wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - obligacji / uniwersalny (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych +0,05% +1,00% +2,07% +1,89% +1,59% +0,82% +0,53% +2,51%
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,48% +1,12% +2,37% +2,40% -0,88% -2,55% -2,20% +2,67%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny +0,57% +1,13% +2,31% +2,71% +2,14% +4,77% +6,11% +14,28%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Lokacyjny +0,21% +0,40% +0,53% +1,29%        
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dłużny +0,47% +1,04% +1,97% +2,48% +1,69% +2,58% +4,09% +10,32%
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,42% +0,94% +1,73% +2,09% +1,30%      
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny +0,32% +0,64% +1,04% +2,36% +2,53% +3,06% +2,78% +7,13%
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Papierów Dłużnych +0,31% +0,59% +1,51% +1,61% +0,48% +0,84% +2,43% +6,92%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Obligacji 1 +0,23% +0,58% +0,72% +1,46% -0,33% +0,50% +1,33% +4,76%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Obligacji 2 +0,26% +0,60% +0,76% +1,57%   +0,66% +1,41% +7,94%
BPH Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superior Obligacji +0,57% +1,09% +1,72% +2,88% +2,47% +4,30%    
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,32% +0,89% +2,01% +2,16% +1,27% +2,25% +3,04% +8,88%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus +0,16% +1,11% +2,17% +2,51% +0,69% +2,08% +2,88% +6,80%
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz DB Fund Instrumentów Dłużnych +0,17% +0,26% +0,35% +0,09% -0,26% +0,35% +0,70% +4,44%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji +0,53% +1,07% +1,97% +2,59% +2,82% +3,71% +5,03% +9,34%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,34% +0,78% +1,97% +2,68% +1,41% +3,62% +5,58% +7,89%
KBC Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz KBC Sigma Obligacji Plus +0,35% +0,59% +0,85% +3,50%        
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych +0,39% +1,14% +1,98% +2,88% +2,76% +3,06% +4,41% +11,56%
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacyjny +0,39% +1,08% +1,68% +3,08% +3,03% +3,12% +4,33% +15,23%
mBank mFundusz Obligacji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,28% +0,68% +1,12% +1,50% +0,52% -10,23% -25,46% -23,17%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Obligacji Plus +0,43% +1,06% +2,14% +1,95% +1,44% +1,69% +2,78% +8,48%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 +0,45% +1,22% +2,79% +2,82% +2,74% +4,30% +5,96% +11,28%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Open Finance Obligacji +0,49% +0,91% +1,99% +2,04% +1,35% +0,19% +0,45% +1,53%
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista.pl -0,22% +0,39% -0,11% -0,88% -2,27% -1,90% +0,28% +3,60%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Tutus-plus -0,16% +0,57% +1,15% +0,65% +1,31% +1,48% +3,52% +6,47%
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczna Alokacja 2 +0,34% +0,85% +1,62% +1,88%        
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny Plus +0,19% +0,46% +0,75% +1,22% +1,41% +2,08% +2,66% +5,77%
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,34% +0,86% +1,65% +1,70% +1,44% +2,31% +3,23% +8,30%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Długoterminowych +0,58% +1,19% +2,43% +2,71% +1,81% +2,77% +4,63% +7,80%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus +0,47% +0,86% +1,72% +2,04% +1,37% +2,27% +3,15% +5,62%
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych +1,06% +1,42% +2,19% +3,73% +4,48% +7,35% +8,24%  
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec - Depozytowy +0,61% +1,07% +1,84% +2,68% +2,56% +3,28% +3,84% +8,05%
Skarbiec Obligacyjny Nowej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,37% +0,37% +0,92% +0,87%        
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Obligacyjny +1,02% +1,25% +2,14% +1,11% +0,77% +0,27% -0,92% +3,01%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniObligacje Aktywny +0,68% +1,75% +3,00% +3,49% +1,21% +1,26% +1,72% +7,81%
Data aktualizacji: 2017-05-24, Źródło danych: Notoria