Na skróty
Money.plPodatkiPIT 2014Poradniki PITRozliczenie PITPIT 2013: Jaka jest kwota wolna od podatku?
 • PIT 2013: Jaka jest kwota wolna od podatku?

  Od przychodów, które nie przekraczają 3.091 złotych nie trzeba płacić podatku dochodowego. Podatnik ma jednak obowiązek złożenia rocznej deklaracji PIT.

  W przypadku, gdy osiągane przychody zostały w 2013 roku opodatkowane i potrącona była od nich zaliczka na podatek dochodowy, w rocznej deklaracji PIT wnioskujemy o zwrot pobranej kwoty.

  Podstawą obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych są przychody podatnika, pomniejszone o składkę na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe oraz zryczałtowane koszty uzyskania przychodu.

  W 2013 roku obowiązuje podatek dochodowy od osób fizycznych obliczany według skali:
  Podstawa obliczenia
  podatku w złotych
  Podatek wynosi
  Ponad do

  85 528 PLN 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
  85 528 PLN
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Najpopularniejsze
Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę