wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

VGO pozytywna ocena wniosku o wypłatę dywidendy

2017-04-21 12:52:18
VGO pozytywna ocena wniosku o wypłatę dywidendy

Zarząd VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: ,,Spółka"), informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza, na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, wobec osiągnięcia przez Spółkę w roku obrotowym 2016 zysku netto w kwocie 10.005.860,12 złotych (słownie: dziesięć milionów pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt 12/100), pozytywnie oceniła rekomendację i wniosek Zarządu w przedmiocie przeznaczenia kwoty 6.006.960,00 (słownie: sześć milionów sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki (8,24 złotych na 1 akcję), jak też wniosek Zarządu w przedmiocie ustalenia dnia dywidendy na dzień 31 maja 2017 roku, a dnia wypłaty dywidendy na dzień 14 czerwca 2017 roku. Rada Nadzorcza zarekomendowała przeznaczyć pozostałą część zysku netto w kwocie 3.998.900,12 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset zł 12/100) na kapitał zapasowy Spółki.
W ocenie Rady Nadzorczej przedmiotowe wnioski Zarządu są zgodne ze strategią Spółki i celami jej działania.
Powyższa uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Wczesniejsze komunikaty
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2017-04-21 12:20 VIGOSYS VGO Uchwała Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016 i wypłaty dywidendy 330,00 +2,98
2017-04-06 08:26 VIGOSYS VGO wstępne przychody za I kwartał 2017 344,00 -1,45
2017-03-22 07:14 VIGOSYS VGO SA-R 2016 296,00 -3,72
2017-03-09 18:46 VIGOSYS VGO zmiana terminu przekazania SA-R 2016 293,00
2017-02-09 15:10 VIGOSYS VGO umowa z Warsaw Equity PE I FIZAN 258,00 +2,69
Późniejsze komunikaty
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2017-04-24 11:31 VIGOSYS VGO Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 339,85 +2,69
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics