Na skróty
Money.plGospodarkaWiadomości gospodarczeRenty socjalne - senatorowie poparli stopniowe podwyższanie
2012-07-18 18:17

Renty socjalne - senatorowie poparli stopniowe podwyższanie

Renty socjalne - senatorowie poparli stopniowe podwyższanie
[fot: Reporter Poland]

Senatorowie z komisji ustawodawczej oraz rodziny i polityki społecznej opowiedzieli się za uchwaleniem bez poprawek projektu, który przewiduje zrównanie wysokości renty socjalnej z najniższą rentą z tytułu niezdolności do pracy.

Przygotowany przez senatorów Komisji Praw człowieka, Praworządności i Petycji projekt nowelizacji ustawy o rencie socjalnej zakłada, że w 2016 r. renta socjalna osiągnęłaby wysokość najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, określonej w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Poziom ten byłby osiągany stopniowo. W 2013 r. renta socjalna wyniosłaby 88 proc. renty z FUS, w 2014 r. - 92 proc., a w 2015 r. - 96 proc.

Zmianom sprzeciwia się Ministerstwo Finansów. W opinii do projektu napisano, że z roku na rok wydatki państwa na renty socjalne rosną. W 2010 r. wyniosły 1,79 mld zł, w 2011 r. - 1,88 mld zł, a w 2012 r. mają wynieść ponad 2 mld zł.

Według MF zawarte w projekcie rozwiązanie stoi w sprzeczności z jednym z celów realizowanej obecnie polityki rządu, którym jest zlikwidowanie nadmiernego deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych, a następnie kontynuowanie konsolidacji fiskalnej i osiągnięcie średniookresowego celu budżetowego w 2015 r.

Giełda na żywo

Wyniki spółek biją oczekiwania, ale ich kursy szaleją

Wstępne wskaźniki PMI dla Europy oraz wyniki finansowe amerykańskich...

Giełda na żywo

Huśtawka nastrojów na Wall Street

Uwaga inwestorów koncentrowała się na wynikach kwartalnych amerykańskich spółek.

Przeciw zrównaniu rent socjalnych i rent z ubezpieczenia jest także resort pracy. Jego przedstawiciele uważają, że prowadziłoby to do deprecjonowania systemu ubezpieczeń społecznych.

W uzasadnieniu do projektu senatorowie, którzy go przygotowali, napisali, że ich inicjatywa odpowiada postulatom rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych, które wymagają całodobowej opieki i pomocy w codziennych czynnościach. Uważają oni, że pomoc państwa jest niewystarczającą, a także niezgodna ze standardami krajów UE - wskazali.

Zdaniem senatorów projektowana ustawa wpłynie pozytywnie na społeczny odbiór przepisów dotyczących świadczeń dla osób niepełnosprawnych.

Uwzględniając stan finansów państwa oraz jego wydolność finansową, zdecydowano, że podwyższenie wysokości renty socjalnej, finansowanej z budżetu państwa, nastąpi z rozłożeniem w czasie - dodano.

Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało: przed ukończeniem 18. roku życia, w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku życia albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Świadczenie wynosi 84 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Świadczenie jest finansowane z budżetu państwa.

Od 1 marca 2012 r. kwota najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy dla osób całkowicie niezdolnych do pracy wynosi 799,18 zł miesięcznie.

Czytaj więcej w Money.pl
Na ten rok Platforma zaplanowała reformy...
W 2012 r. podniesiono już składki rentowe i wprowadzono kwotową waloryzację świadczeń.
Mamy za mało mieszkań socjalnych
Gminy budują nowe mieszkania, ale nie nadążają za rosnącymi potrzebami - twierdzi NIK.
Mogą pracować, a dostają 6 mld zł rocznie
Renty rodzinne nie trafiają do osieroconych dzieci, ale do osób, które mogą pracować. Kosztuje to 6 miliardów złotych rocznie.
Tagi:budżet państwa, zrównanie, socjalna, niezdolne do pracy
Zobacz więcej:Renty w Polsce
Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl

Re: Renty socjalne - senatorowie poparli stopniowe podwyższanie

agnieszka sylwia / 46.205.117.* / 2012-11-17 23:30
komentarz taki my renciści zawsze na końcu jak trędowaci dostajemy ochłapy czemu nie razbiorom bogatym jak janosik dzielił równą miarą .zrozumcie i nas my socjalni mamy po nie całe 400-do 600złotych na ręke z czego mamy się utrzymać ? minister finansów żarłok i dusigrosz tylko o sobie myśli a może zacząć podwyżki po 88 złotych .od jakiegoś czasu kpiny robią znas to mi się nie podoba zmieńcie system.

Re: Renty socjalne - senatorowie poparli stopniowe podwyższanie

asocjalny / 164.126.59.* / 2012-07-19 22:07
Ludzie zdrowi nie zdają sobie sprawy co to znaczy być na rencie socjalnej. Ja byłem przez kilka lat zmuszony być na takiej rencie i było mi bardzo przykro, że nikt nie chce mnie przyjąć do pracy, i że muszę się utrzymywać z takiej renty. Teraz mam pracę i nigdy nie chciałbym korzystać z takiego świadczenia mimo posiadanych uprawnień do takiej renty. Sam wiem, że jest sporo osób, które są zmuszone do bycia na rencie socjalnej, bo nie są w stanie wykonywać jakiejkolwiek pracy. Być chorym od dzieciństwa to jest inaczej niż zachorować w dorosłości, np. w pracy. To dobrze,że w końcu ktoś dostrzega problemy osób chorych od młodości, dzieciństwa czy urodzonych z chorobami. Bo dla takich osób jeszcze niedawno nie było nic!
mama126 / 87.205.161.* / 2014-01-22 11:36
Witam mam syna który jest nie zdolny do pracy (niewidomy)i jest na rencie socjalnej , bo limit rent inwalidzkich na ten czas co był na komisji się wyczerpał , co oni robią z tymi ludzmi , to jest wstyd jak państwo traktuje ludzi chorych , To się musi zmienić , tak dalej nie może być.pozdrawiam
H Szatkowski / 2014-01-22 12:15 / Tysiącznik na forum
Przecież warunki uzyskania r. socjalnej są inne niż r. z tyt. niezdolności do pracy, więc nie ma tu zwykłego "wyboru" tych świadczeń i jakichś puli.
Co więcej r. socjalna ratuje właśnie młodych, niezdolnych do pracy, którzy zwykłej renty z tyt. niezdolności do pracy nie uzyskaliby ze względu na znikomy lub zerowy staż ubezpieczeniowy.
Najpopularniejsze