wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - rynku pieniężnego / uniwersalny (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,34% +1,04% +1,55% +2,23%        
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Pieniężny +0,34% +0,61% +0,78% +1,59% +2,22% +2,60% +3,03% +5,65%
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Pieniężny +0,53% +0,54% +0,84% +1,98% +2,15% +3,50% +4,02% +6,83%
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Płynnościowy +0,16% +0,35% +0,50% +1,03% +1,47% +2,33% +3,35% +5,21%
Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy +0,27% +0,44% +0,54% +1,16% +1,37% +2,38% +2,81% +4,95%
Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy +0,26% +0,43% +0,55% +1,21% +1,33% +2,28% +2,66% +4,61%
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus +0,22% +0,40% +0,58% +0,93% +0,81% +1,40% +1,42% +2,88%
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Pieniężny +0,21% +0,48% +0,77% +1,17% +1,67% +2,65% +3,58% +6,75%
AXA Fundusz Inwestycyjny Otwarty AXA Subfundusz Lokacyjny +0,21% +0,45% +0,58% +1,10% +1,58% +2,63% +3,07% +5,59%
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,38% +0,63% +0,77% +1,53% +1,84%      
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Pieniężny +0,33% +0,55% +0,76% +1,26% +1,58% +2,38% +3,02%  
BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Skarbowy +0,31% +0,46% +0,63% +1,04% +1,15% +1,62% +1,80% +3,88%
BPH Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superior Pieniężny A +0,32% +0,52% +0,73% +1,43% +2,11% +3,17%    
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,44% +1,07% +1,42% +2,49% +2,86% +4,01% +4,55% +7,69%
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Płynnościowy +0,63% +1,75% +2,08% +3,07% +3,59% +4,85% +5,94% +9,69%
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Płynnościowy Plus -5,76% -10,65% -10,10% -10,41% -9,93% -6,83% -4,41% +1,64%
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Lokacyjny +0,14% +0,26% +0,30% +0,75% +0,71% +0,98% +0,97% +2,39%
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Płynna Lokata +0,36% +0,64% +0,87% +1,60% +2,87% +4,01% +4,61% +7,27%
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Gotówkowy +0,37% +0,55% +0,65% +1,30% +1,33% +2,01% +2,17% +4,06%
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy +0,29% +0,66% +0,64% +1,77% +2,45% +3,41% +4,02% +6,65%
KBC Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma +0,53% +0,76% +0,89% +1,81% +3,77% +4,63% +5,21% +10,11%
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,45% +0,66% +0,87% +1,64% +3,10% +3,84% +4,53% +8,04%
KBC Portfel VIP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,54% +0,93% +1,18% +2,09% +3,97% +4,85% +5,94% +11,09%
Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Legg Mason Subfundusz Pieniężny +0,27% +0,43% +0,52% +0,94% +1,39% +2,24% +2,80% +5,08%
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Pieniężny +0,43% +0,79% +1,10% +1,22% +1,97% +2,73% +3,63% +6,92%
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Lokacyjny +0,48% +0,76% +1,04% +1,39% +2,09% +2,96% +3,76% +6,87%
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Depozytowy +0,27% +0,53% +0,70% +1,48% +2,38% +3,27% +3,81% +5,98%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty NN Subfundusz Lokacyjny Plus +0,22% +0,62% +0,83% +2,03% +2,68% +4,15% +3,80% +8,17%
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy +0,14% +0,27% +0,35% +0,77% +1,00% +1,84% +2,14% +4,33%
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Depozytowy (L) +0,15% +0,27% +0,35% +0,80% +0,99% +1,82% +2,01% +4,13%
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,38% +0,70% +0,97% +1,54% +2,33% +2,92% +3,05% +5,61%
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy -0,14% +0,49% +0,34% -0,12% -0,62% -0,12% +0,88% +3,64%
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Pecunia.pl   +0,56% +0,56% +0,40%   +0,16% +1,28% +3,94%
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Gotówkowy -0,40% -0,10% -0,20% -0,20% -1,68% -2,74% -2,64% -1,78%
Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny +0,24% +0,40% +0,56% +1,06% +1,47% +2,02% +2,47% +4,50%
Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pioneer Gotówkowy +0,25% +0,41% +0,58% +1,08% +1,58% +2,10% +2,70% +4,64%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Rynku Pieniężnego +0,26% +0,40% +0,53% +1,08% +1,43% +2,14% +2,58% +4,38%
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbowy +0,64% +0,96% +1,30% +2,08% +2,20% +3,38% +3,87% +5,96%
PKO Płynnościowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty +0,79% +1,14% +1,41% +2,22% +2,22% +3,60% +4,54% +7,56%
Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy +0,27% +0,55% +0,45% +1,47%        
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Gotówkowy +0,38% +0,57% +0,70% +1,54% +1,77% +2,59% +3,21% +5,82%
Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania +0,62% +0,58% +0,83% +1,95% +1,50% +2,98% +3,23%  
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny Skarbiec - Kasa +0,35% +0,60% +0,82% +1,39% +1,86% +2,82% +3,43% +5,27%
SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego +0,46% +0,63% +0,74% +1,60% +1,56% +2,31% +2,42% +4,38%
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gotówkowy +0,63% +0,55% +0,73% +2,12% +1,66% +2,45% +1,94% +4,44%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Pieniężny +0,72% +0,93% +1,53% +1,46% +2,45% +3,23% +4,19% +8,04%
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Płynnościowy +0,64% +0,83% +1,40% +1,52% +2,75% +3,69% +4,69% +8,80%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SGB Gotówkowy +0,43% +0,67% +0,93% +1,67% +2,64% +3,62% +4,31% +7,11%
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniAktywny Pieniężny +0,52% +0,77% +1,09% +2,16% +3,95%      
UniKorona Pieniężny +0,48% +0,81% +1,15% +2,03% +3,29% +4,09% +4,47% +8,14%
Data aktualizacji: 2017-05-22, Źródło danych: Notoria