wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
Informacje ze spółek
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2017-06-21 19:12 ACKERMAN ACK Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 11,00
2017-06-21 19:00 TECHINVGR TIG Nabycie udziałów WDB HealthCare Sp. z o.o. 0,77
2017-06-21 18:57 CEZ CEZ Articles of Association of ČEZ, a. s. 71,91 -0,51
2017-06-21 18:55 AFHOL AFH Rejestracja spółki zależnej Aforti Exchange Romania S.A. z siedzibą w Bukareszcie / Incorporation of Aforti Exchange Romania S.A. subsidiary with its registered office in Bucharest 1,52
2017-06-21 18:50 NORTCOAST NCT Zawarcie aneksów do umów kredytowych przez spółkę zależną 7,97
2017-06-21 18:48 IAP IAP Informacja o złożeniu przez akcjonariuszy Emitenta zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcjonariuszy 0,45
2017-06-21 18:47 REINHOLD RHD Resignation of the managing person 0,23 -43,48
2017-06-21 18:46 BIOMEDLUB BML Zawarcie przez Emitenta aneksów do istotnych umów kredytowych 1,25 -4,00
2017-06-21 18:46 KREDYTIN KRI Wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela serii C1 22,00 +0,45
2017-06-21 18:45 NORTCOAST NCT Aneks do umowy kredytowej 7,97
2017-06-21 18:30 AGORA AGO Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Agora S.A. podjęte w dniu 21 czerwca 2017 r. 14,99 +2,40
2017-06-21 18:21 POLWAX PWX Podpisanie umów Lock-Up z Członkami Zarządu Spółki jako zabezpieczenia dla umowy kredytowej współfinansującej inwestycję FUTURE. 14,65 +0,68
2017-06-21 18:20 PGE PGE Zmienione projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie 12,39 +0,32
2017-06-21 18:20 CEZ CEZ NOTICE ON PAYMENT OF DIVIDEND 71,91 -0,93
2017-06-21 18:14 NEPTIS YAN Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. 62,00
2017-06-21 18:13 AIRWAY AWM Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Airway Medix S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2017 r. 1,62 -3,09
2017-06-21 18:12 KRAKCHEM KCH NABYCIE AKCJI SPÓŁKI ORAZ ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW 2,79 +2,87
2017-06-21 18:09 KRAKCHEM KCH ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI PRZEZ PODMIOT BLISKO ZWIĄZANY Z OSOBĄ PEŁNIĄCĄ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE 2,79 +2,87
2017-06-21 18:07 KRAKCHEM KCH ZMIANA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW 2,79 +2,87
2017-06-21 18:06 ADIUVO ADV Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2017 r. 23,82 +4,91
2017-06-21 18:03 KRAKCHEM KCH POWIADOMIENIE O TRANSAKCJACH, O KTÓRYM MOWA W ART. 19 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA MAR 2,79 +1,08
2017-06-21 17:54 AGORA AGO Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Agory S.A. w dniu 21 czerwca 2017 roku 14,99 +2,40
2017-06-21 17:52 08OCTAVA 08N Objęcie certyfikatów inwestycyjnych serii G Octava FIZN 1,00 +1,00
2017-06-21 17:50 EUROCASH EUR Nabycie akcji przez osobę zarządzającą 30,65 -0,49
2017-06-21 17:47 INDATA IDT Wybór biegłego rewidenta 0,50 -2,00
2017-06-21 17:43 PLATYNINW PIW Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki 0,79
2017-06-21 17:34 PLATYNINW PIW Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu kontynuowanym po przerwie w dniu 21.06.2017 roku. 0,79
2017-06-21 17:33 MONNARI MON Skup akcji własnych 8,78 +0,23
2017-06-21 17:32 PLATYNINW PIW Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie kontynuowane po przerwie w dniu 21.06.2017r. 0,79
2017-06-21 17:31 ALTA AAT Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ALTA S.A. w dniu 21 czerwca 2017r. 3,89
2017-06-21 17:29 GRODNO GRN Szacunkowe wyniki Grodno S.A za rok obrotowy 2016/2017 9,39 -1,49
2017-06-21 17:29 MENNICASK MNS Pozytywne zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2016 rok 7,35
2017-06-21 17:24 DELKO DEL Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Delko SA 9,50
2017-06-21 17:22 ALTA AAT Wybór Zarządu nowej kadencji 3,89
2017-06-21 17:18 DELKO DEL Informacja o powołaniu członków Rady Nadzorczej 9,50
2017-06-21 17:08 DELKO DEL Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko SA w sprawie wypłaty dywidendy 9,50
2017-06-21 17:03 INTROL INL Wybór biegłego rewidenta 7,45
2017-06-21 17:01 DELKO DEL Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 21. czerwca 2017 r. 9,50
2017-06-21 16:58 UNIMA U2K Powołanie osób nadzorujących 3,47 +0,86
2017-06-21 16:50 DELKO DEL Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki w dniu 21. czerwca 2017 r. 9,59 -0,94
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics