Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych Subfundusz
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Arka Obligacji Korporacyjnych
Inwestycje funduszu: Arka Obligacji Korporacyjnych
Typ funduszu Krajowy - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe (do 10%) wartości nominalnej wyemitowanej przez jeden podmiot i instrumenty rynku pieniężnego denominowane w walucie PLN i obcej. Subfundusz inwestuje (do 34%) aktywów w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego denominowane w walucie obcej pozostałe aktywa stanowią (do 20%). Subfundusz inwestuje (do 10%) w akcje i praw wynikających z akcji.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Arka Obligacji Korporacyjnych -0,05% +0,45% +0,61% +1,98% +1,57% +2,77% +4,12% +8,87%
Prowizje pobierane przez fundusz: Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych Subfundusz
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.