wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - akcji / uniwersalny (Europa)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Allianz Europa Equity Growth Select +3,97% +4,67% +7,64% +12,32%        
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Dywidendowy Akcji Europejskich +2,00% +3,24% +3,53% +7,83%        
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Środkowej i Wschodniej Europy +4,68% +4,10% +8,70% +13,14%        
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Akcji Europejskich +3,28% +5,46% +6,43% +13,92%        
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy +5,89% +6,83% +12,50% +11,67% +14,15% +23,24% +16,99% +28,07%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych +2,14% +2,35% +4,32% +7,42%        
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej -0,72% -0,24% +1,08% +7,42% +4,63% +5,09% -5,28% -3,70%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych +3,37% +1,58% +3,17% +10,04% +7,08% +5,98% -5,36% +2,27%
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Europejskich +4,04% +7,01% +10,28% +21,17% +35,13% +31,79% +30,61% +35,63%
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Akcji Tureckich +4,11% +4,76% +14,93% +1,70% -7,03% +10,22% +6,17% +27,72%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy +4,80% +6,11% +10,50% +14,89% +12,88% +14,71% +7,02% +9,97%
ING BSK Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks MSCI EMU +4,35% +8,56% +8,23% +16,18% +18,89%      
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy MetLife Subfundusz Akcji Nowa Europa +0,68% -0,89% +2,41% +12,59% +11,33% +11,06% -1,00% +13,31%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych +1,41% +1,28% +3,12% +8,48% +11,69% +13,94% +12,01% +37,20%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich +4,70% +3,77% +11,09% +11,84% +6,49% +9,37% +0,88% +20,20%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) +3,61% +5,32% +5,44% +13,65% +10,77% +2,04% -6,79% +10,85%
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Akcji Europy Wschodniej +13,52% +13,33% +16,36% +24,91% +34,82% +15,97% +35,60% -0,29%
Pioneer Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Europejskich +2,69% +3,55% +1,80% +9,54% +5,68% +0,22% -0,67% +14,97%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Nowa Europa +1,11% +0,55% +2,95% +12,80% +10,20% +14,16% +12,51% +25,44%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Europejskiego +3,82% +6,35% +6,58% +13,64% +12,85% +5,43%    
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Rosja -1,19% -4,17% -4,32% +15,13% +30,49% +34,68% +18,78% +22,92%
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Turcja +6,28% +6,44% +22,23% +4,99% -6,34% +13,99% +3,08% +8,91%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Globalny Małych i Średnich Spółek +3,93% +8,26% +10,55% +18,76% +28,95% +18,74% +16,84% +26,07%
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Spółek Wzrostowych +0,94% +5,11% +9,66% +16,09% +29,18% +20,51% +14,60% +35,67%
UniAkcje Dywidendowy +3,66% +3,05% +3,87% +12,62% +9,86% +17,85% +5,06% +25,35%
UniAkcje: Nowa Europa +2,49% +2,62% +5,57% +11,74% +11,61% +19,46% +14,79% +39,99%
UniAkcje: Turcja +6,92% +4,55% +16,26% +2,96% -9,78% +1,78% -11,45% -0,61%
Data aktualizacji: 2017-04-27, Źródło danych: Notoria