wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - akcji / uniwersalny (Europa)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz Europa Equity Growth Select +0,49% +4,12% +6,95% +13,10%        
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Środkowej i Wschodniej Europy +1,23% +5,50% +8,14% +14,92%        
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Akcji Europejskich +0,06% +4,92% +5,91% +9,50%        
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy +2,68% +5,42% +11,18% +16,66% +24,62% +31,42% +23,11% +24,04%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych -0,29% +2,24% +3,13% +5,55%        
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej -0,66% -0,59% -1,27% +1,79% +6,83% +9,21% -2,63% -9,18%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych +0,94% +3,72% +4,72% +10,13% +15,25% +14,45% +0,71% -2,56%
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Europejskich +2,93% +7,78% +11,16% +20,55% +45,67% +44,44% +36,82% +37,43%
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Tureckich +6,22% +5,66% +9,89% +16,56% +5,62% +17,99% +8,50% +25,52%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy +1,01% +2,87% +7,31% +16,02% +22,08% +23,62% +11,24% +6,25%
ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks MSCI EMU +0,39% +5,81% +7,00% +12,37% +24,23% +17,93%    
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa -0,90% -0,68% -0,90% +4,02% +14,88% +21,55% +2,44% +4,39%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych +1,52% +2,94% +3,08% +5,79% +13,40% +20,54% +14,20% +34,45%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich +3,28% +6,51% +9,48% +15,96% +19,08% +21,78% +7,45% +15,03%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) -1,72% +3,60% +5,38% +7,55% +13,44% +9,61% -4,58% +5,68%
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Europy Wschodniej +13,52% +13,33% +16,36% +24,91% +34,82% +15,97% +35,60% -0,29%
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Europejskich +0,67% +2,79% +3,91% +3,10% +7,84% +6,59% -1,99% +13,15%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Nowa Europa -1,00% +0,25% -0,48% +2,98% +13,73% +18,51% +11,35% +15,75%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego -0,15% +3,84% +5,36% +8,90% +14,52% +10,45% +1,27%  
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Rosja -6,38% -6,79% -7,75% -8,96% +16,69% +43,37% +20,25% -4,57%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Turcja +7,84% +7,46% +14,33% +22,48% +9,84% +19,03% +11,14% +6,15%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Globalny Małych i Średnich Spółek +1,81% +8,54% +10,80% +20,79% +32,45% +25,49% +24,45% +23,04%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Spółek Wzrostowych +3,39% +10,47% +11,24% +28,88% +39,25% +33,31% +22,14% +40,83%
UniAkcje Dywidendowy -0,77% +2,15% +2,73% +7,07% +16,29% +22,88% +9,06% +20,04%
UniAkcje: Nowa Europa +0,87% +2,35% +2,41% +10,96% +18,15% +25,23% +17,59% +29,84%
UniAkcje: Turcja +5,25% +5,86% +10,54% +14,21% +2,64% +10,88% -5,83% -6,27%
Data aktualizacji: 2017-06-23, Źródło danych: Notoria