wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

PILNE! Komisja Europejska nałożyła na Google 2,4 mld euro kary

Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - rynku pieniężnego / uniwersalny (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,30% +0,57% +1,09% +2,25%        
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Pieniężny +0,14% +0,50% +0,72% +1,41% +2,17% +3,65% +3,15% +5,55%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Pieniężny -0,01% +0,41% +0,48% +1,27% +2,02% +4,01% +3,82% +6,52%
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Płynnościowy +0,17% +0,35% +0,48% +1,01% +1,52% +2,46% +3,71% +5,14%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy +0,13% +0,37% +0,51% +1,09% +1,57% +2,52% +2,80% +4,80%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy +0,15% +0,42% +0,54% +1,15% +1,64% +2,48% +2,75% +4,48%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus +0,15% +0,38% +0,52% +0,98% +1,18% +1,77% +1,60% +2,62%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Pieniężny +0,23% +0,45% +0,67% +1,30% +1,97% +2,96% +3,79% +6,53%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Lokacyjny +0,21% +0,47% +0,69% +1,20% +1,83% +3,01% +3,39% +5,51%
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,20% +0,60% +0,78% +1,54% +1,88%      
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Pieniężny +0,21% +0,51% +0,74% +1,29% +1,58% +2,70% +3,32%  
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Skarbowy +0,14% +0,43% +0,57% +1,06% +1,18% +1,91% +2,09% +3,78%
BPH Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superior Pieniężny A +0,19% +0,50% +0,68% +1,32% +2,15% +3,33% +4,00%  
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny -0,02% +0,49% +0,86% +2,40% +2,75% +4,04% +4,17% +7,23%
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Płynnościowy -0,05% +0,64% +1,45% +3,11% +3,25% +4,61% +5,44% +9,01%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Płynnościowy Plus -5,76% -10,65% -10,10% -10,41% -9,93% -6,83% -4,41% +1,64%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Lokacyjny +0,02% +0,16% +0,26% +0,63% +0,87% +1,22% +1,00% +2,11%
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Pieniężny +0,18% +0,44% +0,57% +1,06% +1,53% +2,38% +2,96% +4,97%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Płynna Lokata +0,24% +0,62% +0,84% +1,62% +2,86% +4,58% +4,86% +7,27%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Gotówkowy +0,17% +0,55% +0,67% +1,26% +1,50% +2,36% +2,39% +4,00%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy +0,14% +0,43% +0,67% +1,86% +2,49% +3,40% +4,04% +6,41%
KBC Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma +0,04% +0,52% +0,74% +1,75% +3,47% +4,84% +5,02% +9,80%
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,12% +0,51% +0,76% +1,69% +2,91% +4,20% +4,57% +7,80%
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,12% +0,62% +0,97% +2,02% +3,80% +5,15% +5,71% +10,84%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Pieniężny +0,18% +0,61% +0,85% +1,47% +2,16% +2,98% +3,56% +6,63%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Lokacyjny +0,27% +0,69% +0,89% +1,52% +2,23% +3,17% +3,75% +6,70%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Depozytowy +0,21% +0,48% +0,66% +1,42% +2,51% +3,62% +4,13% +5,91%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Lokacyjny Plus +0,18% +0,44% +0,73% +2,22% +2,75% +4,89% +4,13% +6,88%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy +0,10% +0,25% +0,36% +0,74% +1,22% +1,98% +2,28% +4,15%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Depozytowy (L) +0,10% +0,24% +0,35% +0,75% +1,23% +1,95% +2,16% +3,92%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,25% +0,63% +0,84% +1,61% +2,46% +3,48% +3,40% +5,57%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy +1,04% +1,15% +1,54% +1,17% -0,06% +1,68% +2,14% +4,47%
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Pecunia.pl +0,63% +0,79% +1,19% +1,11% +0,16% +1,67% +2,08% +4,42%
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Gotówkowy +0,20% -0,10% +0,30%   -1,38% -2,06% -2,25% -1,77%
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,17% +0,41% +0,57% +1,12% +1,55% +2,26% +2,72% +4,48%
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Gotówkowy +0,16% +0,41% +0,58% +1,08% +1,67% +2,26% +2,69% +4,63%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Rynku Pieniężnego +0,15% +0,40% +0,54% +1,07% +1,54% +2,30% +2,72% +4,31%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbowy +0,25% +0,77% +1,07% +1,87% +2,32% +3,67% +4,07% +6,01%
PKO Płynnościowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,35% +0,96% +1,23% +2,03% +2,39% +3,87% +4,52% +7,44%
Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy +0,08% +0,35% +0,49% +1,38%        
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Gotówkowy +0,39% +0,75% +0,98% +1,46% +2,25% +3,33% +3,64% +5,82%
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania -0,08% +0,43% +0,45% +1,14% +1,47% +3,45% +2,95%  
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny Skarbiec - Kasa +0,19% +0,52% +0,69% +1,46% +2,01% +2,94% +3,50% +5,22%
SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego +0,18% +0,64% +0,75% +1,51% +1,80% +2,63% +2,62% +4,32%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy -0,11% +0,40% +0,40% +0,71% +1,65% +2,58% +1,89% +4,00%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Pieniężny +0,30% +0,99% +1,11% +2,17% +2,55% +3,43% +4,39% +7,88%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Płynnościowy +0,29% +0,89% +1,01% +2,06% +2,84% +3,88% +4,89% +8,57%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SGB Gotówkowy +0,20% +0,65% +0,90% +1,78% +2,75% +4,07% +4,55% +7,05%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAktywny Pieniężny +0,25% +0,79% +1,06% +2,16% +4,24% +5,02%    
UniKorona Pieniężny +0,35% +0,85% +1,21% +2,42% +3,53% +4,82% +5,07% +8,07%
Data aktualizacji: 2017-06-26, Źródło danych: Notoria