Na skróty
 • Ulga dla krwiodawców. Ile można odliczyć?

  Za litr krwi honorowy dawca może odliczyć od dochodu ekwiwalent w wysokości 130 złotych. Maksymalna kwota ulgi dla mężczyzn to 3 601 zł, a w przypadku kobiet jest to kwota 3 484 zł. Należy jednak zaznaczyć, że wartość odpisu nie może przekroczyć 6 proc. dochodu podatnika.

  Wysokość ulgi zależy od ilość oddanej krwi i osocza. W ciągu roku mężczyzna może oddać: 2,7 litra krwi, natomiast kobieta 1,8 litra. W przypadku osocza roczny limit jest taki sam dla obu płci i wynosi 25 litrów.

  Odliczeniu podlega wyłącznie krew i osocze oddane nieodpłatnie. Dawca powinien otrzymać zaświadczenie o liczbie oddanych litrów. Jest to zarazem potwierdzenie potrzebne dla urzędu skarbowego w przypadku kontroli podatnika oraz podstawa do obliczenia wartości ulgi podatkowej. Jeżeli honorowy dawca w punkcie krwiodawstwa otrzymał czekoladę czy sok nie jest to forma płatności, ale produkty potrzebne do wzmocnienia i odżywienia organizmu.

  Giełda na żywo

  GPW: Polskie dane oraz nastroje na Wall Street w centrum uwagi

  Dane z Japonii i polskie PKB, to tylko niektóre informacje, jakie pojawią...

  Giełda na żywo

  Po decyzji OPEC kurs rubla spadł do rekordowo niskiego poziomu

  O godz. 21.46 czasu lokalnego (19.46 w Polsce) na giełdzie w Moskwie za...

  Giełda na żywo

  Netmedia zdecyduje o skupie akcji własnych

  Spółka miałaby utworzyć na ten cel kapitał rezerwowy w wysokości 7,4 mln...

  Ulga jest jedną z ulg z tytułu darowizn, zatem limity kwotowe rozpatruje się w jej przypadku łącznie z darowizną na cele kultu religijnego oraz darowiznami na rzecz pożytku publicznego. Kwotę darowizny należy odliczyć w rozliczeniu rocznym na formularzu PIT/0. Podatnicy składający formularze PIT 37, PIT-36 odliczają ulgę od dochodu (składają zeznanie do 30 kwietnia), natomiast w przypadku formularza PIT-28 ulgę odlicza się od przychodu (w terminie do końca stycznia).

  Czytaj w Money.pl
  PIT 2012: Darowizna zmniejszy podatek
  Taką możliwość daje, przy zachowaniu pewnych warunków, darowizna.

Najpopularniejsze
Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę