wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - obligacji / uniwersalny (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych +1,06% +1,63% +0,81% +0,54% +0,51% +0,18% -1,41% +2,04%
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +1,24% +1,26% +0,50% -1,85% -1,95% -2,44% -4,73% +4,86%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny +1,17% +1,04% +1,02% -0,85% +1,35% +4,74% +3,78% +15,17%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Lokacyjny +0,14% +0,45% +0,69% +1,09%        
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dłużny +0,92% +1,03% +0,62% -0,65% +0,36% +2,42% +1,93% +11,65%
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,78% +0,83% +0,26% -0,95%        
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny +0,40% +1,01% +1,08% +0,92% +1,96% +2,98% +1,67%  
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Papierów Dłużnych +0,92% +0,76% +0,08% -1,22% -0,47% +0,85% +0,32% +9,18%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Obligacji 1 +0,14% +0,26% -0,01% -1,43% -0,94% +0,57% +0,30% +5,40%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Obligacji 2 +0,16% +0,30% +0,06% -1,26% -0,66% +0,72% +0,06% +9,48%
BPH Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superior Obligacji +0,63% +0,84% +0,60% -0,31% +1,30% +3,99%    
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +1,12% +1,43% +0,92% -1,14% +0,45% +1,95% +0,76% +9,84%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus +1,04% +1,28% +0,34% -1,23% +0,63% +2,10% -1,71% +7,68%
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz DB Fund Instrumentów Dłużnych +0,09% +0,26% -0,52% -1,37% -0,17% +0,61% -0,26% +5,70%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji +0,89% +1,17% +0,76% -0,26% +1,68% +3,35% +2,83% +9,82%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,97% +1,19% +0,85% -0,15% +1,19% +3,71% +4,24% +7,51%
KBC Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz KBC Sigma Obligacji Plus +0,26% +1,63% +2,11%          
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych +0,83% +1,16% +0,86% +0,55% +1,25% +2,41% +1,86% +13,38%
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacyjny +0,59% +1,12% +1,18% +0,90% +2,25% +2,17% +1,22% +16,33%
mBank mFundusz Obligacji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,44% +0,59% +0,59% +0,71% -3,61% -11,35% -24,34% -23,51%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Obligacji Plus +0,94% +1,01% +0,31% -0,74% +0,37% +1,39% +0,50% +9,24%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 +1,39% +1,69% +1,14% -0,04% +1,69% +4,40% +3,26% +12,71%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Open Finance Obligacji +1,07% +1,05% +0,21% -0,52% +0,28% -0,52% -2,16% +1,59%
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista.pl -0,50% +1,18% -1,47% -3,84% -2,17% +1,69% -0,99% +5,93%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Tutus-plus +0,25% +1,83% +0,16% -0,65% +0,33% +3,29% +1,83% +7,54%
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczna Alokacja 2 +0,77% +0,85% +0,51%          
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny Plus +0,28% +0,47% +0,56% +0,19% +1,13% +1,89% +2,38% +5,91%
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,78% +0,80% +0,29% -0,81% +0,51% +1,77% +1,52% +9,06%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Długoterminowych +1,22% +1,18% +0,69% -0,67% +0,38% +2,60% +1,97% +8,56%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus +0,85% +0,83% +0,61% -0,19% +0,50% +1,99% +1,53% +6,18%
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych +0,76% +0,99% +1,55% +1,54% +4,01% +6,72% +6,49%  
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec - Depozytowy +0,76% +1,08% +1,02% +0,44% +1,71% +2,55% +2,25% +8,48%
Skarbiec Obligacyjny Nowej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,54% +0,69% +0,61%          
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Obligacyjny +0,88% -0,15% -0,36% -0,43% -0,28% -0,93% -1,75% +3,63%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniObligacje Aktywny +1,23% +2,27% +0,91% -3,11% -0,05% +2,52% -1,35% +10,09%
Data aktualizacji: 2017-03-24, Źródło danych: Notoria