Na skróty
Sytuacja gospodarcza województwa pomorskiego w 2008 roku
2009-03-28 13:47

Sytuacja gospodarcza województwa pomorskiego w 2008 roku

Sytuacja gospodarcza województwa pomorskiego w 2008 roku
[fot: Stocznia Gdańsk S.A.]

Gospodarka województwa pomorskiego wytwarza 5,7 proc. polskiego PKB. Przemysł regionu dostarcza 6 proc. ogólnej wartości produkcji sprzedanej przemysłu, a zatrudnienie znajduje w nim 5,4 proc. ogólnej liczby zatrudnionych.

Do głównych gałęzi przemysłu należy: przemysł drzewno-papierniczy, stoczniowy, petrochemiczny, elektrotechniczny. W województwie pomorskim produkuje się 24 proc. ogólnej produkcji papieru i tektury oraz ponad 41 proc. odbiorników telewizyjnych. W regionie prężnie rozwija się także branża teleinformatyczna, z Gdyni wywodzi się największa polska firma informatyczna Prokom.

Charakterystyczną cechą najsilniejszych branż przemysłu jest występowanie dużych zakładów (stoczniowy - Stocznia Gdynia, Stocznia Gdańsk, rafineryjny - Grupa Lotos, papierniczy - International Paper Kwidzyn).

Ponadto w regionie zlokalizował swoje inwestycje m. in.: Nestle, Rubbermind, Schieder Europa, General Electric, Alte Leipziger Europa AG, Alte Leipziger Europa AG.

Rynek pracy i wynagrodzenia

Giełda na żywo

Wyniki spółek biją oczekiwania, ale ich kursy szaleją

Wstępne wskaźniki PMI dla Europy oraz wyniki finansowe amerykańskich...

Giełda na żywo

Huśtawka nastrojów na Wall Street

Uwaga inwestorów koncentrowała się na wynikach kwartalnych amerykańskich spółek.

W województwie pomorskim przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w 2008 r. wyniosło 278,3 tys. osób i było wyższe o 4 proc. od notowanego w 2007 roku.

W tym samym czasie w ujęciu ogólnokrajowym zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 4,8 procent.

W tym okresie zatrudnienie w sektorze publicznym zmalało o 11,7 procent i wyniosło 36,8 tys. osób, podczas gdy w przedsiębiorstwach prywatnych wzrosło o 6,9 procent - do 241,5 tysiąca.

Największy wzrost wystąpił w budownictwie (o 13,1 procent), obsłudze nieruchomości i firm (o 10,2 procent) hotelach i restauracjach (o 9,2 procent) oraz handel i naprawy (8,8 procent). Redukcję zatrudnienia odnotowano w rybactwie (aż o 71,1 procent) i wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię, wodę i gaz (o 4,7 procent).

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu grudnia 2008 roku, zgodnie z danymi GUS, wyniosła w województwie pomorskim 67,8 tys. osób. Była niższa rok wcześniej o 22 procent. Jednak wyższa od listopadowej o 6,4 procent. Już w styczniu stopa bezrobocia wzrosła do 9,4 punktów procentowych, z 8,4 procent w grudniu.

Na jedną ofertę pracy zgłoszoną do powiatowych urzędów pracy przypadały 32 osoby, wobec 22 osób rok wcześniej.

W 2008 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3218,14 zł (101,2 proc. średniej płacy krajowej) i było wyższe o 6,7 proc. od notowanego w analogicznym okresie 2007 roku. Wzrost przeciętnej płacy w sektorze przedsiębiorstw w skali kraju wyniósł 10,1 procent.

Przeciętna płaca w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 4005,40 zł i w porównaniu do innych województw była jedną z najwyższych średnich w kraju. W sektorze prywatnym przeciętne wynagrodzenie sięgnęło 3097,99 zł brutto miesięcznie. W obu przypadek odnotowano wzrost, odpowiednio o 10,7 i 6,6 procent.

Największy wzrost płac zanotowano w działach: górnictwo (przeciętnie o 21,9 procent), obsługa nieruchomości i firm (o 12,5 procent), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę (o12,2 procent), przetwórstwo przemysłowe (o 8,4 procent). Spadek płac dotyczył natomiast przede wszystkim zatrudnionych w handlu i naprawach (o 6,2 procent).

Mieszkania

Rynek mieszkaniowy odnotował znaczący wzrost. W 2008 r. oddano do użytkowania 14779 mieszkania, czyli o 26,6 procent więcej niż w 2007 r. Wzrost liczby oddanych mieszkań był wyższy od średniej krajowej o 2,6 punkty procentowe.

Przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania oddanego do użytkowania w 2008 roku wyniosła 94,1 m2 (tyle samo co w roku 2007). W budownictwie indywidualnym zmalała jedynie o 0,4 m2 do poziomu 139 m2. Mieszkania Na sprzedaż lub wynajem cechował metraż 67,1 m2. W 2008 roku wydano 20953 pozwolenia na realizację projektów mieszkaniowych, o 5,7 procent mniej niż rok wcześniej.

Najwięcej lokali oddano w Gdańsku (4542 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 321,6 tys. m2) oraz w powiecie wejherowskim - 1865 mieszkania o łącznej powierzchni 162,2 tys. m2.

Firmy i instytucje

Na koniec grudnia 2008 roku w województwie pomorskim było zarejestrowanych 240,5 tys. firm (o 3,3 proc. więcej niż rok wcześniej), z tego 96,5 proc. działało w sektorze prywatnym. W rejestrze REGON dominowały podmioty prowadzone przez osoby fizyczne (178,4 tys.), które stanowiły 74,2 procent ogółu.

Firmy koncentrowały swoją działalność przede wszystkim na handlu i naprawach (25,3 procent ogółu jednostek; spadek o 0,9 punktu w stosunku do analogicznego okresu 2007 roku), obsłudze nieruchomości i firm (18,7 procent, wzrost o 0,1 punktu procentowego), przetwórstwie przemysłowym (11,7 procent, wzrost o 0,4 punktu procentowego) oraz budownictwie (12,3 procent, wzrost o 0,7 punktu procentowego).

W przekroju terytorialnym najwięcej podmiotów zarejestrowano w Gdańsku (25 procent) i w Gdyni (13,7 procent) i w powiecie wejherowskim (7,2 procent). Najmniej w powiatach: nowodworskim (1,6 procent) i sztumskim (1,3 procent).

Przemysł, handel i budownictwo

Przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 9 osób odnotowały w 2008 roku przychody w wysokości 53,2 mld zł. To o 8,3 procent więcej niż w roku ubiegłym. W kraju w tym czasie odnotowano wzrost produkcji sprzedanej o 3,5 procent.

W przetwórstwie przemysłowym produkcja sprzedana była wyższa w porównaniu z poprzednim rokiem o 7,9 procent.

Przychód ze sprzedaży wyrobów i usług w przemyśle w przeliczeniu na 1 zatrudnionego w 2008 r. wyniósł 362,9 tys. zł (w bieżących cenach bazowych) i był o 7,8 procent wyższy niż rok wcześniej. Zgodnie z danymi GUS najwyższą wydajność odnotowano m.in. w produkcji wyrobów chemicznych (525,1 tys. zł), w produkcji artykułów spożywczych i napojów (278,9 tys. zł) oraz w produkcji pozostałego sprzętu transportowego (277,8 tys. zł).

W 2008 r. przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób osiągnęły przychody ze sprzedaży produkcji i usług (w cenach bieżących) w kwocie 7297,0 mln zł, co oznacza wzrost o 25,6 procent w porównaniu z 2007 r.

Produkcja budowlano-montażowa w 2008 r. ukształtowała się na poziomie 4429,3 mln zł, a jej wartość (w cenach bieżących) zwiększyła się o 27,9 procent w stosunku do wartości sprzed roku.

Porty morskie

W 2008 r. wielkość obrotów ładunkowych w województwie wyniosła 30,0 mln t, (spadek w stosunku do 2007 r. o 13,7 procent).  Obroty ładunkowe zrealizowane w ruchu międzynarodowym stanowiły 98,3 procent obrotów województwa, ich wielkość zmniejszyła się w stosunku do 2007 roku o 14,4 procent, wyniosła 29,5 mln t.

Jedyny wzrost odnotowano w przeładunkach ładunków z grupy ,,toczne samobieżne" (o 4,4 procent).

Dane dotyczące obrotów ładunkowych pochodzą z badania statystycznego transportu morskiego opartego na dyrektywie 95/64/WE. Metodologia tego badania (wprowadzonego wraz z przystąpieniem Polski do UE i odpowiadającego wymogom Eurostatu) różni się od metodologii badań z lat poprzednich. Obroty ładunkowe nie obejmują krajowego obrotu lądowego, jak również bunkru załadowanego na statki.

W portach morskich województwa dominowały przeładunki dokonywane w porcie gdańskim - 17,1 mln t.(57,0 procent obrotów województwa ogółem). Najwięcej przeładowano ładunków z grupy ,,masowe ciekłe" - 10,6 mln t oraz ,,masowe suche" - 4,0 mln t.

W kraju przeładunki w morskich portach handlowych w 2008 r. wyniosły 48,9 mln t, co oznacza spadek w stosunku do 2007 r. o 6,7 procent.

Tagi:gospodarka, gus, pomorskie
Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl

Podobne artykuły
Powiązane tagi
Najnowsze w Money.pl