wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Specjalistczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji Azjatyckich +1,22% +4,99% +9,82% -2,89% +6,65% +8,97%    
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz India Equity +4,06% +10,68% +16,21%          
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Indie i Chiny -0,38% +6,21% +8,23% +4,58% +18,74% +12,27% -0,94% +34,54%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich +2,00% +7,60% +13,31% +0,69% +10,33% +15,08% +2,26% +46,14%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Japonia (L) -1,92% -0,50% -0,39% +13,64% +11,25% +0,73% -5,64% +28,77%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Nowej Azji (L) +3,08% +6,22% +12,45% +3,18% +12,20% +14,18% +1,78% +14,45%
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu +0,66% +5,63% +10,72% +1,21% +11,80% +8,37% -1,18% +12,76%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Azji i Pacyfiku +1,50% +5,19% +9,61% +1,27% +10,10% +12,31%    
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Japońskiego -1,96% -0,75% -1,03% +6,26% +3,50% -3,09%    
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAkcje: Daleki Wschód +0,62% +4,05% +6,96% +7,62% +19,03% +23,55% +0,06%  
Data aktualizacji: 2017-03-23, Źródło danych: Notoria