Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Arka BZ WBK Akcji Tureckich Subfundusz
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: Arka Akcji Tureckich
Typ funduszu fundusze inne - uniwersalny (Świat)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 66%) aktywów w akcje i instrumenty finansowe, wyemitowane przez podmioty z Turcji, (do 34%) w akcje podmiotów z siedzibą na terytorium państw innych niż Turcja. Subfundusz inwestuje (do 34%) aktywów w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Arka Akcji Tureckich +11,59% +17,11% +17,27% +17,02% +2,97% +2,61% +19,04% -17,03%
Prowizje pobierane przez fundusz: Arka BZ WBK Akcji Tureckich Subfundusz
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.