wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

WAŻNE: Rząd przyjął projekt nowego abonamentu

Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: Copernicus Akcji
Typ funduszu Krajowy - akcji / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz lokuje aktywa głównie w akcje (66%) polskich spółek dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz instrumenty pochodne, których bazę stanowią akcje oraz indeksy.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Copernicus Akcji -1,89% -3,21% -1,79% +6,94% +13,72% +12,68% +7,16% +13,68%
Prowizje pobierane przez fundusz: Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.