wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Ulma SA (ULM) Raporty finansowe
Szukaj spółki
Wybierz spółkę
Wybierz sektor
Narysuj wykres
Raport kwartalne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
46 691 47 799 46 486 39 511
6 138 5 358 3 854 1 259
6 066 5 130 4 787 848
4 575 4 287 3 599 431
11 014 5 223 -10 548 -3 377
10 508 7 946 -10 160 -3 663
506 -2 723 -388 286
- - - -
335 932 334 482 334 379 337 252
33 467 37 376 40 734 48 388
3 080 2 105 2 759 3 113
30 387 35 271 37 975 45 275
302 465 297 106 293 645 288 864
10 511 10 511 10 511 10 511
5 255,63 5 255,63 5 255,63 5 255,63
57,55 56,53 55,87 54,96
0,87 0,82 0,69 0,08
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
Raport roczne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
180 487 182 411 192 492 209 471
16 608 9 023 -4 180 3 907
16 830 7 290 -6 353 900
12 892 5 508 -5 590 93
2 312 2 584 2 207 -558
4 631 46 465 36 194 97 850
-2 319 -33 120 798 -39 514
- -10 761 -34 785 -58 894
335 932 328 893 332 140 385 254
33 467 39 730 43 986 86 126
3 080 3 752 5 224 19 968
30 387 35 978 38 762 66 158
302 465 289 163 288 154 299 128
10 511 10 511 10 511 10 511
5 255,63 5 255,63 5 255,63 5 255,63
57,55 55,02 54,83 56,92
2,45 1,05 -1,06 0,02
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
Walor Kurs Zm.[%] Obrót
[mln]
ULMA SA 85,50 +4,27 0,07
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
ALMA MARKET 0,71 +20,34 0,40
PETROLINVEST 8,17 +13,16 4,38
HYPERION 3,40 +11,48 0,05
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
FON 0,60 -22,08 7,53
MIRBUD 1,43 -19,21 10,91
ENERGOINSTAL 1,97 -17,92 0,49