Na skróty
Money.plPodatkiPIT 2014Poradniki PITUlga rehabilitacyjnaCzy można odliczyć wydatki na leki?
 • Czy można odliczyć wydatki na leki?

   

  W ramach ulgi rehabilitacyjnej można od dochodu odjąć wydatki przekraczające miesięcznie 100 złotych.

  Jeżeli lekarz specjalista uzna, że niepełnosprawny podatnik przyjmować powinien leki - bez względu na to, czy przyjmowane będą one stale, czy czasowo, na ich zakup przysługuje ulga w podatku dochodowym.

   

  Na leki można odliczyć jedynie nadwyżkę, ponad sto złotych w każdym miesiącu. Podatnik powinien posiadać rachunek z apteki, bądź aptek, który będzie podstawą rozliczenia.Uwaga: należy żądać faktury z apteki, bo paragon nie jest podstawą do rozliczenia.


  Giełda na żywo

  Fundusze inwestycyjne w Polsce. Altus przejmie SKOK TFI

  Do połączenia ma dojść jeszcze w tym półroczu.

  Giełda na żywo

  Rozmowy zarządu JSW ze związkami przerwane do poniedziałku

  Załoga JSW ostrzega, że nie zaakceptuje porozumienia, dopóki na stanowisku...

  Za każdy miesiąc zsumować powinien wydatki na leki, a kwotę przekraczającą 100 zł może odliczyć od dochodu.

   

  Przykład:

  W styczniu wydatki na leki wyniosły 90 złotych

  w lutym 125 złotych

  w sierpniu 380 złotych

  we wrześniu 67 złotych

  i w grudniu 217 złotych

   

  Do odliczenia pozostają nadwyżki ponad 100 zł na miesiąc, czyli: za styczeń 0 zł, za luty 25 zł, za sierpień 280 zł, za wrzesień 0 zł, za grudzień 117 zł - w sumie 422 zł można odliczyć w rozliczeniu rocznym.

  Czytaj w Money.pl

  Ulga rehabilitacyjna
  Podatnicy niepełnosprawni oraz ich opiekunowie mogą odliczyć od dochodu przed opodatkowaniem część wydatków na rehabilitację i poprawę warunków życiowych.

Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę