wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

BDX Podpisanie umowy na prace projektowe i roboty budowlane na linii obwodowej w Warszawie, odc. Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia - Warszawa Gdańska przez konsorcjum Budimeksu SA, ZUE SA, spółek Gr

2017-02-17 11:54:57
BDX Podpisanie umowy na prace projektowe i roboty budowlane na linii obwodowej w Warszawie, odc. Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia - Warszawa Gdańska przez konsorcjum Budimeksu SA, ZUE SA, spółek Gr

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 17 lutego 2017 r. konsorcjum Budimeksu SA (lider konsorcjum 34%), ZUE SA (partner konsorcjum 33%), spółek Grupy Strabag (partner konsorcjum 33%, w skład których wchodzą: Strabag Sp. z o.o., Strabag Rail a.s., Strabag Rail GmbH, Strabag Áltálanos Épitó Kft) zawarło z PKP Polskie Linie Kolejowe SA umowę na realizację projektu: "Prace na linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia - Warszawa Gdańska).
O wyborze oferty konsorcjum jako najkorzystniejszej spółka informowała w raporcie bieżącym nr 69/2016 z dnia 21 października 2016.

Wartość oferty: 159 700 000,00 PLN netto.
Termin rozpoczęcia robót: dzień następny po podpisaniu Umowy przez ostatnią ze Stron.
Termin zakończenia robót: 26 miesięcy od daty rozpoczęcia robót.
Okresy gwarancji: 72 miesiące licząc od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót.
Warunki finansowe:
Zaliczka: do 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej jednorazowo, jeżeli Wykonawca wystąpi o zaliczkę.
Płatność: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z Przejściowym Świadectwem Płatności i protokołami odbioru.
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto.

Maksymalna wysokość kar: 30% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto.

Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Wartość umowy przekracza próg 102 680 tys. zł.

Późniejsze komunikaty
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2017-03-22 11:43 BUDIMEX BDX rekomendacja Zarządu ws. wypłaty dywidendy - 14,99 PLN 262,95 -2,30
2017-03-21 07:52 BUDIMEX BDX R /: formularz raportu rocznego 268,70 -2,72
2017-03-21 07:49 BUDIMEX BDX SPS /2016: Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej 268,70 -2,72
2017-03-21 07:46 BUDIMEX BDX RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego 268,70 -2,72
2017-03-17 14:48 BUDIMEX BDX umowa z Trasa Łagiewnicka SA 263,85 +1,57
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics