wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
PIT-28: Kto i do kiedy musi go złożyć?

PIT-28: Kto i do kiedy musi go złożyć?

Szybciej niż inni, bo do końca stycznia muszą rozliczyć się z fiskusem m.in. przedsiębiorcy na ryczałcie oraz osoby osiągające przychody z najmu..

Większość z nas jest zobligowana do tego, by przesłać fiskusowi roczną deklarację za ubiegły rok do końca kwietnia danego roku.

Część podatników ma jednak mniej czasu. Muszą oni złożyć odpowiednie zeznanie PIT do 31 stycznia.

Chodzi m.in. o osoby, które wybrały opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Powyższy termin dotyczy więc objętych ryczałtem osób fizycznych, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej lub jawnej, osiągają przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Wskazani powyżej muszą wypełnić PIT-28. Dodatkowo do wspomnianego formularza należy dołączyć odpowiednie załączniki.

Jeżeli ktoś uzyskał przychody z działalności prowadzonej na własne nazwisko lub z najmu, będzie to PIT-28/A. W przypadku, gdy przychody wynikały z działalności prowadzonej w formie spółki, należy wypełnić PIT-28/B.

Decydując się na odliczenie ulg powinniśmy wypełnić ponadto załącznik PIT/O. Wydatki mieszkaniowe wykażemy natomiast na załączniku PIT/D.

Musimy pamiętać, że wypełniając formularz PIT-28 nie mamy możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub jako samotny rodzic. Ryczałtowiec może natomiast np. przekazać 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz wysłać swoją deklarację drogą elektroniczną.

UWAGA: Jeżeli w przyszłym roku będziemy chcieli rozliczyć się na innych zasadach, to o rezygnacji z ryczałtu musimy powiadomić fiskusa do 20 stycznia. Gdy tego nie zrobimy, również w przyszłym roku przyjdzie nam wypełnić PIT-28.

Karta podatkowa i osoby duchowne

Do końca stycznia odpowiedni formularz w urzędzie skarbowym muszą złożyć również osoby, które rozliczają się za pomocą karty podatkowej. W takim wypadku należy wypełnić PIT-16A.

Wpisujemy w nim wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne, które zapłaciliśmy i odliczyliśmy od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach ubiegłego roku podatkowego.

Ten sam termin dotyczy również osób duchownych, które osiągnęły przychody z opłat otrzymywanych w związku z pełnieniem funkcji o charakterze duszpasterskim. Muszą one złożyć deklaracje PIT-19A.

Spóźnialscy mogą zapłacić grzywnę

Wszystkie wspomniane w tekście deklaracje można złożyć elektronicznie, osobiście w urzędzie lub przesłać pocztą. Należy jednak pamiętać, że w przypadku wysłania zeznania listem poleconym za datę jego złożenia uważa się datę stempla pocztowego, a w przypadku listu zwykłego decyduje data wpływu do urzędu.

Pamiętajmy, że jeżeli podatnik nie złoży deklaracji w terminie, to popełni wykroczenie skarbowe. Fiskus może wówczas ukarać go grzywną. Wysokość takiego mandatu jest uzależniona od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Kara może sięgnąć maksymalnie dwukrotności najniższej pensji.

e-prawnik.pl
Czytaj także
Polecane galerie
Podat
150.254.94.* 2015-01-12 14:39
Od września płacę podatek od najmu. Zgłosiłam wynajem w urzędzie skarbowym. Rozliczam się PITem 28 i 28A?
2013-03-18 14:44
Co w przypadku gdy mam dochody z najmu a nie prowadzę działalności? Czy mogę to rozliczyć w PIT-37?