wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Formularz PIT-2K

Formularz PIT-2K to oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Deklaracja ta jest specjalnym załącznikiem, składanym wraz z PIT-36, PIT-37 lub PIT-28 w przypadku, gdy podatnik chce skorzystać z odliczenia wydatków poniesionych na spłatę odsetek (tzw. ulga odsetkowa) od kredytów mieszkaniowych, kredytów zaciągniętych na spłatę innego kredytu mieszkaniowego oraz każdego kredytu pobranego na uregulowanie wyżej wymienionych zobowiązań finansowych.

Z ulgi odsetkowej skorzystać może każdy podatnik, który w latach 2002-2006 zaciągnął kredyt na zaspokojenie szeroko pojętych potrzeb mieszkaniowych. Późniejsze pożyczki tego typu nie uprawniają do skorzystania z odliczenia wydatków poniesionych na spłatę odsetek, gdyż przepisy regulujące tzw. ulgę odsetkową utraciły swą moc w roku 2007.

PIT-2K jest załącznikiem składanym jednorazowo w momencie rozpoczęcia rozliczania ulgi odsetkowej. Należy dołączyć go do swojego zeznania podatkowego PIT oraz do niezbędnej deklaracji PIT-D, będącej informacją o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w danym roku rozliczeniowym.Pobierz formularz PIT-2K
Inne formularze PIT
Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę