Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Ulga na dzieci

Ulga prorodzinna w rozliczeniu PIT za rok 2015

Podatnicy składający deklaracje PIT za rok 2015 i będący jednocześnie rodzicami, mogą ponownie skorzystać z tzw. ulgi prorodzinnej. Ostatnie nowelizacje prawa podatkowego nie przewidziały większych rewolucji w zasadach stosowania tego odliczenia. W 2016 roku z ulgi na dzieci korzystać mogą zarówno mniejsze rodziny, jak i te wielodzietne. Zmianie uległy natomiast formularze, na podstawie których podatnik ubiegał się o przyznanie odliczenia. Od stycznia osoby chcące skorzystać z ulgi prorodzinnej nie muszą wypełniać już druku PIT-UZ (chyba że wprowadzona zostaje korekta zwrotu niewykorzystanej ulgi na dzieci za 2014 r.). Wszystkie niezbędne informacje dotyczące tego doliczenia zamieścić należy w PIT-36 lub PIT-37 oraz załączniku PIT-0. Zmieniły się również stawki ulgi w przypadku posiadania trzeciego, czwartego i każdego kolejnego dziecka w rodzinie. W roku 2016 roczne wartości odliczenia z tytułu wychowywania dzieci prezentują się następująco:

  • 1112,04 zł/rok za pierwsze i drugie dziecko
  • 2000,04 zł/rok za trzecie dziecko
  • 2700 zł/rok za czwarte i każde kolejne dziecko.

Warto pamiętać, że w przypadku rodzin z jednym dzieckiem istotny jest łączny dochód roczny. Jeśli przekroczy on limit 112 000 zł (a w przypadku samotnych rodziców 56 000 zł), wówczas nie można liczyć na skorzystanie ze specjalnego odliczenia. Podobnie jak przed rokiem istnieje również możliwość ubiegania się o zwrot niewykorzystanej ulgi. Dotyczy to jednak tylko i wyłącznie deklaracji składanych od 2014 r. Korygowanie wcześniejszych zeznań nie jest możliwe.

 

PIT niższy niż ulga dla dzieci – jak rozliczać?

Ulgę rodzinną odliczamy od zapłaconego w trakcie roku podatku. Co jednak robić, gdy jest on niższy od przysługującej do odliczenia w ramach ulgi kwoty?

Prorodzinna obniżka rocznego podatku wynosi 1112,04 złotych na pierwsze oraz drugie dziecko. Za trzecie dziecko roczne odliczenie wynosi 2000,04 złotych, za czwarte i każde kolejne 2700 złotych. Ulga może być wykorzystana przez jedno z rodziców, lub opiekunów, którzy sprawują opiekę, albo też dowolnie rozdzielona między oboje.

Jednak, jako że jest to odliczenie od podatku, fiskus zwróci co najwyżej kwotę, która została mu w ciągu roku wpłacona - czyli, innymi słowy, nie dopłaci do ulgi.

Jeżeli zapłaciliśmy PIT mniejszy od przysługującej nam kwoty ulgi, od tego roku pozostała część jest traktowana jako nadwyżka i trafi do kieszeni podatnika.

Przykład

Ojciec zapłacił za 2015 rok 1000 złotych podatku dochodowego, matka natomiast 50 złotych. Mają jedno dziecko. Rozliczyć więc mogą w rocznym zeznaniu pełną kwotę ulgi, czyli 1112,04, a nie jak dotychczas 1050 złotych. W związku z czym otrzymają większy zwrot podatku o 62,04 zł.

Dziecko urodzone w trakcie roku - co z ulgą rodzinną?

Ulgę na dziecko rozlicza się proporcjonalnie - w zależności od czasu sprawowania nad nim opieki.

Dziecko pracuje - czy należy się ulga rodzinna?

Ulga na dzieci przysługuje tylko wtedy, gdy zarobki potomka nie przekraczają kwoty wolnej od podatku.

Ulga rodzinna a ślub dziecka

Rodzice mogą odliczać od podatku 1112,04 złotych rocznie za pierwsze oraz drugie dziecko małoletnie.

PIT niższy niż ulga na dzieci - jak rozliczać?

Ulgę rodzinną odliczamy od zapłaconego w trakcie roku podatku. Co jednak robić, gdy jest on niższy od przysługującej do odliczenia w ramach ulgi kwoty?

Prowadzę firmę - czy mogę skorzystać z ulgi na dzieci?

Ulga rodzinna przysługuje jedynie podatnikom rozliczającym się według skali podatkowej.

Ulga rodzinna - jaką deklarację złożyć?

Do formularza PIT - 37, lub PIT - 36 podatnik musi dołączyć załącznik PIT - O, w którym wykaże kwotę odliczenia.

Ulga na dziecko, które studiuje za granicą

Niższy podatek płacić mogą także rodzice, których dziecko uczy się lub studiuje poza Polską.

Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę