wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Ulga rehabilitacyjna

Osoba niepełnosprawna lub podatnik, który się nią opiekuje ma prawo do skorzystania z tak zwanej ulgi rehabilitacyjnej. Pozwala ona odpisać od dochodu wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne oraz te, związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. To oznacza, że podatek będzie obliczony od niższej kwoty i, w efekcie, mniej trzeba będzie oddać fiskusowi.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje dwa rodzaje wydatków, które uprawniają do odliczeń. Są to:
wydatki nielimitowane, czyli w całości odliczane od dochodu,
wydatki limitowane, które podlegają odliczeniu tylko do pewnej, limitowanej, wysokości.

Wysokość wydatków ustala się z reguły na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Może nimi być faktura, rachunek, dowód wpłaty na poczcie lub potwierdzenie przelewu bankowego. Dokument musi zawierać informacje na temat stron, przedmiotu, daty oraz ceny sprzedaży. W niektórych przypadkach okazanie dowodu nie jest potrzebne.

Kto może odliczyć ulgę rehabilitacyjną?

Odliczenie od dochodu wydatków na rehabilitację przysługuje podatnikom niepełnosprawnym, a także ich opiekunom.

Ulga rehabilitacyjna - czy mogę odliczyć wózek?

Wózki inwalidzkie to koszt, który niepełnosprawny w całości może odliczyć od dochodu.

Ulga rehabilitacyjna: ile można odliczyć za przewodnika niewidomego?

Kwota do odliczeń jest tu limitowana. Nie może przekroczyć rocznie 2.280 złotych.

Czy można odliczyć wydatki na leki?

W ramach ulgi rehabilitacyjnej można od dochodu odjąć wydatki przekraczające co miesiąc 100 złotych.

Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę