku pieniężnego / ochrony kapitału (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 1 +0,71% +0,71% +1,04% +0,43% -0,39% -0,66% -1,98% +0,86%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 2 +0,18% +0,18% +0,38% +0,55% -0,34% -0,54% -1,85% +0,68%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 3 +0,02% +0,02% +0,18% -0,02% +0,65% +0,65% -0,70% +0,05%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4 +0,13% +0,13% +0,42% +0,35% -0,12% +0,77% -0,07% -0,54%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 5 +0,16% +0,16% +0,23% -0,21% -0,58% -0,09% -0,72% -0,84%
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 6 +0,15% +0,15% +0,22% -0,07% -0,41% -0,16% -1,07% -1,09%
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Ochrony Kapitału +0,35% +0,47% +0,61% +1,37% +1,39% +2,39% +3,04% +7,01%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Ochrony Wzrostu +0,36% +0,12% +0,60% +2,46% +0,60% -2,58% -11,11% -10,73%
Novo Primum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Novo Primum Ochrony Kapitału                
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zabezpieczony Rynku Polskiego +0,18% +0,45% +0,72% +0,99% +0,72% +0,72% -0,44% +1,26%
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji +0,16% +0,64% +0,97% +1,05% -0,32% -1,41% -3,98% -0,24%
PKO Bezpieczna Lokata 1 - Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +1,73% +1,73% +1,73% +2,33% +2,13% +2,10% +1,55% +2,44%
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Sejf+ +0,21% +0,43% +0,45% +1,40% +1,89% +1,75% +2,74% +5,34%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Ochrony Kapitału +0,22% +0,42% +0,60% +1,14% +2,41% +3,58% +4,72% +7,99%
Data aktualizacji: 2017-05-22, Źródło danych: Notoria