Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Formularz PIT-0

ZAŁĄCZNIK PIT/O jest przeznaczony dla podatników korzystających z ulg i odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych.

PIT/O jest załącznikiem do PIT-36, PIT-37, PIT-28. Podatnicy rozliczający przychody na innych deklaracjach, którzy nie maja prawa do ulg, nie wypełniają tego załącznika.

Małżonkowie rozliczający się na PIT-36 lub PIT-37 wypełniają jeden wspólny załącznik PIT/O. Jeśli rozliczenia dokonują osobno, każdy z nich musi wypełnić go niezależnie.Pobierz formularz PIT-0

Pobierz broszurę informacyjną PIT-0
Inne formularze PIT
Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę