wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Robyg SA (ROB) Raporty finansowe
Szukaj spółki
Wybierz spółkę
Wybierz sektor
Narysuj wykres
Raport kwartalne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
215 457 104 195 74 860 122 569
57 531 23 244 22 292 19 827
59 981 21 350 19 006 16 912
51 849 19 865 22 129 14 829
-11 818 158 212 -194 186 27 857
6 566 80 362 -138 690 12 729
-200 -4 832 -36 561 -605
-18 184 82 682 -18 935 15 733
1 753 561 1 732 302 1 547 237 1 502 378
1 192 429 1 209 123 1 043 123 964 693
651 687 713 095 520 256 514 431
540 742 496 028 522 867 450 262
563 981 501 381 480 999 511 595
26 309 26 309 26 309 26 309
263 092 263 092 263 092 263 092
2,14 1,91 1,83 1,95
0,20 0,08 0,08 0,06
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
Raport roczne
  • Raporty skonsolidowane
  • Raporty jednostkowe
 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto *
Przepływy netto
Przepływy netto z działalności operacyjnej
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy netto z działalności finansowej
Aktywa razem
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (tys. szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31
517 081 480 375 409 325 488 083
122 894 59 046 60 460 60 649
117 249 49 578 52 042 49 435
108 672 79 744 44 084 26 096
-19 935 170 044 -9 993 82 819
-39 042 55 208 26 921 203 935
-42 189 -14 522 -10 087 -18 921
61 296 129 358 -26 827 -102 195
1 753 561 1 478 617 1 141 208 1 080 422
1 192 429 954 443 664 413 627 191
651 687 498 279 339 488 298 114
540 742 456 164 324 925 329 077
563 981 497 033 446 574 418 529
26 309 26 309 26 209 26 052
263 092 263 092 262 092 260 522,00
2,14 1,89 1,70 1,61
0,41 0,30 0,17 0,10
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
ikonka
Pobierz
raport
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
Walor Kurs Zm.[%] Obrót
[mln]
ROBYG 3,26 +0,00 1,01
Statystyka sesji
Największe Wzrosty
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
PBG 5,66 +21,98 5,49
BUDOPOL 0,07 +16,67 0,01
MABION 111,50 +13,31 1,11
Największe Spadki
Walor Kurs Zm. [%] Obrót [mln]
ELKOP 0,45 -18,18 2,22
ABADON REAL ESTATE 7,35 -12,50 0,02
SANWIL 0,75 -8,54 0,00