Na skróty
  • WAŻNE:
Skala podatkowa 2006
Podstawą obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych są przychody podatnika, pomniejszone o składkę na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe oraz zryczłtowane koszty uzyskania przychodu.

W 2006 roku obowiązuje podatek dochodowy od osób fizycznych obliczany według skali:
Podstawa obliczenia
podatku w złotych
Podatek wynosi
Ponad do
  37 024 PLN 19% podstawy minus 530,08 PLN
37 024 PLN 74 048 PLN 6 504,48 + 30% nadwyżki ponad 37 024 PLN
74 048 PLN   17 611,68 + 40% nadwyżki ponad 74 048 PLN

W tabeli przedstawiono sposób obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych jaki obowiązuje w 2006 roku:

  • jeżeli w 2006 roku nie zarobisz więcej niż 2 790 zł, podatku nie będziesz płacił,
  • jeżeli w 2006 roku zarobisz więcej niż 2 790 zł, ale mniej niż 37 024 zł, to zapłacisz 19% ze swojej podstawy opodatkowania odejmując 530,08 zł,
  • jeżeli w 2006 roku zarobisz więcej niż 37 024 zł, ale mniej niż 74 048 zł, to Twój podatek będzie wynosił 6 504,48 zł plus 30% nadwyżki ponad 37 024 zł,
  • jeżeli w 2006 roku zarobisz więcej niż 74 048 zł, to Twój podatek będzie wynosił 17 611,68 zł plus 40% nadwyżki ponad 74 048zł.
Najpopularniejsze
Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę