Na skróty

Ulga na dzieci

Wyższa ulga prorodzinna w rozliczeniu PIT za 2014

Już w rozliczeniu za rok 2014 rodziny wielodzietne odliczą wyższą o 20 procent kwotę ulgi prorodzinnej. Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kwota odliczenia na trzecie dziecko jest wyższa o 331,92 zł. Natomiast na czwarte i każde kolejne dziecko rodzice będą mogli odpisać kwotę wyższą o 475,92 zł. Nie zmieni się jednak wysokość odpisu na pierwsze i drugie dziecko. W tym przypadku wysokość ulgi nadal wynosi 1112.04 zł.

Podwyższenie ulgi prorodzinnej to nie wszystkie zmiany, który przygotował rząd w ramach nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zniesione zostało ograniczenie, zgodnie z którym podatnik w ramach ulgi na dziecko mógł odliczyć wyłącznie kwotę nie przekraczającą wysokości odprowadzonych zaliczek na podatek dochodowy. Różnica pomiędzy zapłaconym podatkiem, a ulgą prorodzinną będzie traktowana jako nadwyżka i trafi do kieszeni podatnika. Jednak warto tutaj zaznaczyć, że wysokość odliczenie nie może przekroczyć łącznej wartości składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Skrócono również termin zwrotu podatku o 2 miesiące. Rodziny otrzymają go w ciągu 30 dni od momentu złożenia zeznania.

Dziecko urodzone w trakcie roku - co z ulgą rodzinną?

Ulgę na dziecko rozlicza się proporcjonalnie - w zależności od czasu sprawowania nad nim opieki.

Dziecko pracuje - czy należy się ulga rodzinna?

Ulga na dzieci przysługuje tylko wtedy, gdy zarobki potomka nie przekraczają kwoty wolnej od podatku.

Ulga rodzinna a ślub dziecka

Rodzice mogą odliczać od podatku 1112,04 złotych rocznie za pierwsze oraz drugie dziecko małoletnie.

PIT niższy niż ulga na dzieci - jak rozliczać?

Ulgę rodzinną odliczamy od zapłaconego w trakcie roku podatku. Co jednak robić, gdy jest on niższy od przysługującej do odliczenia w ramach ulgi kwoty?

Prowadzę firmę - czy mogę skorzystać z ulgi na dzieci?

Ulga rodzinna przysługuje jedynie podatnikom rozliczającym się według skali podatkowej.

Ulga na dziecko, które studiuje za granicą

Niższy podatek płacić mogą także rodzice, których dziecko uczy się lub studiuje poza Polską.

Ulga rodzinna - jaką deklarację złożyć?

Do formularza PIT - 37, lub PIT - 36 podatnik musi dołączyć załącznik PIT - O, w którym wykaże kwotę odliczenia.

Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę