wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) -3,53% -3,46% -6,03% -3,53% +5,65% +143,70% +143,70% +143,70%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) -0,85% -0,37% -1,01% +1,14% +4,21% +78,62% +78,62% +78,62%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) -4,08% -0,64% -3,24% +0,55% -6,29% -7,74% -5,02% +9,70%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) -5,35% -4,23% -6,72% -3,70% +5,58% +8,45% +15,40% +43,26%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) -3,59% -3,56% -6,12% -3,83% +5,09% +8,28% +13,48% +41,31%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) -0,91% -0,39% -1,14% +0,94% +3,69% +11,46% +12,47% +12,83%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) -5,40% -4,29% -6,83% -3,93% +5,03% +7,60% +14,20% +41,06%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) -3,59% -3,44% -3,91% +1,19% +6,79% +11,40% +8,72% +16,96%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) -0,78% -0,28% +1,17% +5,99% +5,18% +14,28% +7,12% -7,55%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) +0,87% +1,76% +4,21% +12,43% +13,04% +18,32% +7,55% -3,17%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) -5,39% -4,19% -4,64% +1,02% +6,76% +10,69% +9,43% +16,74%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) -3,61% -3,52% -4,03% +1,00% +6,28% +10,62% +7,67% +15,23%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) -0,87% -0,35% +1,05% +5,70% +4,60% +13,47% +6,05% -8,97%
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) -5,43% -4,31% -4,76% +0,75% +6,20% +9,84% +8,35% +14,99%
BNP Paribas Investment Partners Parvest Bond Europe Emerging C Acc EUR (EUR) -0,98% +0,03% -0,19% +0,07% +0,34% +2,89% +5,25% +2,07%
BNP Paribas Investment Partners Parvest Bond Europe Emerging D Inc EUR (EUR) +0,50% -0,84% -0,84% +0,36% +5,18% -2,83% -1,90%  
BNP Paribas Investment Partners Parvest Bond Europe Emerging N Acc EUR (EUR) +2,58% +1,17% +1,14% +2,23% +6,87% +2,27% +2,98%  
BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) -4,99% -3,93% -3,55% +1,93% +4,02% +3,64% +0,44% +3,28%
BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) -2,84% -4,05% -3,35% -3,31% -8,17% -15,54% -10,57% -29,76%
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) -2,62% -3,18% -5,62% -4,07% +1,77% +4,78% +10,63% +39,48%
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) -0,37% +0,12% -0,50% +0,53% +0,41% +7,98% +10,06% +11,39%
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) -3,09% -3,17% -5,62% -4,01% +2,29% +5,43% +12,99% +40,49%
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) -2,65% -3,20% -5,69% -4,19% +1,36% +4,18% +9,74% +37,92%
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) -2,50% -3,10% -3,34% +1,01% +6,03% +8,79% +6,12% +9,92%
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund EUR A Acc (EUR) +3,36% +6,29% +6,69% +8,42% -2,11% -1,37% +6,90% -6,86%
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) -4,59% -5,15% -6,21% +0,74% +9,20% +7,49% +16,11% +28,58%
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) -4,61% -5,23% -6,36% +0,51% +8,63% +6,64% +14,98% +26,68%
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) -5,59% -4,07% -6,38% -3,79% +2,10% +3,20% +9,98% +32,16%
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) -3,83% -3,67% -4,57% -1,57% +2,13% +3,51% +1,03% +10,32%
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) -5,66% -4,56% -5,34% -1,21% +1,72% +2,30% +1,04% +9,06%
Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) -5,18% -4,30% -5,32% +0,90% +3,42% +5,55% +5,80% +7,90%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) +0,02% +0,09% -0,07% +3,21% +4,65% +13,52% +9,18% +4,68%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) -2,95% -3,82% -5,86% -2,04% +5,69% +9,77% +9,36% +30,45%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) -0,02%   -0,19% +2,96% +4,12% +12,68% +8,10% +3,12%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) -3,00% -3,91% -5,98% -2,30% +5,16% +8,95% +8,27% +28,50%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) -3,00% -5,39% -7,44% -4,99% -0,75% -0,13% -4,09% +7,27%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) -1,44% -1,37% -2,25% -2,10% -0,94% +6,45% +7,11% +8,85%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) -4,38% -5,23% -7,92% -7,12% -0,11% +2,71% +7,03% +35,27%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) -1,49% -1,46% -2,37% -2,35% -1,44% +5,65% +6,03% +7,20%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) -4,41% -5,31% -8,03% -7,35% -0,61% +1,93% +5,97% +33,25%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) -4,38% -6,47% -9,16% -9,44% -5,17% -4,97% -3,51% +15,53%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc EUR (H) (EUR) +1,90% +2,91% +4,32% -3,91% +4,70% +4,24% -5,65% -11,18%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A Acc USD (USD) +3,36% +2,06% +5,02% +3,63% +11,23% +13,89% +4,46% +18,19%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) +1,84% +2,81% +4,18% -4,16% +4,17% +3,46% -6,58% -12,49%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) +3,31% +1,98% +4,88% +3,36% +10,67% +13,03% +3,42% +16,42%
Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond A1 Inc USD (USD) +3,31% +1,98% +3,67% +0,12% +4,71% +3,70% -7,33% -2,09%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) -0,68% -1,86% -1,88% -1,45% -1,80% +6,81% +5,92% -1,27%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) -3,60% -5,64% -7,50% -6,44% -0,81% +3,41% +6,31% +23,36%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) -0,63% -2,83% -2,82% -3,43% -5,67% +0,31% -2,99% -14,03%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) -3,58% -6,61% -8,41% -8,35% -4,68% -2,93% -2,64% +7,45%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) -0,69% -1,91% -1,94% -1,65% -2,19% +6,20% +5,15% -2,35%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) +0,77% +0,59% +1,49% +5,27% +5,60% +11,60% +7,32% +2,69%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) -3,64% -5,76% -7,61% -6,66% -1,22% +2,78% +5,54% +22,02%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) -1,38% -2,92% -2,89% -3,60% -6,04% -0,10% -3,95% -15,12%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) -4,26% -6,62% -8,49% -8,44% -5,02% -3,29% -3,60% +6,11%
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond A Acc USD (USD) -4,36% -7,02% -9,98% -11,23%        
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond B Acc USD (USD) -4,74% -7,06% -10,39% -11,58%        
Data aktualizacji: 2017-05-26, Źródło danych: Notoria