wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Szukaj spółki
Wybierz spółkę
Wybierz sektor
Narysuj wykres
Raport kwartalne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
2 642 3 721 3 250 3 604
-678 -1 634 -4 011 -1 965
-1 696 -19 585 -5 020 -3 138
-2 099 -14 419 -4 971 -3 994
14 845 1 658 -7 376 -3 427
-555 2 366 -4 202 778
-613 -588 -1 197 -657
16 113 -13 -1 990 -3 425
121 554 104 836 124 000 128 473
101 809 101 086 105 880 105 403
52 457 51 883 56 658 56 508
49 352 49 203 49 222 48 895
19 745 3 750 18 120 23 070
362 527 344 479 344 479 344 479
150 629,96 78 629,94 78 629,94 78 629,94
0,13 0,05 0,23 0,29
-0,01 -0,18 -0,06 -0,05
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
Raport roczne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
13 975 22 986 39 065 112 236
-8 961 -5 365 1 947 51 461
-30 877 -65 920 -55 656 -44 144
-58 899 -49 104 -30 501 -68 682
-7 520 721 -8 820 -15 637
-1 435 12 582 66 145 58 548
21 677 -24 618 -77 240 -67 409
-27 408 12 837 -2 154 -6 577
104 836 185 187 259 467 312 473
101 086 138 989 153 477 141 929
51 883 54 832 97 447 81 758
49 203 73 773 56 030 60 171
3 750 29 979 86 748 138 175
344 479 344 479 344 479 344 403
78 629,94 78 629,94 78 629,94 78 611,44
0,05 0,38 1,10 1,76
-0,75 -0,62 -0,39 -0,87
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
Walor Kurs Zm.[%] Obrót
[mln]
SERINUS ENERGY 1,14 +0,00 0,06
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
CALATRAVA CAPITAL 0,69 +40,82 0,33
ECHO INVESTMENT 6,15 +13,26 6,03
REINHOLD 0,26 +13,04 0,00
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
B.A.C.D. 0,07 -22,22 0,00
REDWOOD HOLDING 0,80 -14,89 0,01
KOMPAP 7,44 -11,32 0,01