Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Ulga na dzieci

Wyższa ulga prorodzinna w rozliczeniu PIT za 2014

Już w rozliczeniu za rok 2014 rodziny wielodzietne odliczą wyższą o 20 procent kwotę ulgi prorodzinnej. Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kwota odliczenia na trzecie dziecko jest wyższa o 331,92 zł. Natomiast na czwarte i każde kolejne dziecko rodzice będą mogli odpisać kwotę wyższą o 475,92 zł. Nie zmieni się jednak wysokość odpisu na pierwsze i drugie dziecko. W tym przypadku wysokość ulgi nadal wynosi 1112.04 zł.

Podwyższenie ulgi prorodzinnej to nie wszystkie zmiany, który przygotował rząd w ramach nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zniesione zostało ograniczenie, zgodnie z którym podatnik w ramach ulgi na dziecko mógł odliczyć wyłącznie kwotę nie przekraczającą wysokości odprowadzonych zaliczek na podatek dochodowy. Różnica pomiędzy zapłaconym podatkiem, a ulgą prorodzinną będzie traktowana jako nadwyżka i trafi do kieszeni podatnika. Jednak warto tutaj zaznaczyć, że wysokość odliczenie nie może przekroczyć łącznej wartości składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Skrócono również termin zwrotu podatku o 2 miesiące. Rodziny otrzymają go w ciągu 30 dni od momentu złożenia zeznania.

Dziecko urodzone w trakcie roku - co z ulgą rodzinną?

Ulgę na dziecko rozlicza się proporcjonalnie - w zależności od czasu sprawowania nad nim opieki.

Dziecko pracuje - czy należy się ulga rodzinna?

Ulga na dzieci przysługuje tylko wtedy, gdy zarobki potomka nie przekraczają kwoty wolnej od podatku.

Ulga rodzinna a ślub dziecka

Rodzice mogą odliczać od podatku 1112,04 złotych rocznie za pierwsze oraz drugie dziecko małoletnie.

PIT niższy niż ulga na dzieci - jak rozliczać?

Ulgę rodzinną odliczamy od zapłaconego w trakcie roku podatku. Co jednak robić, gdy jest on niższy od przysługującej do odliczenia w ramach ulgi kwoty?

Prowadzę firmę - czy mogę skorzystać z ulgi na dzieci?

Ulga rodzinna przysługuje jedynie podatnikom rozliczającym się według skali podatkowej.

Ulga rodzinna - jaką deklarację złożyć?

Do formularza PIT - 37, lub PIT - 36 podatnik musi dołączyć załącznik PIT - O, w którym wykaże kwotę odliczenia.

Ulga na dziecko, które studiuje za granicą

Niższy podatek płacić mogą także rodzice, których dziecko uczy się lub studiuje poza Polską.

Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę