wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - sekurytyzowane / uniwersalny (Polska)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Agio Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,37% +0,37% +0,33% +1,37% +2,72% +3,96% +5,43% +13,59%
Agio Wierzytelności Plus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty +0,60% +0,60% +1,03% +1,10% +4,75% +7,52% +10,14% +17,62%
Eques Creditum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny +1,69% +2,07% +2,65% +4,66%        
Eques Debitum 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny +0,59% +1,55% +1,80% +3,97% +7,59% +11,60% +16,27% +29,22%
Eques Debitum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny +1,07% +1,07% +2,70% +4,57% +7,59% +11,05% +15,96% +27,80%
Data aktualizacji: 2017-05-22, Źródło danych: Notoria