wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
Informacje ze spółek
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2017-04-22 19:45 MEDIATEL MTL Podjęcie decyzji przez Zarząd HAWE Telekom o utworzeniu rezerwy i dokonaniu odpisów aktualizacyjnych 1,42 -7,04
2017-04-22 19:40 SYGNITY SGN Powiadomienie o transakcjach na akcjach Sygnity S.A. dokonanych przez osobę prawną blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze 6,28 +3,50
2017-04-22 15:12 MNI MNI Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Emitenta. 0,15 +6,67
2017-04-22 13:41 ASTRO ASR Rozpoczęcie współpracy z TOYA Sp. z o.o.
2017-04-22 12:54 AMREST EAT Powiadomienie o przyjęciu opcji na akcje AmRest przez osoby pełniące obowiązki zarządcze 343,00 +1,72
2017-04-22 10:49 HERKULES HRS Skup akcji własnych 3,83 +0,78
2017-04-21 23:41 PAMAPOL PMP RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego 1,48 +2,03
2017-04-21 23:37 PAMAPOL PMP SA-R /2016: formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową 1,48 +2,03
2017-04-21 23:28 IZOLACJA IZO Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego 1,80
2017-04-21 22:38 AMREST EAT Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżerskich 343,00 +1,72
2017-04-21 22:34 QUMAK QMK Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Qumak S.A. wraz z projektami uchwał 5,45 -3,67
2017-04-21 22:25 AUTOSPA ASP Zawarcie istotnej umowy przez podmiot zależny 0,95
2017-04-21 21:52 NETIA NET Realizacja Programu skupu akcji własnych 4,55 +0,88
2017-04-21 21:19 FLUID FLD Informacja poufna ? podpisanie listu intencyjnego 0,92
2017-04-21 21:16 EKOEXPORT EEX Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EKO EXPORT S.A. w dniu 21.04.2017r. 13,25 -3,92
2017-04-21 21:03 WERTHHOLZ WHH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. zwołane na dzień 19 maja 2017 roku 0,32
2017-04-21 20:50 EKOEXPORT EEX Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21.04.2017r. 13,25 -3,92
2017-04-21 20:46 PETROLINV OIL Postanowienie o wpisie do KRS 8,17 -2,69
2017-04-21 20:19 JSW JSW Informacje dotyczące działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej JSW w I kwartale 2017 r. 71,25 +1,01
2017-04-21 19:59 AMREST EAT Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich 343,00 +1,30
2017-04-21 19:34 MASTERPHA MPH Propozycja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy oraz opinia Rady Nadzorczej dotycząca propozycji podziału zysku za rok 2016 6,20 -2,26
2017-04-21 19:20 KCI KCI Wykup obligacji serii L. 0,69 -1,45
2017-04-21 19:20 PROCHNIK PRC Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki 1,04 -1,92
2017-04-21 19:18 BVT BVT Transakcja zrealizowana przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze 0,62
2017-04-21 19:01 KERDOS KRS RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego 0,05
2017-04-21 18:27 KERDOS KRS R /: formularz raportu rocznego 0,05
2017-04-21 18:27 MERLINGRP MRG Oświadczenie Zarządu Emitenta o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki 1,74
2017-04-21 18:21 INVISTA INV Zmiana terminu publikacji raportu za 2016 rok 1,28
2017-04-21 18:13 EVEREST EVE Zawarcie umowy przez Spółkę należącą do Grupy Kapitałowej Emitenta 0,11 -9,09
2017-04-21 18:08 EUROTEL ETL Dyspozycja złożenia oszczędnościowej lokaty terminowej 22,28 +0,09
2017-04-21 18:04 BEST BST Zatwierdzenie aneksu do prospektu emisyjnego 27,73 -0,83
2017-04-21 18:02 BEST BST Podpisanie umowy spółki BEST Capital Italy S.r.l we Włoszech 27,73 -0,83
2017-04-21 17:57 FON FON Zawiadomienie Akcjonariusza dotyczące stanu posiadania akcji Emitenta. 0,60 +16,67
2017-04-21 17:52 PWRMEDIA PWM Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2017 roku 2,40 +2,92
2017-04-21 17:45 KREDYTIN KRI Informacja o odrzuceniu skargi Spółki na postanowienie sądowe o wyznaczeniu rewidenta do spraw szczególnych w Spółce 21,50
2017-04-21 17:41 OVOSTAR OVO Notification on the transaction by the insider 94,49
2017-04-21 17:40 RELPOL RLP Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Relpol wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał 9,01 -0,67
2017-04-21 17:37 RELPOL RLP RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego 9,01 -0,67
2017-04-21 17:36 VIVID VVD Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 4,77 -1,89
2017-04-21 17:36 KCI KCI Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego. 0,69 -1,45
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics