Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Formularz PIT-28A

Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze.

Formularz PIT 28A jest załącznikiem do zeznania podatkowego PIT 28. Muszą je wypełnić podatnicy płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.Pobierz formularz PIT-28A
Inne formularze PIT
Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę