wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

PILNE! Najnowsze dane GUS o rynku pracy w Polsce

Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - obligacji / uniwersalny (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych +0,49% +0,57% +1,68% +2,28% +2,41% +2,21% +2,29% +2,77%
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,59% +1,05% +1,80% +2,22% -0,31% -0,13% +0,49% +2,70%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny +0,50% +1,05% +1,72% +2,52% +2,26% +5,52% +7,46% +13,60%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Lokacyjny +0,22% +0,42% +0,61% +1,30%        
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dłużny +0,64% +1,09% +1,71% +2,31% +2,07% +3,79% +5,67% +10,45%
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,40% +0,81% +1,43% +1,64% +1,47%      
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny +0,08% +0,40% +0,83% +1,83% +2,57% +3,76% +4,11% +6,79%
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Papierów Dłużnych +0,50% +0,81% +1,15% +1,19% +0,72% +1,90% +4,35% +7,07%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Obligacji 1 +0,40% +0,62% +0,97% +1,00% -0,18% +1,28% +2,35% +4,66%
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Obligacji 2 +0,37% +0,63% +0,97% +1,06% +0,13% +1,55% +2,91% +7,73%
BPH Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superior Obligacji +0,57% +1,11% +1,68% +2,30% +2,70% +4,98% +7,32%  
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,66% +0,95% +1,65% +2,38% +1,92% +3,51% +5,07% +8,85%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus +0,40% +0,56% +1,60% +1,89% +0,86% +3,14% +5,23% +6,36%
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz DB Fund Instrumentów Dłużnych +0,09% +0,26% +0,35% -0,17% -0,26% +0,70% +1,23% +3,96%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji +0,58% +1,10% +1,70% +2,41% +2,94% +4,79% +6,43% +9,57%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji +0,45% +0,79% +1,24% +2,07% +1,99% +4,19% +7,43% +8,10%
KBC Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz KBC Sigma Obligacji Plus +0,28% +0,67% +1,02% +3,03%        
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych +0,19% +0,56% +1,39% +2,08% +2,76% +3,34% +5,12% +11,15%
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacyjny +0,28% +0,67% +1,45% +2,53% +3,19% +4,19% +5,11% +15,17%
mBank mFundusz Obligacji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,39% +0,66% +1,06% +1,65% +1,56% -4,14% -21,05% -22,86%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Obligacji Plus +0,43% +0,87% +1,49% +1,75% +1,94% +2,64% +4,55% +8,16%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 +0,61% +1,07% +1,84% +2,89% +3,52% +5,75% +8,06% +11,29%
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Open Finance Obligacji +0,18% +0,65% +1,22% +1,24% +1,51% +1,77% +1,39% +1,76%
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista.pl +1,44% +0,88% +1,61% +0,11% -1,56% +0,94% +2,00% +4,50%
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Tutus-plus +0,73% +0,40% +1,30% +1,55% +1,64% +3,41% +4,98% +6,51%
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczna Alokacja 2 +0,59% +0,93% +1,53% +1,96%        
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny Plus +0,28% +0,46% +0,74% +1,31% +1,50% +2,36% +3,14% +5,76%
Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,65% +0,98% +1,57% +1,80% +1,90% +3,19% +4,86% +8,52%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Długoterminowych +0,84% +1,42% +2,52% +2,73% +2,66% +3,89% +6,98% +8,48%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus +0,65% +1,10% +1,53% +2,11% +2,01% +3,19% +4,48% +6,18%
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych +0,30% +1,32% +1,79% +3,27% +4,64% +8,01% +8,82%  
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec - Depozytowy +0,11% +0,63% +1,25% +2,17% +2,56% +3,84% +4,43% +7,35%
Skarbiec Obligacyjny Nowej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,11% +0,38% +0,48% +1,18%        
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Obligacyjny -0,03% +0,95% +1,24% +0,80% +1,04% +0,73% -0,32% +2,27%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniObligacje Aktywny +1,09% +1,72% +2,80% +3,63% +1,12% +4,63% +4,16% +8,47%
Data aktualizacji: 2017-06-23, Źródło danych: Notoria