Na skróty
Nowe opłaty za śmieci. Sprawdź, czego powinieneś się bać
Bartosz Wawryszuk
Bartosz Wawryszuk, redaktor Money.pl
2012-12-04 06:00

Nowe opłaty za śmieci. Sprawdź, czego powinieneś się bać

Nowe opłaty za śmieci. Sprawdź, czego powinieneś się bać
[fot: PAP/Marcin Bielecki ]

Do końca tego roku gminy muszą zdecydować, w jaki sposób będą od przyszłego roku naliczać swoim mieszkańcom opłaty za odbiór odpadów. Samorządy mają do wyboru kilka metod, które określiła tzw. ustawa śmieciowa. Każda z nich ma wady, dlatego w wielu miastach trwają jeszcze dyskusje, co wybrać, żeby było sprawiedliwie. Tymczasem część ekspertów grzmi, że bez względu na to, jaka metoda rozliczenia zostanie wybrana, opłaty za śmieci wzrosną w ciągu trzech lat średnio od 50 do nawet 250 proc.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadziła nowe przepisy dotyczące gospodarowania odpadami w gminach obowiązuje już blisko rok. Do 1 lipca 2013 roku gminy muszą przygotować się do odbioru i bezpiecznego zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych. Jak na razie wiele z nich nie zdołało jeszcze ustalić, w jaki sposób będą pobierały za to opłaty od mieszkańców.

Wystarczy wspomnieć, że w dwunastu największych miast skupionych w Unii Metropolii Polskich tylko w dwóch rady miejskie podjęły stosowne uchwały (Bydgoszcz i Szczecin). W pozostałych dziesięciu trwają jeszcze, gorące nieraz dyskusje i spory na ten temat.

A jest się o co kłócić, bo z czterech zapisanych w ustawie propozycji rozliczeń opłat za gospodarowanie odpadami przez gminy, żadna nie jest idealna. Samorządy mają do wyboru naliczanie na podstawie liczby mieszkańców w danym lokalu albo od ilości zużytej wody lub od powierzchni lokalu, czy w końcu od gospodarstwa domowego. Stawki mają być oprócz tego zróżnicowane dla tych, którzy segregują odpady (powinny być niższe) i tych, którzy tego nie robią.

Od liczby mieszkańców

Ten sposób rozliczenia wydaje się najbardziej naturalny. - Tę metodę naliczania opłat cechuje prosta, oraz dostrzegana przez mieszkańców zależność między liczbą osób a ilością wytwarzanych odpadów - tłumaczy Piotr Kurek, rzecznik prezydenta Bydgoszczy, gdzie radni miejscy wybrali właśnie taki model.

Jak podaje rzecznik według przeprowadzonego badania przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska bydgoskiego magistratu, jest to najbardziej akceptowalna metoda - opowiedziało się za nią ponad 33 proc. z 610 ankietowanych.

- Urzędy mają także narzędzie weryfikacji w postaci lokalnej bazy danych tj. ewidencji mieszkańców. Warto pamiętać, że właściciele nieruchomości przywykli do opłaty za wywóz odpadów naliczanej w zależności od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość - dodaje Piotr Kurek.

Czytaj więcej Śmieciowa rewolucja. Ma być zgodnie z naturą 30 procent samorządów dopiero rozpoczyna prace. Tylko 16 procent gmin ma już prawie gotowy system odbioru i utylizacji odpadów. Nie brakuje jednak głosów przeciwnych, które wskazują choćby na to, że sposób ten nie uwzględnia osób niezameldowanych, co jest nagminne w przypadku mieszkań wynajmowanych np. studentom, zatem w praktyce jest trudny do weryfikacji.

Ministerstwo Środowiska, które odpowiadało na wątpliwości w sprawie tej metody wskazało jednak, że jeśli jest problem z weryfikacją liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, gmina może wszcząć postępowanie wyjaśniające na podstawie ordynacji podatkowej, oprzeć się na zeznaniach świadków albo przyjąć za wskazówkę ilość odpadów powstających na nieruchomości o podobnym charakterze.

Od metra zużytej wody

Szczecin - drugie z dużych miast, które wybrało już metodę naliczania opłat, postanowiło powiązać ją ze zużyciem wody. Prezydent przedstawił szczecińskim radnym trzy projekty - nie sugerując żadnego. Decyzję radnych poprzedziły konsultacje społeczne przeprowadzone m.in. przez internet. Szczecinianie mogli zagłosować na metodę, która ich zdaniem jest najlepsza oraz dzięki kalkulatorom wyliczyć ile będą orientacyjnie płacić w każdym z zaproponowanych modeli rozliczeń.

Wśród mieszkańców, którzy wzięli udział w sondażu ponad 60 proc. opowiedziało się za rozliczaniem od głowy. Niespełna 22 proc. uznało za najlepsze związanie opłaty ze zużyciem wody, a tylko ponad 17 proc. - z metrażem mieszkania.

- Każda metoda ma swoje plusy i minusy, ale radni w wybrali rozliczenie w oparciu za zużytą wodę, ponieważ taki system pozwala na jakąkolwiek weryfikację. Choć nie jest to metoda idealna, można mówić o jakimś przełożeniu ilości zużytej wody na wyprodukowane śmieci - mówi Tomasz Klek z biura prasowego urzędu miasta w Szczecinie.

Podobny pogląd wyraża poseł Tadeusz Arkit z Platformy Obywatelskiej, przewodniczący podkomisji stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami, który pracował nad nową ustawą śmieciową. - Zazwyczaj liczba metrów sześciennych zużytej wody jest proporcjonalna do liczby osób żyjących w danym mieszkaniu - przekonuje.

Od metra powierzchniUzależnienie opłaty za śmieci od metrażu domu albo mieszkania budzi najwięcej kontrowersji. Jak wskazują przeciwnicy tej metody - metry nie produkują śmieci. Poza tym, w mieszkaniu o podobnej powierzchni może być jedna osoba albo kilka, co przekłada się na liczbę wytwarzanych śmieci, a opłata byłaby identyczna.

Od gospodarstwa domowego

Czwarty sposób też wzbudza kontrowersje, ale głównie ze względu na wątpliwości gmin, co interpretacji zapisów ustawy. Podobnie jak w przypadku metrażowej metody i tu może dochodzić do rażących dysproporcji - jedn- lub dwuosobowe gospodarstwo domowe wytworzy zazwyczaj mniej odpadków niż cztero- lub pięcioosobowe.

Czytaj więcej UE chce nałożyć na Polskę gigantyczną karę Oprócz Polski, Komisja Europejska postanowiła ukarać także trzy inne kraje: Węgry, Słowację i Bułgarię. Część samorządów, w tym dużych miast uznała, że przepisy nie pozwalają jednak na wprowadzanie kategorii lub przedziałów, które mogłyby różnicować stawki dla gospodarstw domowych różnej wielkości.

Dzisiaj senacka komisja środowiska rozpatrywać będzie nowelizację ustawy o odpadach, do której ma być wprowadzony zapis doprecyzowujący możliwość wprowadzenia grup gospodarstw domowych w zależności od liczby osób wchodzących w ich skład.

- Liczymy, że da to samorządom możliwość stworzenia wachlarza kategorii przykładowo gospodarstw jedno-dwuosobowych i większych co pozwoliłoby zróżnicować stawki opłat. Uważam, że obowiązująca ustawa pozwala tez na taką interpretację, ale niektórym miastom jest być może wygodniej przyjąć prostsze rozwiązanie na zasadzie urawniłowki - mówi poseł Arkit. Jego zdaniem podobne kategorie można tworzyć przy rozliczaniu za metraż.

Będzie drożej?

Bez względu na to, który system rozliczenia zostanie wybrany przez daną gminę, najważniejsze, by system był przejrzysty dla mieszkańców. - Kwestia systemu poboru opłat jest drugorzędna. Bardziej obawiałbym się tego, że ustawa za dużo władzy oddaje w ręce gmin. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zapowiedział, że będzie bacznie kontrolować przetargi na odbieranie śmieci, tak by ukrócić ewentualne forowanie gminnych spółek działających na tym rynku - powiedział Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej.

Kolejny problem, na który wskazuje KIG to prawdopodobne podwyżki opłat za śmieci. - Z naszych symulacji wynika, że opłaty za śmieci w ciągu trzech lat wzrosną średnio od 50 do 100 proc. w przypadku mieszkańców domów jednorodzinnych i od 100 do 250 proc. dla lokatorów budynków wielorodzinnych - twierdzi Andrzej Arendarski. Taki duży spodziewany wzrost tłumaczy, tym, że do tej pory mieliśmy w Polsce przede wszystkim proste składowanie odpadów. - Teraz będzie trzeba robić także selekcję, utylizację, przetwarzanie itd. A to wszystko kosztuje. Będą też wyższe opłaty dla firm - argumentuje.

Innego zdania jest Tadeusz Arkit z sejmowej podkomisji stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami. W kilku miastach, gdzie gospodarka odpadami odbywa się już na zasadach określonych w nowej ustawie ceny jeśli wzrosły to tylko nieznacznie. - W żadnym wypadku nie można mówić o stu, czy dwustu procentach podwyżki. Tak jest w Legionowie i w Pszczynie. Owszem, jeśli miasta zaczną kosztowne inwestycje polegające na budowie spalarni śmieci, a zaawansowane pod tym względem są już mocno Poznań, Kraków i Bydgoszcz, to za jakiś czas może wpłynąć to na wzrost ceny odbioru śmieci. Z drugiej jednak strony możliwe, że te projekty będą dotowane przez Unię Europejską - dodaje.

Przykład

Money.pl oszacował jak mogą wyglądać opłaty na rzecz gminy po zmianach na przykładzie stawek zatwierdzonych w Szczecinie. Dotychczas w tym mieście obowiązywały dwa maksymalne progi rozliczeń opłat za śmieci: 91,80 zł brutto za metr sześc. odpadów albo ryczałt w wysokości 20,25 zł brutto od osoby miesięcznie.

Przyjmując, że trzyosobowa rodzina ponosiła maksymalną opłatę ryczałtową, rocznie jej koszty związane z wywozem śmieci wynosiły 729 zł. Po zmianie systemu, gdy mieszkańcy będą płacić gminie na podstawie zużycia wody, trzyosobowa rodzina szczecinian, która zużywa 3 metry sześc,wody miesięcznie na głowę (108 m. sześc rocznie) będzie płacić za odpady 533,52 zł jeżeli będzie segregować śmieci i 694,44 zł za odpady nie posegregowane. Przy takim modelu, opłata będzie niższa od maksymalnej stawki jaka dotychczas mogły pobierać firmy. Trzeba jednak zastrzec, że dotychczasowe stawki za wywóz oferowane przez firmy zajmujące się odpadami mogły być niższe od górnego progu ustalonego przez samorząd.

Nie zdążą na czasNa pewno trzeba liczyć się z tym, że od 2014 roku wzrosną stawki opłat za składowanie śmieci na wysypiskach. Ten krok ma sprawić, że branża śmieciowa będzie niejako zmuszona do inwestowania w recykling i przetwarzanie odpadów, a nie ich składowanie. Polska musi bowiem w tym względzie dorównać do standardów określonych w unijnych dyrektywach, których na razie nie spełniamy.

Dane za 2010 r.

Źródło: Eurostat/ Ocena możliwości skutecznej realizacji obowiązków w zakresie gospodarki odpadami Deloitte

Na pewno też wiele gmin nie zdąży na czas uruchomić systemu odbioru odpadów i będą z tego tytułu płaciły kary, zapewne egzekwowane bardzo restrykcyjnie. Wystarczy wspomnieć, że z ankiety, którą resort środowiska przeprowadził wśród gmin między majem a lipcem, aż 54 proc. samorządów nie prowadziło jeszcze wówczas żadnych prac nad uchwałami w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeszcze wyższy odsetek gmin nie zajął się do tego czasu sposobem i zakresem świadczenia usług w związanych z komunalnymi odpadami (60 proc.). Deloitte wyliczył natomiast, że wdrożenie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce zajmie co najmniej 5 lat.

- Ten system będzie dopiero tworzony, a czasu jest bardzo mało. Przecież nie mamy w kraju wystarczającej liczby instalacji do utylizacji śmieci, które spełniałyby normy narzucane przez ustawę. Nie mamy systemu do odbioru bioodpadów, a przecież ten rodzaj śmieci jest bardzo wyraźnie eksponowany w przepisach. Gminy będą musiały też ewidencjonować i monitorować jakość segregowanych odpadów - co wcale nie będzie łatwe - wylicza prezes KIG.

KIG spodziewa się, że przy założeniu, że wszystko będzie szło dobrze, do końca 2014 r. gminy będą zapewniały odbiór śmieci, ale selekcji już nie. - Do 2020 roku może zbudujemy społeczeństwo stosujące recykling, takie, gdzie praktycznie nie ma składowania odpadów i większość śmieci się przetwarza. Polska pod tym względem na razie jest w tyle za Europa Zachodnią - choć za nami są takie kraje jak Grecja, Słowacja, Cypr, Malta, Rumunia i Bułgaria - wymienia Arendarski.

Przedsiębiorcy spodziewają się również, że przetargi ogłaszane przez gminy na odbiór odpadów komunalnych doprowadzą do konsolidacji rynku. Według KIG uruchomienie nowego systemu sprawi, że z około 3-4 tys. podmiotów działających w branży, 2 tys. zakończy działalność.

Segregacja będzie też problem dla zwykłych ludzi. W małych mieszkaniach będzie trzeba wygospodarować miejsce na kilka kubłów, zamiast jednego, do którego teraz wielu z nas wrzuca wszystkie śmieci.

Zajrzyj na fanpage autora i zobacz jego inne publikacje

Czytaj więcej w Money.pl
Problem ze śmieciami. Bo przepisy są złe?
Od pierwszego stycznia 2012 obowiązuje nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Nowa ustawa zmieni całkowicie ich branżę
Nowa ustawa śmieciowa miała być ukłonem w stronę przedsiębiorców. Wojciech Smołka, prezes ECU opowiada, jak wyszło w praktyce.
Chcą referendum ws. opłat za wywóz śmieci
Opozycyjni radni PiS chcą, by mieszkańcy Białegostoku w referendum lokalnym zdecydowali o wyborze metody, według której będzie ustalona cena za wywóz śmieci.
Tagi:stawki, odpady, rozliczanie, segregacja, tadeusz arkit
Zobacz więcej:ustawa śmieciowa
Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl

Re: Nowe opłaty za śmieci. Sprawdź, czego powinieneś się bać

keks / 83.13.242.* / 2013-06-21 16:38
Głupota władzy polskiej przechodzi wszelkie możliwe poziomy zbliżając ją do poziomu najwyższej budowli człowieka...
a dlaczego?
opłata za śmieci od zużycia wody, proszę o jednego chociaż inteligentnego analityka, który wykaże mi korelację pomiędzy tymi danymi (zużycie wody i produkcja śmieci w gospodarstwie domowym) oczywiście wliczając w to dzieci, ogródki przydomowe, zwierzęta, itd... czyli zmienne zachowujące się zupełnie inaczej niż przysłowiowa sztuka dorosłego obywatela...
w powyższym zacytowanym wypadku dochodzi jeszcze oczywiście możliwość rozliczenia wody za podlewanie ogródka, napełnienia basenu, umycia samochodu (choć to nielegalne)...
wyrzucając tak samo jak przed quasi reformą jedne koszt na tydzień... porównując w wyliczeniem (na bazie zużycia wody, bo kąpie się i moja rodzina składająca się z dwóch dorosłych osób, dwójki dzieci) na poziomie nie segregowanych śmieci opłata wzrosła o 120% a w wypadku segregacji, której nie prowadziłem o 70%... a poziom wyrzucania śmieci nie uległ zmianie, to gdzie idzie ten zysk dla gminy skoro nie miała na reformie zarabiać,... tzn że koszty innych śmieci pokrywam ja i moja rodzina...

Re: Nowe opłaty za śmieci. Sprawdź, czego powinieneś się bać

T. / 81.190.61.* / 2012-12-10 13:41

Szczecin - drugie z dużych miast, które wybrało już metodę naliczania opłat, postanowiło powiązać ją ze zużyciem wody.


Czu ktoś widzi tu logiczne powiązanie: ilość śmieci pochodząca z danego gospodarstwa uzależniona jest od ilości zużytej wody?
Tylko Polaczki mogą tak debilne rozwiązanie znaleźć...


Wśród mieszkańców, którzy wzięli udział w sondażu ponad 60 proc. opowiedziało się za rozliczaniem od głowy. Niespełna 22 proc. uznało za najlepsze związanie opłaty ze zużyciem wody, a tylko ponad 17 proc. - z metrażem mieszkania.


Przeprowadzono sondaż,gdzie 60% mieszkańców logicznie uznało pobieranie opłat za wywóz śmieci, a tu grupa "radnych" ma gdzieś głos mieszkańców, dzięki którym są na stołkach i samowolnie ustalili pozbawioną logicznego myślenia uchwałę.
Nic dodać,nic ująć tylko litować się.

Re: Nowe opłaty za śmieci. Sprawdź, czego powinieneś się bać

T. / 81.190.61.* / 2012-12-10 13:20
Nowe opłaty i ceny z marsa !
Ponadto pojemniki na śmieci każdy będzie musiał teraz kupić sobie sam i o nie dbać!!!
Koszt pojemników ich wymiana i utrzymanie spada teraz na mieszkańców,właścicieli posesji! A oni jeszcze wróżą horrendalne podwyżki za wywóz.

Re: Nowe opłaty za śmieci. Sprawdź, czego powinieneś się bać

mmmiki / 176.107.47.* / 2012-12-10 11:08
To proste , tyle na glowe ile obecnie placi sie w bloku wielorodzinnym, czyli ok. 7,8 zł. Skoro pokrywa to koszt wywozu teraz to pokryje rowniez i po reformie. A tak wogule to smieci sa bardzo dochodowym interesem w swiecie, a u nas nie?. Kazdy powinien sam wybrac sobie firme taka jaka chce, poza tym poczatkowo wzrost smieci wzrosnie, ja np. uporzadkuje sobie wszystko wokol,i bedzie to z korzyscia dla estetyki.

Re: Nowe opłaty za śmieci. Sprawdź, czego powinieneś się bać

polak i podatnik / 93.157.116.* / 2012-12-08 08:58
A czego tu się bać.Jedynie politycznych kombinatorskich złodziei.Ta zmian opłat ma na celu okradanie ludzi i wprowadzenie niezasadnych podwyżek za wywóz śmieci.Najbardziej cieszą się pewnie złodzieje samorządowi bo to oni będą mogli najwięcej na tym oszustwie zarobić.

Re: Nowe opłaty za śmieci. Sprawdź, czego powinieneś się bać

polak i podatnik / 93.157.116.* / 2012-12-08 08:58
A czego tu się bać.Jedynie politycznych kombinatorskich złodziei.Ta zmian opłat ma na celu okradanie ludzi i wprowadzenie niezasadnych podwyżek za wywóz śmieci.Najbardziej cieszą się pewnie złodzieje samorządowi bo to oni będą mogli najwięcej na tym oszustwie zarobić.

Re: Nowe opłaty za śmieci. Sprawdź, czego powinieneś się bać

emeryttttttttt / 83.30.136.* / 2012-12-07 19:36
Najbardziej naturalny i uczciwy sposób to liczenie od ilości śmieci a dokładniej od pojemności zamówionego od kubła w litrach 60, 120, 240 oraz od częstotliwości wywozu czyli deklaracja czy ma być zabierany raz na tydzień czy co dwa tygodnie.
Mieszkam w domku z ogródkiem. Rodzina 3 osoby, ogrzewanie gazowe a w związku z tym nie ma popiołu.
Kubeł 120 litrów. Kiedyś bywał często pełny co tydzień nawet biorąc pod uwagę fakt że "od zawsze" odpady mokre szły i dalej idą do kompostownika na ogródku. Ale ostatnio po dodaniu osobnego kubła na papier i worków na plastik kubeł właściwy często bywa wypełniony w 50 a nawet w 30 procentach. Bywają tygodnie że przez tydzień wrzucamy tam dwa lub trzy czarne woreczki wielkości 9 litrowego wiaderka. Z pewnością w kamienicach czy blokach łatwiej jest dobrać i dostosować ilość kubłów do ilości wytwarzanych przez mieszkańcó śmieci. Ale cóż mieszkając w domku-szeregówce płacimy 55 zł miesięcznie bo firma wywożąca mniejsze kubły niż 120 litrów wycofała a zabieranie raz na dwa tygodnie też im nie odpowiada.

Re: Nowe opłaty za śmieci. Sprawdź, czego powinieneś się bać

T. / 81.190.61.* / 2012-12-07 13:22

opłaty za śmieci wzrosną w ciągu trzech lat średnio od 50 do nawet 250 proc.


Zanim ceny za wywóz śmieci drastycznie wzrosną dobrze by było ,aby każda gmina sporządziła kalkulację ceny za wywóz,porównała tę z obecnymi kalkulacjami firm wywozowych i uzasadniła na jakiej podstawie ceny w gminach mają wzrosnąć do nawet 200% ???
Następnie niech NIK sprawdzi w każdej gminie prawidłowość naliczania opłat za wywóz śmieci.

Re: Nowe opłaty za śmieci. Sprawdź, czego powinieneś się bać

tosk / 195.149.64.* / 2012-12-07 11:30
HAHAHAHA Czytam te brednie piszących poniżej armii socjalistów i juz sie nie dziwię że niektórzy określają że to naród baranów. Zamiast normalnośći: płacę za to ile zużywam, wprowadzają socjalistyczne durnoty. No tak ! Jak ustanawia się monopol to ceny MUSZĄ wzrosnąć. Do tego jakies debilne pomysły czy od głowy, albo od metrażu, albo od zużycia wody hahaha. I armia baranów dyskutuje która metoda socjalistyczna lepsza - ale żadnemu nie przyjdzie do głowy normalnosć - płacę za tyle smieci ile wygeneruję. TVN i wybiórcza mózgi do reszty pokręciła. A jak jest monopol to pewny jest prędzej czy później STRAJK. HAHAHA !
 
T. / 81.190.61.* / 2012-12-07 13:11

Zamiast normalnośći: płacę za to ile zużywam, wprowadzają socjalistyczne durnoty.


armia baranów dyskutuje która metoda socjalistyczna lepsza - ale żadnemu nie przyjdzie do głowy normalnosć - płacę za tyle smieci ile wygeneruję.


Pomyśl nad tym ,co powyżej napisałeś.
Jeśli opłata za wywóz śmieci uzależniona byłaby od ilości osób zamieszkanych w danym lokalu to nie widzę tutaj durnoty socjalistycznej.Wręcz przeciwnie,dawniej tak było i jest to logiczne ponieważ każda osoba przyczynia się do ilości śmieci.
Natomiast gdyby było od ilości generowanej ,jak to określiłeś, to kto miałby ważyć Twoje śmieci przed każdym wywozem ?
 
ogrodnikrst / 2012-12-07 12:57 / Bywalec forum
Śmiecisz nie śmiecisz, oglądasz telewizję, nie oglądasz - płacisz musisz. Tak postanowił nasz "MADRY' parlament. Najmondrzejszy prezydent to przyklepał, a reszta Polaków: bul, bul, bul - bez
gadania zrozumiano!!!!!!!!!!!!!!, a jeżeli nie no to " sruuuuuuuuuuuuu" z paragrafu ustawy /KK/ o mowie nienawiści. Pytam się po raz drugi i ostatni: ZROZUMIANO. Ot i cała demokracja!!!!!!!!

Re: Nowe opłaty za śmieci. Sprawdź, czego powinieneś się bać

Lorunia / 188.47.60.* / 2012-12-06 11:58
Najciekawsze w tej rewolucji śmieciowej jest to , że do tej pory opłacało się tym którzy wywozili te śmieci ! i tym którzy te śmieci odbierali od nich . Teraz okazuje się , że ci wszyscy którzy się zajmowali śmieciami powinni lepiej 'kroić' Polaków ! co zresztą zapowiada nasz rząd .Konkurencja miała zmniejszać ceny jak to bywa w normalnym świecie kapitalizmu ! a nam oferuje się coś zupełnie odmiennego !
 
T. / 81.190.61.* / 2012-12-07 13:26
A kto dzisiaj kontroluje te złodziejskie metody ?
Teraz jest róbta co chceta, dlatego niektórzy wożą śmieci do lasu albo wrzucają do rzeki a urzędnicy naliczają opłaty jak chcą.

Re: Nowe opłaty za śmieci. Sprawdź, czego powinieneś się bać

heniek14 / 91.225.188.* / 2012-12-06 10:22
Pytanie źle POstawione.Nie czego,a kogo?Tak POwinno brzmieć.

Wdrozenie dyrektywy...

1999 / 81.246.196.* / 2012-12-05 11:55
Wdrozenie dyrektywy unijnej z 2008 r. dotyczacej gospodarki odpadami mialo nastapic do grudnia 2010 r.
Co przez ten czas robil rzad i parlament?
---
A co z dyrektywa "Pacjenci bez granic", ktora wchodzi w zycie w syczniu 2013 r. Media na ten temat milcza.

Czy znow KE bedzie musiala skorzystac i instrumentu finansowej kary i za kazdy dzien spoznienia od wydania wyroku przez Trybunal Stanu UE Polska bedzie musiala placic kare w wysokosci 67 tys. euro dziennie?

Re: Nowe opłaty za śmieci. Sprawdź, czego powinieneś się bać

mnmn / 85.219.142.* / 2012-12-05 11:05
Wywóz do lasu nas nic nie kosztuje ,a gminne ile to będzie kosztować?
 
1999 / 81.246.196.* / 2012-12-05 12:04
Wywoz smieci do lasu , podrzucanie smieci, czy spalanie opon i plastiku w paleniskach domowych to "polski suwerenny system" gospodarki odpadami.

Re: Nowe opłaty za śmieci. Sprawdź, czego powinieneś się bać

grzechu_grzechu / 2012-12-05 10:39
Nic tylko każdy wszystkim każdego straszy. Gdybyśmy się chcieli ciągle tylko bać, ludności bardzo szybko by zaczęło ubywać. Jeśli nie mają już czego wymyśleć biorą się za wywóz śmieci. Tak jakby do tej pory tego nie robiono.Każdy przecież je sortuje,a od nowego roku co, będzie to sortowanie inaczej przebiegało?Zamiast trzech worków będzie ich 10?? każdy papierek oddzielnie? Paranoja,a przy tym jakie koszty?.

Re: Nowe opłaty za śmieci. Sprawdź, czego powinieneś się bać

grzechu_grzechu / 2012-12-05 10:36
Nic tylko każdy wszystkim każdego straszy. Gdybyśmy się chcieli ciągle tylko bać, ludności bardzo szybko by zaczęło ubywać. Jeśli nie mają już czego wymyśleć biorą się za wywóz śmieci. Tak jakby do tej pory tego nie robiono.Każdy przecież je sortuje,a od nowego roku co, będzie to sortowanie inaczej przebiegało?Zamiast trzech worków będzie ich 10?? każdy papierek oddzielnie? Paranoja,a przy tym jakie koszty?.

Re: Nowe opłaty za śmieci. Sprawdź, czego powinieneś się bać

King of the Hill / 178.36.247.* / 2012-12-05 09:46
Wszystkiego.Obywatel powinien bać się wszystkiego.Wtedy jest pokorny i akceptuje największe brednie.10,8% bezrobocia na przykład.

Re: Nowe opłaty za śmieci. Sprawdź, czego powinieneś się bać

tusek koniec z tobą / 213.241.90.* / 2012-12-04 22:38
Tusek was rucha w sam ryj, a wy się ino oblizujecie, DEBILE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nie widzicie że robi z was NIEWOLNIKÓW !!!!!!!!!!!
Dyskutujecie o tym co on chce ( od metra, od glowy, czy litra) !!!!!!!!!!
A to wszystko co on wymuslil to jest NIEKONSTYTUCYJNE !!!!!!!!!!!!!!
Mądry Polak będzie płacił tylko za swoje śmieci, a od łapania podrzucajacych innym swoje śmieci jest Straż Miejska, tylko że nygusom nie chce się !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Oszolomowaty / 193.110.130.* / 2012-12-05 12:00
Ktoś ci postawił minusa, a trafiłeś najwazniejszy punkt - Money zagaja rozmówke czy mamy płacic od metra, głowy czy zachcianki kochanki Józefa Baka. Money natomiast nie próbuje podjąć tematu - DLACZEGO MAMY PŁACIĆ WIĘCEJ!? Bedziemy śmiecic o 200% wiecej, robic 200% wiecej kup czy jak?
POintelektualisci nie maja myslec "dlaczego" maja płacic, tylko "jak" maja płacić . Ot, POmedia szmaciarskie w tuskolandii ....

Re: Nowe opłaty za śmieci. Sprawdź, czego powinieneś się bać

tysek chytrusek jest OK / 213.241.90.* / 2012-12-04 22:21
POwiedziałem że nie podniosę podatków ???
Powiedziałem :-))))
ale mogę wprowadzać nowe :-)))
a to od śmieci :-))))
a to od wartości nieruchomości :-)))))
a to od przynależności do narodu niewolników :-))))
HAIL !!!!!

Re: Nowe opłaty za śmieci. Sprawdź, czego powinieneś się bać

onani / 80.103.49.* / 2012-12-04 21:35
Ja nie musze placic za wywoz smieci bo sam utylizuje we wlasnym piecu,raz ze mam darmowy opal a dwa ze mam cieplo jak w egipcie no i oczywiscie mam w d.....pie ustawy i podwyzki.
 
zxc12 / 83.24.210.* / 2012-12-05 08:16
a co z dioksynami które przy spalaniu plastiku i podobnych się wytwarzają?
Trujesz siebie i okolicznych
Dioksynami próbowano otruć prawdopodobnie prezydenta Ukrainy, efekt nieciekawie wyglądał

Re: Nowe opłaty za śmieci. Sprawdź, czego powinieneś się bać

europa 2012 / 159.205.73.* / 2012-12-04 19:30
Niestety jak zwykle sami sobie zaszkodziliśmy(śmieci leżą wszędzie b. dużo to nasze rażące niechlujstwo) unia porządkuje i wymusza karami to b. dobrze , mieszkałem w Niemczech i w Belgi , każdy kraj ma swój system byle skuteczny w Niemczech od ilości osób system meldunkowy musimy to zrobić nawet czasowo mieszkając , w Belgi konkretnie w Antwerpii kupowałem worki w tym była opłata za śmieci , za kompostowe bez opłaty , wychodziło to taniej niż w polsce obecnie , u nas to nie wypali bo wiadomo nie segregujemy i wyrzucamy lub podrzucamy w naszą piękną przyrodę , czyli robimy sobie szkody a teraz zapłacimy i tak należy robić z niechlujstwem , mimo że każdy ma swoje pomysły jak Kiepski
 
.prorok. / 81.190.61.* / 2012-12-04 21:59

wiadomo nie segregujemy

Segregujemy,segregujemy.
A i tak wszystkie kible ze śmieciami,z plastykiem i makulaturą wrzucane są do jednego auta !Tak jest w okolicach Łężyc.
Nawet ładnych kilka lat temu podwyższono opłatę za wywóz śmieci za to ,że mieszkańcy nie segregują.
Teraz firma wywozowa miesza wszystkie śmieci razem a włodarze kombinują pozbawione logiki podwyżki uzależnione od zużycia wody.A może by tak od ilości pokoi w danym lokalu, panowie mędrcy. Wartość niezmienna.
- Jak w cyrku.
 
2012-12-05 / 178.37.172.* / 2012-12-05 15:37
Firma która wywozi te posegregowane śmieci oszczędza na paliwie , kosztach transportu i robi paskudztwo , następnie posegregowanie tych zmieszanych surowców wtórnych na nowo jest tańsze , niska płaca tych co segregują
 
.prorok. / 81.190.61.* / 2012-12-05 20:35

następnie posegregowanie tych zmieszanych surowców wtórnych na nowo jest tańsze ,

Zgadza się !
Tylko dlaczego parę lat temu podniesiono cenę za to ,że nie były przedtem segregowane ???
-Oto jest pytanie.

Re: Nowe opłaty za śmieci. Sprawdź, czego powinieneś się bać

azza / 95.171.216.* / 2012-12-04 19:22
Ja myślę, że najtaniej będzie jak nasze śmieci wywieziemy na Wiejską a śmieci z tamtąd wywieziemy na wysypisko !

Re: Nowe opłaty za śmieci. Sprawdź, czego powinieneś się bać

wefwae / 83.1.81.* / 2012-12-04 18:59
Jest to kataster wprowadzany tylnymi drzwiami.

Re: Nowe opłaty za śmieci. Sprawdź, czego powinieneś się bać

heniek14 / 91.225.188.* / 2012-12-04 18:37
A ja uważam,że najlepszym rozwiązaniem jest płacić od dochodu.Więcej zarabia,więcej kupuje.To chyba logiczne.Bo czy rodzina 5 osobowa z dochodem 1500zł może naprodukować odpadów? Za bezrobotnych zapłacą wszyscy pracodawcy.Wówczas zaczną myśleć o innych.Może.

Re: Nowe opłaty za śmieci. Sprawdź, czego powinieneś się bać

chichot dona / 46.113.13.* / 2012-12-04 17:43
Moim zdaniem cały ten pomysł przymusowego uszczęśliwienia śmieciowego jest nieudany.
Ale skoro już mający władzę zdecydowali się plebs uszczęśliwić (a finansowo dociążyć) to (moim zdaniem) powinno to odbyć się w sposób jak najbardziej miarodajny i sprawiedliwy, aby znowu słabsi i głupsi nie płacili za cwańszych choć niekoniecznie mądrzejszych.
Rozliczanie wg. zużycia wody jest (moim zdaniem) najbardziej miarodajne i uczciwe z tych wszystkich zaproponowanych sposobów rozliczania.
Wszędzie tam gdzie ktoś realnie mieszka musi zużywać wodę, bez względu czy jest zameldowany czy nie.
Wszystkie pozostałe sposoby dają dużo większe okazje do manipulacji. Badania to potwierdzają, nawet tak samo liczne rodziny ale o różnym statusie materialnym zużywają inne ilości wody i produkują inne ilości śmieci. Im zamożniejsza rodzina (gospodarstwo domowe) tym większa "produkcja" śmieci ale też i większe zużycie wody.
No i sprawa osób niezameldowanych, które też zużywają wodę i "produkują" śmieci.
Musi być spełniony jeden warunek, muszą być liczniki na wodę.
W gminach wiejskich gdzie spory odsetek ma własne ujęcia wody i woda ta jest nie olicznikowana, taki system nie ma szans i tam rozliczać będzie się zapewne od ilości osób z tym , że w małych środowiskach wiejskich gdzie wszyscy się znają łatwiej jest o weryfikacje stanu faktycznie zamieszkałych.
 
heniek14 / 91.225.188.* / 2012-12-06 10:20
Załóżmy,że kąpią się w tej samej wodzie trzy osoby.Jak TY to widzisz?Wodą z wanny spłukują kibel.A na kawę i herbatę wiele nie trza.Mam pytanie.Czyją grupę interesu reprezentujesz?

Re: Nowe opłaty za śmieci. Sprawdź, czego powinieneś się bać

tgf / 178.37.183.* / 2012-12-04 17:23
Kto będzie teraz chciał dziewczynę ze Szczecina?

Re: Nowe opłaty za śmieci. Sprawdź, czego powinieneś się bać

Lotar / 89.171.95.* / 2012-12-04 16:06
Jak ilość zużytej wody ma się do produkcji śmieci?Czy jeśli będę się kąpał 5 razy dziennie to wyprodukuję więcej śmieci?Czy osoba,która wogóle nie będzie się myła tylko podcierała no może nie starymi gazetami,ale husteczkami nasączonymi tych śmieci wyprodukuje mniej?Chyba odwrotnie.Powinno się płacić od liczby6 zameldowanych osób skoro każdy gdzieś jest zameldowany.A gminy to przecież jedno Państwo!
 
zxc12 / 83.24.210.* / 2012-12-05 08:20
kąpanie 5 razy dziennie będzie nieekologicznym wylewaniem deficytowej czystej wody a dla Ciebie szkodliwe. Z niczym nie należy przesadzać.
 
chichot dona / 46.113.13.* / 2012-12-04 17:55
Sam piszesz , że jak będziesz się kąpał 5 razy dziennie czyli można to rozumieć, że teraz jeszcze tyle razy się nie kąpiesz ale , że jedynie zakładasz taką ewentualność.
Gdybanie co by było gdyby babcia miała wąsy ... zapewne dalej była by babcią tyle , że wąsatą a nie dziadkiem jak jest w powiedzonku.

Oczywiście , każdy ma własny pogląd, ale jest to najczęściej pogląd własnego egoizmu a nie społecznej korzyści czy w miarę sprawiedliwego rozliczenia.

Każdy ma prawo do własnej opinii i własnego (oby tylko mądrego i zdrowego) egoizmu.

Tak to już jest , że odsetek osób współzależnych do zależnych jest bardzo mały.
 
ygt / 178.37.183.* / 2012-12-04 23:33
Jeśli ma być z korzyścią społeczną jak piszesz to płaćmy za śmieci od wysokości zarobków.

Re: Nowe opłaty za śmieci. Sprawdź, czego powinieneś się bać

103 / 46.205.115.* / 2012-12-04 15:07
A co ma do ilości śmieci powierzchnia mieszkania? Ja mieszkam z żoną na dużej powierzchni / dzieci się wyprowadziły/ i czy to znaczy że "produkujemy" więcej śmieci aniżeli dwie osoby mieszkające na 15 m2? Paranoja. Alle jaja.
 
jajec / 46.45.107.* / 2012-12-04 18:30
Ha! Mało tego,u mnie sytuacja podobna ,z tym,że ja z synem mieszkamy na 70 m kw. (żona nie żyje) ,a sąsiedzi obok zajmują lokal 30m kw. w pięcioro!!! Więc kto produkuje więcej śmieci?
Ale wg. kryterium metrażu ja bym płacił 2,5 raza tyle co sąsiedzi!!! PARANOJA!!!

Re: Nowe opłaty za śmieci. Sprawdź, czego powinieneś się bać

bravo jajcarze / 212.182.117.* / 2012-12-04 14:59
A ja zwrócę uwagę na inną rzecz wszędzie się mówiło o likwidacji obowiązku meldunkowego - teraz to przesunęli. Jak będzie wyglądało naliczanie opłat od mieszkańców skoro nie bedzie tego obowiązku, może jednak trzeba bedzie nałożyć taki obowiązek i kazać ludziom się rejestrować już w pierwszej dobie pobytu.
 
Wkurzony / 213.17.245.* / 2012-12-05 08:43
Zawsze można sięgnąć do bazy podatników - czy to gminnej/miejskiej (podatek od nieruchomości) czy urzędu skarbowego. Bo podatek należy rozliczać tam, gdzie się aktualnie mieszka i niespecjalnie można to ominąć.

Sposób rozliczania "od głowy" jest chyba najsprawiedliwszy.
 
tusek to chytrusek / 213.241.90.* / 2012-12-04 22:24
Polnisze banditen zaczipować !!!!!!!!!

Re: Nowe opłaty za śmieci. Sprawdź, czego powinieneś się bać

bravo panaowie bawcie się tak dalej / 212.182.117.* / 2012-12-04 14:56
Najciekawsze jest to że tzw eksperci od razu prognozują wzrost opłat za śmieci - pytam się na jakiej podstawie (bo jest nabijanie opinii w błąd) logicznie myślący i nie kręcący niczego na boku ekspert powiedział by tak: teraz rodzin płacących za wywóz śmieci jest x. Y osób nie płaci za te śmieci tylko podrzuca innym, lub pali. Skoro obecnie wywóz śmieci się tym firmom opłaca to skoro wszyscy w 2013 roku będą płacić za smieci(X+y) to koszty wywozu powinny zmaleć. Ale niestety w Polsce nie ma ekspertów są tylko naganiacze koniunktury, którzy chcą nas znowu zrobić w jajo. A o segregacji i faktycznych nakazach UE to teraz możemy zapomnieć, bo po co segregować jak i tak zapłacimy tyle samo co inni, po co zmniejszać liczbę śmieci jak i tak zapłacimy tyle samo co inni. Czyli za kilka lat Polska zapąłci kary do UE bo ograniczenie liczby śmieci i procent segregacji będą fikcją.

Niezły przekręt - przy okazji wprowadzania segregacji śmieci pod pretekstem wprowadzania przepisów UE UBecka mafia postanowiła przejąć całkowitą kontrolę na wywózką śmieci.

http://prawdatowolnosc.bloog.pl/ / 78.8.132.* / 2012-12-04 14:35
Celem tej ustawy nie jest ani wymuszenie segregacji śmieci, ani zmniejszenie ich ilości. Segregację można wymusić w prosty sposób - nakładając kary bezpośrednio na firmy odbierające śmieci. Tak jak nakłada się kary na niepłacących podatki, albo na zanieczyszczających środowisko. Kontrola takich firm jest też łatwiejsza niż kontrola poszczególnych osób. Jednak takie rozwiązanie nie daje podstaw do brania łapówek i ustawiania przetargów. Takie podstawy daje tylko ta ustawa.

Ustawa nie zmniejszy też ilości produkowanych śmieci bo uzależnia opłaty od wywózki śmieci od wszystkiego, tylko nie od ilości wyrzucanych śmieci. Jak ktoś zna z autopsji jak wygląda spadek zużycia wody po założeniu liczników w bloku mieszkalnym to wie o czym mówię.
 
jam to ekonomista / 2012-12-04 14:58 / Bywalec forum

Ustawa nie zmniejszy też ilości produkowanych śmieci bo uzależnia opłaty od wywózki śmieci od wszystkiego, tylko nie od ilości wyrzucanych śmieci.

a w jaki sposób można zbadać kto ile śmieci wyrzuca? W domkach jednorodzinnych jeszcze można (tylko że wtedy wiele takich gospodarstw podrzuca śmieci do zbiorczych pojemników przy blokach lub zostawia gdzieś w lesie)
 
i to by było na tyle / 83.27.105.* / 2012-12-04 15:24

wiele takich gospodarstw podrzuca śmieci

Jeżeli właściciel posesji musi mieć umowę z firmą wywozącą śmieci i musi płacić conajmniej minimalną (rozsądną) opłatę za wywóż to z praktyki wiem że wyraźnie słabnie jego motywacja do kukułczych zachowań. A to pierwszy krok do normalności.
Warunek: obligatoryjnie umowa i rachunki za wywóz min. 6 miesiecy wstecz do wglądu.
Ludzi trzeba edukować a nie eksterminować.
 
jam_to ekonomista / 95.160.43.* / 2012-12-04 16:39
może i spada motywacja, ale jakoś wątpię w to żeby tak bardzo, bo regularnie widziałem (póki nie było kluczy do kosza) jak auta podjeżdżały i wypakowywały cały bagażnik śmieci. Teraz już rzadziej bo nie mają klucza, więc teraz zostawiają śmieci pod wiatą z kubłami
 
Lorunia / 188.47.60.* / 2012-12-06 11:40
Masz rację ! ale to nie ci co mają domy jednorodzinne tylko ci , którzy mają działki letniskowe i nie mają gdzie wynosić tych śmieci . nie będą przecież wozić do siebie kilometrami tych śmieci . W domach jednorodzinnych przy dobrej segregacji prawie nie ma śmieci ! Najwięcej jest organicznych odpadów , które można kompostować . Papier służy jako podpałka do pieca CO puszki i inne żelastwo na złom . Plastiki i szkło odbierają gratis ci którym to się opłaca bo mają czysty surowiec do powtórnego przerobu

A moze...

1999 / 81.246.197.* / 2012-12-04 13:30
A moze wprowadzic odplatnosc za wywoz smieci uzalezniony tylko od zuzycia cieplej wody?

Ci co korzystaja tylko z zimnej wody beda wowczas zwolnieni z odplatnosci za wywoz smieci.
----
Jesli panstwo czy gminy chca pomoc biedniejszym rodzinom, podwyzsza pomoc socjalna, i nie wymyslaja bzdurnych rozwiazan modelowych przy odplatnosciach za wywoz smieci.

Oplatnosc za wywoz smieci jest i powinna byc uzalezniona od ilosci osob, czyli w proponowanym modelu "od glowy".
 
chichot dona / 46.113.13.* / 2012-12-04 17:41
Moim zdaniem cały ten pomysł przymusowego uszczęśliwienia śmieciowego jest nieudany.
Ale skoro już mający władzę zdecydowali się plebs uszczęśliwić (a finansowo dociążyć) to (moim zdaniem) powinno to odbyć się w sposób jak najbardziej miarodajny i sprawiedliwy, aby znowu słabsi i głupsi nie płacili za cwańszych choć niekoniecznie mądrzejszych.
Rozliczanie wg. zużycia wody jest (moim zdaniem) najbardziej miarodajne i uczciwe z tych wszystkich zaproponowanych sposobów rozliczania.
Wszędzie tam gdzie ktoś realnie mieszka musi zużywać wodę, bez względu czy jest zameldowany czy nie.
Wszystkie pozostałe sposoby dają dużo większe okazje do manipulacji. Badania to potwierdzają, nawet tak samo liczne rodziny ale o różnym statusie materialnym zużywają inne ilości wody i produkują inne ilości śmieci. Im zamożniejsza rodzina (gospodarstwo domowe) tym większa "produkcja" śmieci ale też i większe zużycie wody.
No i sprawa osób niezameldowanych, które też zużywają wodę i "produkują" śmieci.
Musi być spełniony jeden warunek, muszą być liczniki na wodę.
W gminach wiejskich gdzie spory odsetek ma własne ujęcia wody i woda ta jest nie olicznikowana, taki system nie ma szans i tam rozliczać będzie się zapewne od ilości osób z tym , że w małych środowiskach wiejskich gdzie wszyscy się znają łatwiej jest o weryfikacje stanu faktycznie zamieszkałych.
 
Rafaek / 77.114.44.* / 2013-05-29 00:33
Pieprzysz Pan głupoty a ja sobie podlewam działkę tą wodą bo roślina wode mieć musi.To co więcej śmieci produkuję?
 
1999 / 81.246.197.* / 2012-12-04 15:24
Po przeczytaniu artykulu o odplatnosciach za wywoz smieci w Szczecinie zmienilam zdanie.
Jestem za metoda szczecinska, czyli za naliczaniem oplaty za smieci od ilosci zuzytej wody.
 
ogrodnikrst / 2012-12-04 22:08 / Bywalec forum
A ja jestem za opłatą wyliczoną na podstawie rzeczywiście wyprodukowanych śmieci.Socjalizm się skończył w 1989 r./4 czerwca/ A jak te śmieci policzyć / ile kg/ jest kilka bardzo łatwych sposobów i kilka tysięcy ekspertów, którzy po krótkim namyśle podpowiedzą swoim posłom jak to zrobić /lobbing/
 
jajec / 46.45.107.* / 2012-12-04 18:44
A ja po przeczytaniu tegoż zmieniłem zdanie co pos..nej demokracji w Polsce:tam ponad 60$ ludzi było za metodą "od łebka",a radni i tak ustalili po swojemu!
W tej sytuacji jestem za metodą"Chicago"!(w stosunku do radnych),kto zna czasy All Capone wie o czym piszę.
 
Lotar / 89.171.95.* / 2012-12-04 16:03
Chyba cię pogięło-jak będę się częściej kąpał od ciebie to wyprodukuję więcej śmieci?A Ty jak zarośniesz brudem nie myjąc się tylkoobcierając starymi gazetami wogóle śmieci nie wyprodukujesz?Co ma woda do ilości śmieci?
 
i to by było na tyle / 83.27.105.* / 2012-12-04 13:41

powinna byc uzalezniona od ilosci osob

tylko prawidłowe ustalenie tej ilości to problem tak samo skomplikowany jak własciwe zaprojektowanie systemu reglamentacji cukru a PRL-u
"Socjalizm to system, który pokonuje problemy nieznane w innych systemach" eurosocjalizm to jego wyższy stopień rozwoju.

Re: Nowe opłaty za śmieci. Sprawdź, czego powinieneś się bać

435345345 / 80.68.235.* / 2012-12-04 13:19
Opłata za śmieci POWINNA być WLICZONA W PRODUKT, OPAKOWANIE, USŁUGĘ jako PODATEK LOKALNY.

A jeśli już mamy płacić bez względu fakt, ile śmieci produkuję - to od zużycia wody >>> ten parametr najlepiej odzwierciedla liczbę ludzi, którzy produkują smieci.
A nie jak w beznadziejnym Wrocławiu - od powierzchni mieszkania...
 
1999 / 81.246.197.* / 2012-12-04 15:20
Po przeczytaniu artykulu o Szczecinie jestem za naliczaniem odplatnosci za wywoz smieci od ilosci zuzytej wody. Pozdrawiam.
 
jajec / 46.45.107.* / 2012-12-04 18:47
No to hutnicy i górnicy mają przes.ane! Albo będą chodzili "zarośnięci rzepą"!
 
gochasamocha / 94.42.157.* / 2012-12-04 14:44
tak, zwłaszcza jak masz dom z ogrodem
 
1999 / 81.246.197.* / 2012-12-04 14:16
Ile wynosi we Wroclawiu proponowana stawka za wywoz smieci za 1 m kwadratowy powierzni mieszkalnej?

Jeszcze przeciez nie macie potwierdzonej odplatnosci za wywoz smieci we Wroclawie, narazie tylko trwaja dyskusje. Tylko Szczecin i Bydgoszcz juz ostatecznie podjely decyzje.

Re: Nowe opłaty za śmieci. Sprawdź, czego powinieneś się bać

obserwator życia / 89.79.37.* / 2012-12-04 12:48
Tylko powiązanie opłat za śmieci,z zużyciem wody może być sprawiedliwe w mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych.Wynika to z tego,iż w dużych ośrodkach akademickich wiele mieszkań jest wynajmowanych.Zameldowany jest tylko właściciel mieszkania, a mieszka nieraz kilka osób.Administracje niestety nad tym procederem nie czuwają,urzedy skarbowe też nie.
 
jajec / 46.45.107.* / 2012-12-04 18:50
Więc teraz trzeba będzie donosiki na wrednych sąsiadów pisać do skarbówki,albo nie być kapusiem i płacić za ich śmieci! masz wybór.
 
1999 / 81.246.197.* / 2012-12-04 14:55
Nie znam tej ustawy o odplatnosciach za wywoz smieci.
Czy ktos z Panstwa na forum moze mi odpowiedzie na ponizsze pytania?

Ile wynosi odplatnosc za wywoz smieci od zuzycia 1 metra szescienngo wody? 10zl czy 20 zl czy wiecej?

Czy za posegregowane smieci to 10-20 zl, a za nieposegregowane to 30-40 zl od zuzytego 1 m szesciennego wody?

Jak to jest w Szczecinie?
 
1999 / 81.246.197.* / 2012-12-04 13:44
A co robia sasiedzi? Toleruja taka sytuacje i placa za wyprodukowane smieci przez studentow?

Mysle, ze tak zle nie jest i za smieci "studenckie" i korzystanie np. z windy placi wlasciciel.
 
jam to ekonomista / 2012-12-04 14:11 / Bywalec forum
nawet sobie nie wyobrażasz na jaką skalę jest to problem - chodzi mi tutaj o brak meldunku. Zwłaszcza w miastach studenckich.
Nie mam pojęcia jaka powinna być metoda naliczania opłat, na pewno żadna nie jest zadowalająca.
Generalnie liczenie od osoby zamaledowanej miałoby największy sens jeśli ludzie zaczęliby "uprzejmie donosić" o liczbie osób jakie zamieszkują u sąsiadów
 
Patyczek / 2012-12-04 14:58
No tak tylko czekać aż zostaną wprowadzone za niedługo podatki za deszczówkę i będzie git.... rząd nadal będzie sie bogacił dzięki głupim podatkom , a społęczęństwo rzecz jasna będzie biednieć!!
 
Oszolomowaty / 79.255.88.* / 2012-12-04 15:55
Przeciez podatki od deszczówki juz zostały wprowadzone przez POrzady tuskolandii:
"...PO chce wprowadzić nowy podatek, tym razem "od deszczu". Byłby on pobierany od wód opadowych spływających do kanalizacji m.in. z dachów budynków. Wszystko po to, aby ratować gminne budżety.

Mimo, że Platforma obiecywała, że nie będzie nowych podatków, posłowie tej partii złożyli już do laski marszałkowskiej projekt ustawy, która wprowadza podatek od deszczu.


"Dzień dobry, zapłacił Pan za psa?" Tak Poznań ściąga podatek
Pracownicy... czytaj dalej »
Do tej pory opłata za deszczówkę spływającą do kanalizacji ściekowej była już w niektórych gminach. Po wejściu w życie ustawy autostwa PO miałaby obowiązywać w całym kraju.

Wszyscy zapłacą

Ustawa autorstwa PO "o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków" mówi, że "podatek od deszczu" będzie pobierany od "powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni", czyli m.in. portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg, parkingów i dachów..."

"Polska specyfika opalowa"

1999 / 81.246.197.* / 2012-12-04 12:41
Mieszkam wieksza czesc roku w eurolandzie, w bloku na osiedlu w zieleni, w ktorym problem segregacji smieci i odpadow roznego typu, jak tez problem wybiegow dla psow, toalet psich i psich odchodow jest wprost idealnie rozwiazany.

Mysle, ze za jakis czas Polska dojdzie do podobnego poziomu.
Ale poki co,
przede wszystkim powinnismy zrobic na poczatek niewielki krok i polikwidowac kosze na osiedlach, zostawic je tylko w parkach i przy skwerach i to glownie na psie odchody.

Jedni wrzucaja butelki plastikowe do koszy, a drudzy wyciagaja je i spalaja w swoich mieszkaniach.

Rowniez pojemniki na smieci plastikowe powinny byc tak skonstruowane, aby nikt nie mogl z powrotem wyciagnac tych odpadow i uzywac ich jako opalu w paleniskach domowych.

Moze pojemniki na odpady powinny miescic sie w zamknietych pomieszczeniach zbudowanych z siatki otoczonych zywoplotem, aby nie szpecic krajoobrazu?

Moze znajda sie jakies sposoby na ograniczenie "polskiej specyfiki opalowej odpadami" wydzielajacymi toksyczne zwiazki w procesie spalania.
 
i to by było na tyle / 83.27.105.* / 2012-12-04 13:46

Moze pojemniki na odpady powinny miescic sie w zamknietych pomieszczeniach zbudowanych z siatki

podłączonej pod wysokie napięcie. Powinny też być strzeżone przez zbrojną formację specjalnie do tego powołaną, tzw. KOSZYNIERÓW
 
mała mi / 94.42.157.* / 2012-12-04 14:51
się nie śmiej na osiedlu niedaleko mojego domu mają kamery skierowane na śmietniki, ale im nie chodziło o wyciąganie śmieci (z tego by się ucieszyli) tylko o podrzucanie

Zużycie wody

zxc12 / 79.191.42.* / 2012-12-04 12:20
Zużycie wody na osobę to około 110l/dobę. Opłata za śmieci według zużycia wody to jest bardzo rozsądne i ekologiczne rozwiązanie.

Jeśli ktoś zużywa więcej wody niż w/w normy to znaczy że marnotrawi czystą wodę, której może nam zabraknąć i powinien sprawdzić cieknące krany , spłuczki itp.
 
gochasamocha / 94.42.157.* / 2012-12-04 14:31
tia, a jak masz ogród i go podlewasz to zapłacisz za śmieci jak za zboże - GENIALNE!!!
Dziś płacę mojemu odbiorcy śmieci 24,18 netto czyli 26,12 brutto zł/miesiąc (rodzina 4 osobowa) Według najniższych stawek jakich mogę się spodziewać za segregowane śmieci zapłacę 10 zł netto za osobę czyli 43,20 brutto na miesiąc. A jak moja gmina zaszaleje i wymyśli stawkę 11-12 zł. Bo komuś przeszkadzał wolny rynek i jakieś wielkie firmy śmieciarskie lobbowały - dziękuję Ci Panie Tusk !!!
Rodziny wielodzietne w 100,00 się nie zmieszczą, ale pewnie dostaną jako rekompensatę kolejną ulgę podatkową, której nie będą miały od czego odliczyć. Fanfary dla polityki prorodzinnej!!!
 
mało płacisz / 178.37.172.* / 2012-12-05 15:20
Stawka od osoby obecnie to około 9,00 zł brutto w bloku , piszesz o ogrodzie więc mieszkasz w domku to śmieci masz o 30% więcej niż w bloku , więc dopłacisz napewno na jakiejkolwiek będzie zasadzie
 
+++ / 149.156.199.* / 2012-12-07 11:13
Skąd wziąłeś to 30%???
 
zxc12 / 83.6.149.* / 2012-12-05 08:24
Jak masz ogród to korzystaj ze studni ogrodowej.
To barbarzyństwo lać wodę oligoceńską do podlewania ogródka. Tej wody jest ograniczona ilość i jej pokłady odnawiają się bardzo wolno.
Jeśli takiej wody zabraknie będziemy pili oczyszczone ścieki z rzeki
 
i to by było na tyle / 83.27.105.* / 2012-12-04 13:49
A gdy pod asfaltem , na środku ulicy p********* rura wodociagowa to za śmieci zapłaci prezes wodociagów.
 
wodnik śmieciarz / 81.210.123.* / 2012-12-04 12:56
Zwracam uwagę, że mówimy o opłatach za śmieci. Do produkcji śmieci nie używa się wody więc ilości wyprodukowanych smieci nie można mierzyć ilością zużytej wody.
 
zxc12 / 83.6.149.* / 2012-12-05 08:29
Zakładając że każdy z nas produkuje taką samą ilość śmieci i że zużywa tyle samo wody
MOŻNA
a jakieś założenia trzeba przyjąć.
Tam gdzie jesteś tam zużywasz wodę i tam płacisz za śmieci.
Zameldowany możesz być w Wąchocku a mieszkać możesz w W-wie

Re: Nowe opłaty za śmieci. Sprawdź, czego powinieneś się bać

Oszolomowaty / 193.110.130.* / 2012-12-04 12:19
A ja myśle, ze POlakom należy sie podwyżka smiecie. I to nie o 200 a najlpeiej o 300 % od razu. Należy im sie płemieł DOnald Anioł z synem Józefem Bąkiem nioedrodnym. Należy się im tez podywżki za prąd (w 2013 oczka POlakom zbieleją jak im POmedia ogłoszą po cichu skalę podwyżek), za gaz (pomimo że nawet po PR-owej obniżce tuska to i tak jest on najdroższy w Europie). Należą się im jedne z najdroższych opłat za najdroższe i skonczone w 40 % autostrady. Należą sie im buble stadiony i milionowe premie dla ich twórców ... Należy im sie Pitera jako ta która wyczysciła kraj z korupcji a teraz strzegła będzie chamstwa w Internecie z Bonim, nalezy im sie prezydent o poziomie IQ, którego tutaj lepiej nie opisywać, bo ABW może znów zastosować "sprawdzenie się państwa". Nalezy się im bo cały czas udowadniają, że ich IQ faktycznie odzwiereciedla te prezydenckie i opisyane przez mgr Lisa ...
 
1999 / 81.246.197.* / 2012-12-04 13:13
Tak, tak, najlepiej tak jak w Lodzi, proponowana podwyzka wynosi 500% za wywoz smieci!

Miesiecznie 35 zl od osoby lub 2 zl od metra kwadratowego powierzni mieszkalnej.

Lasy wolne od śmieci

zxc12 / 79.191.42.* / 2012-12-04 12:12
Tą ustawę powinni uchwalić 20 lat temu.
Czy teraz będzie można zadzwonić do Miasta ze zgłoszeniem że leżą śmieci i czy to zaowocuje wysłaniem ekipy sprzątającej?
 
5737 / 88.199.162.* / 2012-12-04 13:16
Ta prezydent miasta przyjedzie i sam pozbiera:) a rachunek otrzyma zgłaszajacy.

Re: Nowe opłaty za śmieci. Sprawdź, czego powinieneś się bać

St. / 77.252.247.* / 2012-12-04 10:58
Czasami zastanawiam się, czy Jaruzelski nie był wizjonerem chcącym ustrzec nas przed urzędniczą paranoją i histerią.
 
tygh / 188.95.29.* / 2012-12-04 11:16
to znaczy według ciebie jedynym wyborem jest kryminalna organizacja przestępcza która własny naród gnębi ? . a która tak na marginesie cały czas jest przy korycie

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojskowa_Rada_Ocalenia_Narodowego

W 2006 roku członkowie WRON zostali oskarżeni przez prokuratorów z Instytutu Pamięci Narodowej o popełnienie zbrodni komunistycznej, polegającej na kierowaniu zorganizowanym związkiem przestępczym o charakterze zbrojnym.
 
Niekomunista / 89.171.95.* / 2012-12-04 16:14
Przestępczy związek to jest dopiero PO .Tylu podwyżek jakie nam fundują nikt nie zafundował!
 
tygh / 188.95.29.* / 2012-12-04 11:17
ojcowie założyciele PO czyli wysocy rangą oficerowie komunistycznej SB, napewno nie jedyni skoro dwóch sie przyznało

http://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Olechowski
Kandydat na Prezydenta RP w 2000 i w 2010, jeden z założycieli Platformy O
bywatelskiej.

W 1973 rozpoczął pracę w sekretariacie Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) w Genewie. W latach 1978–1982 kierował Zakładem Analiz i Prognoz w Instytucie Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. W latach 1982–1984 ponownie pracował w UNCTAD, zaś w latach 1985–1987 był pracownikiem Banku Światowego. W okresie pracy w instytucjach międzynarodowych współpracował z wywiadem (Departament I MSW). Był kontaktem operacyjnym Gromosława Czempińskiego o pseudonimach "Tener" i następnie "Must"[4].

W 1987 powrócił do pracy w Polsce, objął funkcję dyrektora departamentu w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. W 1989 brał udział w obradach "okrągłego stołu" po stronie rządowej w zespole ds. gospodarki i polityki społecznej. W latach 1989–1991 pełnił funkcję pierwszego zastępcy prezesa Narodowego Banku Polskiego[1].

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gromos%C5%82aw_Czempi%C5%84ski

W 1970 ukończył studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu. W 1972 rozpoczął służbę funkcjonariusza wywiadu. Rok później ukończył też Ośrodek Szkolenia Kadr Wywiadu PRL w Starych Kiejkutach. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych pracował od 1970 w Departamencie I. W 1975 został oficjalnie zatrudniony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, najpierw w Konsulacie Generalnym w Chicago (1975–1976), później Polskim Przedstawicielstwie przy ONZ w Genewie (1982–1987). Następnie pracownik Służby Bezpieczeństwa odpowiedzialny za Polską Akademię Nauk. W 1990 został zatrudniony w UOP, początkowo jako zastępca szefa Zarządu Wywiadu UOP, później jako szef instytucji. Krytycy zarzucali mu zbyt bliskie kontakty ze światem biznesu.

W 2009 w wywiadzie dla „Niezależnej Gazety Polskiej” stwierdził, że był jednym z inicjatorów założenia Platformy Obywatelskiej[4].

Re: Nowe opłaty za śmieci. Sprawdź, czego powinieneś się bać

Pawel7777 / 83.30.126.* / 2012-12-04 10:43
Onetu, wp i interii już od dawna nie otwieram. Szkoda się denerwować. Jak Money będzie zmierzać w ich kierunku. to też skasuję z ulubionych.

Re: Nowe opłaty za śmieci. Sprawdź, czego powinieneś się bać

Michał Mazurek / 89.75.187.* / 2012-12-04 10:03
A ja się przyczepię do tytułu. Poważny portal Money.pl stosuje retorykę rodem z tabloidów, łącząc słowa "nowe", "bać się", "sprawdź". W podstawówce uczyli, że tytuł ma informować o temacie i zachęcać do przeczytania. Tutaj informacja o temacie jest bardzo ogólna ("śmiecie") a na dodatek przyćmiona przez negatywne emocje! Tytuł wzbudza strach, niepewność, pesymizm. Buduje nieufność i poczucie totalnej bezsilności. Czy tego nam potrzeba w dzisiejszych czasach?
 
mała mi / 94.42.157.* / 2012-12-04 15:13
a co to są "śmiecie"???
Polonisto-literacie od siedmiu boleści, zamin zaczniesz krytykować innych naucz się mówić i pisać poprawnie. Na retorykę przyjdzie czas.
 
St. / 77.252.247.* / 2012-12-04 10:07
A skąd taka informacja, że Money jest poważnym portalem? Czytając zarówno artykuły jak i tytuły można wywnioskować, że zatrudnia takich samych "redaktorów" jak WP Interia czy Onet

Re: Nowe opłaty za śmieci. Sprawdź, czego powinieneś się bać

Niechaj każdy dusi swego,duży dużego a mały małego / 178.36.247.* / 2012-12-04 10:02
Macie swoje przesyłowe na śmieci,które kupujecie jako plastykowe opakowanie na GMO żarcie. I pogrzeby,pogrzeby są zdecydowanie za tanie.

Re: Nowe opłaty za śmieci. Sprawdź, czego powinieneś się bać

St. / 77.252.247.* / 2012-12-04 09:56
Skala skretynienia urzędników przekroczyła wszelkie akceptowalne normy. Dotychczas płaciliśmy za konkretną ilość - pojemnik który był miernikiem objętości wywożonych śmieci. Teraz zamiast mierzyć będzimy robić przybliżenia. To tak jakby opłatę za paliwo na stacji benzynowej, zmieniono na zależną od wielkości bagażnika lub przewożonych osób. Urzędy to banda kretynów i złodziei.
 
zxc12 / 83.6.149.* / 2012-12-05 08:49
Problem w tym że nie wszyscy płacili i zawierali umowy z firmami dlatego w lasach zamiast grzybów masz worki ze śmieciami
 
patrze i widze / 83.6.217.* / 2012-12-04 23:30
Przyłączam się do takich stwierdzeń.
Po pierwsze:
-ilość zużytej wody, metraż ni jak się ma do ilości śmieci.
dalej:
-żaden problem aby śmieciarki zaopatrzyć w wagi, które zważą ile rzeczywiście tego jest./tak jak zamontowali kasy fiskalne w taksówkach u dentysty i na jarmarku/
-straż miejska niech wreszcie weźmie się do roboty i wyłapuje tych co śmieci wyrzucają do lasu, do smietników przy blokach i parkach./polubimy ich za to./

A tak to wyjdzie na to, że w ten sposób chcą zapłacić naszymi pieniędzmi za nieudolne swoje rządzenie, za cymbałów na stanowiskach prezesów wysypisk śmieci /Kobierniki k/Płocka/

I jak zwykle wyjdzie nam nastepny podatek !!!!

Uważam, że najpierw należałoby opodatkować tę zgraję darmozjadów z wiejskiej za wytwarzanie śmieci, prezydenta za metraż w pałacu prezydenckim, premiera za metraż i za lanie wody.
A dopiero wtedy wziąć sie za ustawę.!
Może okazałoby się, że trochę zmądrzeli????
A tak jak zwykle wyjdzie nam nastepny podatek !!!!
...Linda we filmie powiedział: ....co wy ku.wa wiecie o zabijaniu.....
Patrze i widze powiedział:...co wy ku.wa wiecie o rządzeniu?...../ i gospodarowaniu /
Ale widocznie czymś zasłużylismy sobie na taki los!??????????????????
smutno mi Boże!
jak zwykle wyjdzie nam nastepny podatek !!!!
smutno mi Boże!
jak zwykle wyjdzie nam następny podatek !!!!
smutno mi Boże!
jak zwykle wyjdzie nam następny podatek !!!!
smutno mi Boże!
jak zwykle wyjdzie nam następny podatek !!!!
 
gwerg / 83.1.81.* / 2012-12-04 18:53
OC płaci się od pojemności silnika. Chciałbym zobaczyć statystyki, jakich silników najwięcej się rozbiło.

Re: Nowe opłaty za śmieci. Sprawdź, czego powinieneś się bać

Matka nie Boska / 89.240.52.* / 2012-12-04 09:54
Dlaczego ja mieszkajac w 3 osoby na 200m2 mamm placic za kogos ,kto byc moze ma mniejsze mieszkanie,ale mieszka w nim 5 osob??? dlaczego ja mam nadal socjalistycznie kogokolwiek sponsorowac???? KOniec z tym socjalizmem! niech kazdy placi za siebie, wiaodmo bowim,ze to nie metry kwadratowe produkuja smieci tylko ludzie!! NIe mam zamiary subsydiowac niczyjej produkcji smieci. MYslec trzeba!
 
Brat i siostra / 81.210.123.* / 2012-12-04 10:32
Myśleć trzeba? Chyba wymagasz za dużo.
Trzeba być debilem aby w ogóle wpaść na pomysł by ilość produkowanych śmieci mierzyć ilością zużytej wody. Z przedstawionej powyżej statystyki wynika, że co 25 gmina zatrudnia debili.
Śmieci to doskonała okazja aby stworzyć intratne posadki dla krewnych i znajomych na koszt mieszkańców. W samym wywożeniu nic się specjalnie nie zmieni za wyjątkiem tego, że firma znajomego lub firma dysponująca "przekonującymi argumentami" okaże się najlepsza w przetargu. Głównie chodzi o to, że przybędzie sporo dobrze płatnych stołków. Trzeba będzie przecież zrobić przetarg, póżniej pisać raporty tworzyć różne dziwne statystyki, jeździć na szkolenia (samochodami służbowymi), itd. Na 100% będzie drożej.
Proponuję aby w kolejnym kroku upaństwowić sklepy spożywcze. Gminy powinny nimi zarządzać.
Kapitalizm jest zły. Komunizm lepszy.

Re: Nowe opłaty za śmieci. Sprawdź, czego powinieneś się bać

i to by było na tyle / 83.27.105.* / 2012-12-04 09:44
"Co by tu jeszcze spieprzyć panowie ? Co by tu jeszcze?"
Już według wstępnych zapowiedzi koszt wywozu śmieci wzrosnie mi o ponad 80%, w sytuacji gdy już teraz jest "szyty" na wyrost. Od początku stulecia nie ani raz nie zdarzyło się by śmieci było więcej niż wynosi pojemność kubłów i nigdy nie spóźniono się z ich wywozem. A z tego co wiem firma wywożąca nie bankrutuje. ERGO: wspomniane 80% przeżrą gminni urzednicy
Czemu w Polsce gdy coś działa dobrze ( a czasem nawet bardzo dobrze ) to zawsze znajdą się chętni by to zmienić !
 
Brat i siostra / 81.210.123.* / 2012-12-04 10:33
Jak coś dobrze działa trzeba to zawłaszczyć i obsadzić swoimi. Proste.

Re: Nowe opłaty za śmieci. Sprawdź, czego powinieneś się bać

anycrim / 213.136.237.* / 2012-12-04 09:30
Ciekawe jak moje gospodarstwo domowe wyjdzie na tej podwyżce (oczywiście jestem w grupie 4 % gdzie śmieci będzie się rozliczać od zużycia wody - Szczecin)mam zameldowane 3 osoby w tym mieszkają 2 a zużycie wody przy 2 osobach mam w granicach 25 m3 za kwartał.Już teraz płacę czynsz w wys.700 zł za 69 m2

Re: Nowe opłaty za śmieci. Sprawdź, czego powinieneś się bać

rozyum / 62.244.140.* / 2012-12-04 09:13
największa głupota jaka może być to od ilości zużytej wody - jestem osobą samotną - wody zużywam niby dużo ale to dlatego żeby być czystą i mieć czysto w mieszkaniu a to niema nic wspólnego ze śmieciami, których jedna osoba nie jest w stanie nagromadzić tyle co rodzina kilkuosobowa

A nam mówili przed głosowaniem, że to taka dobra rewolucyjna ustawa

POżyteczny Idiota / 83.4.17.* / 2012-12-04 08:32
A nam mówili przed głosowaniem, że to taka dobra rewolucyjna ustawa - a wyszło jak zawsze...
 
jajec / 46.45.107.* / 2012-12-04 19:08
I prawdę mówili-ta ustawa doprowadzi do rewolucji!

O tym jak płacić mniej za odpady

EKO AB / 83.4.17.* / 2012-12-04 08:30
Wystarczy do google.pl wleić hasło "jak mniej płacić za śmieci" i czytać a nawet oglądać

Re: Nowe opłaty za śmieci. Sprawdź, czego powinieneś się bać

juju / 83.19.46.* / 2012-12-04 08:24
lobby śmieciowe chce przejąć rynek, jeśli mowa o tym, że 2 tys. podmiotó zakończy działalność to znaczy, że ktoś działkę przez nich obsługiwaną przejmie. Tyle.
 
http://prawdatowolnosc.bloog.pl/ / 78.8.132.* / 2012-12-04 14:25
Neapol już dawno przerzucił się na połączenie mafii państwowej i prywatnej na dokładnie tej samej zasadzie jaka działać ma u nas. Dzięki temu śmieci nie znikają z ulic, opłaty są horrendalnie wysokie, a zdrowy biznes śmieciowy nie istnieje. Ta ustawa to przełomowy krok na drodze do takiego systemu. U nas kultura jest jeszcze trochę wyższa dlatego nie spodziewam się od razu wysypu śmieci koło śmietników, ale kiedy przepisy i władza jest zdeprawowana to kultura ulega erozji z kolejnymi latami i pokoleniami.

Niestety przeciętny Polak oglądający telewizyjną propagandę od lat ma już taką sieczkę w głowie, że nie rozumie, że to co napisałeś to najważniejszy efekt tzw. ustawy "śmieciowej".

Re: Nowe opłaty za śmieci. Sprawdź, czego powinieneś się bać

WOLNY / 83.19.146.* / 2012-12-04 08:19
Te wszystkie zapisy nie są zgodne z wolnym przepływem towaru i usług na terenie UE!!! Pozdrawiam urzędasów kuta...