Na skróty

Ulga na rehabilitacyjna

Kto może odliczyć ulgę rehabilitacyjną?

Odliczenie od dochodu wydatków na rehabilitację przysługuje podatnikom niepełnosprawnym, a także ich opiekunom.

Ulga rehabilitacyjna - czy mogę odliczyć wózek?

Wózki inwalidzkie to koszt, który niepełnosprawny w całości może odliczyć od dochodu.

Ulga rehabilitacyjna: ile można odliczyć za przewodnika niewidomego?

Kwota do odliczeń jest tu limitowana. Nie może przekroczyć rocznie 2.280 złotych.

Czy można odliczyć wydatki na leki?

W ramach ulgi rehabilitacyjnej można od dochodu odjąć wydatki przekraczające co miesiąc 100 złotych.

Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę