wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

DROP SA wybór biegłego rewidenta do badania skonsolidowanych sprawozdań

2014-01-17 11:53:00
DROP SA wybór biegłego rewidenta do badania skonsolidowanych sprawozdań

2014-01-17

11:53:00

(PL)-ŚRODOWISKO-RECYKLING-GIEŁDA-SPÓŁKI-KOMUNIKAT-(PL)-0-DROP SA-PLDROP000011-DROP

DROP SA wybór biegłego rewidenta do badania skonsolidowanych sprawozdań

17.01. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 2/2014

Zarząd DROP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 16 stycznia 2014 r.
Rada Nadzorcza Spółki wybrała PKF Consult Sp. z o.o. z siedzibą: 02-695 Warszawa, ul. Orzycka 6/1B, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 477, do badania sprawozdania finansowego DROP S.A. i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej DROP S.A. za rok 2013 oraz sporządzenia przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego DROP S.A. i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej DROP S.A. za rok 2014 i upoważniła Zarząd DROP S.A. do podpisania umowy z wyżej wymienionym podmiotem.

Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi mra

Późniejsze komunikaty
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2016-12-09 16:19 DROP DRP Nabycie obligacji przez spółkę zależną 1,00 -1,00
2016-12-08 16:53 DROP DRP Nabycie obligacji przez spółkę zależną 1,00
2016-12-02 18:02 DROP DRP Nabycie obligacji przez spółkę zależną 1,05 -2,86
2016-12-02 10:04 DROP DRP Nabycie obligacji przez spółkę zależną 1,05
2016-11-30 09:45 DROP DRP Nabycie obligacji przez spółkę zależną 1,07 -1,87
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics