Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

NA ŻYWO. Twórca Amber Gold Marcin P. zeznaje: nic Polakom do zwrócenia nie mam

Podatki 2017. ZUS rozpoczął wysyłanie formularzy. Jakie druki PIT otrzymają podatnicy?

Podatki 2017. ZUS rozpoczął wysyłanie formularzy. Jakie druki PIT otrzymają podatnicy?

Fot. Jacek Waszkiewicz / Reporter

9 mln formularzy za rok 2016 trafi w ręce podatników. ZUS już zaczął rozsyłać druki. Niektóre z nich stanowią rozliczenie, inne zawierają informacje potrzebne do samodzielnego sporządzenia zeznania podatkowego. Adresaci mają je otrzymać na przełomie lutego i marca. Jeśli do tego czasu nie dotrą, powinni skontaktować się z instytucją.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje PIT-y wszystkim tym osobom, które w ubiegłym roku podatkowym przynajmniej przez jeden dzień pobierały np. emeryturę czy rentę krajową. Podatnicy mogą dostać aż cztery różne rodzaje formularzy w zależności od tego, z jakich świadczeń korzystali.

PIT-40A, czyli roczna deklaracja podatkowa

Formularz jest rocznym wyliczeniem podatku dla osób, które przynajmniej w grudniu 2016 roku pobierały konkretne świadczenia i wciąż z nich korzystają. Deklaracja dotyczy emerytury, renty, świadczenia przedemerytalnego, zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego lub renty socjalnej.

PIT-40A stanowi deklarację podatkową, którą ZUS sporządza w dwóch egzemplarzach. Pierwszy trafia do urzędu skarbowego, a drugi na ręce podatnika. Druku nie trzeba więc dodatkowo modyfikować. Jeśli świadczeniobiorca nie ma innych obowiązków podatkowych, np. nie osiągnął dochodów z innych źródeł, nie musi składać innego formularza PIT.

Inaczej będzie w sytuacji, gdy podatnik chce skorzystać z przysługujących mu odliczeń lub ulg podatkowych. Aby to zrobić, należy dodatkowo złożyć zeznanie podatkowe na drukach PIT-36 lub PIT-37. Termin na dostarczenie druków za ubiegły rok mija 2 maja. To samo dotyczy również osób, które chciałyby przekazać 1 proc. podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Ten sam druk, ale inny PIT

PIT-11A jest sporządzony na tym samym formularzu, co PIT-40A. O otrzymanym dokumencie świadczą pozycje w tytule i nagłówku, które nie zostały skreślone:

PIT-40A / 11A

ROCZNE OBLICZENIE PODATKU PRZEZ ORGAN RENTOWY / INFORMACJA O DOCHODACH UZYSKANYCH OD ORGANU RENTOWEGO

W przeciwieństwie do poprzedniego przypadku, PIT-11A nie jest gotową deklaracją podatkową. Stanowi natomiast informację o dochodach wypłacanych przez ZUS, czyli o emeryturach, rentach czy zasiłkach przedemerytalnych. Podatnik otrzymuje też wykaz pobranych zaliczek na podatek oraz potrąconych kwot składki zdrowotnej. Na podstawie dokumentu świadczeniobiorcy samodzielnie wypełnią zeznanie podatkowe (PIT-37 lub PIT-36).

Druk PIT-11A trafi do każdego, kto nie pobierał świadczeń (jak w przypadku PIT-40A) do końca roku podatkowego lub nie jest świadczeniobiorcą w chwili rozliczenia. Formularz otrzymają również podatnicy, którzy w ubiegłym roku złożyli w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania z małżonkiem lub dziećmi.

Dokumentu od ZUS mogą spodziewać się też osoby:

  • które złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek bez obliczania miesięcznej kwoty zmniejszającej (46,33 zł) lub wg. wyższej skali podatkowej;
  • pobierające zasiłki chorobowe i macierzyńskie;
  • którym nie pobierano zaliczek na podatek dochodowy (zgodnie z postanowieniami umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania);

PIT-11 nie tylko od pracodawcy

Co do zasady, PIT-11 służy pracodawcom, czyli płatnikom do przekazania informacji o dochodach pracowników. Formularz zawiera informacje o zaliczkach na podatek dochodowy, składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a także o kwocie dochodów uzyskanych w ubiegłym roku.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych również może przekazać PIT-11 niektórym podatnikom. W tym przypadku, druk będzie stanowił informację o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy dla osób uprawnionych, które otrzymywały świadczenia należne po osobie zmarłej.

Druk PIT-8C to informacja o alimentach

Formularz PIT-8C jest zazwyczaj informacją o wypłaconych stypendiach, o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych, a także o przychodach z innych źródeł. Ten ostatni przypadek może dotyczyć m.in. przychodów z tytułu alimentów potrąconych ze świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osób alimentowanych na podstawie wyroku sądu lub ugody w kwocie przekazanej nadwyżki powyżej 700 zł miesięcznie.

Przychody wykazane na druku PIT-8C należy rozliczyć we właściwej deklaracji. Takiego dokumentu nie dostaną dzieci przed ukończeniem 25 roku życia, a także osoby, które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Zgodnie z odrębnymi przepisami, w drugim przypadku wypłacone alimenty są wolne od podatku dochodowego.

 

ROZLICZ PIT EKSPRESOWO Z WP money

zus, pit-11, rozliczenie pit, pit-8c, pit 2016, pit-40a, pit-11a
Czytaj także
Polecane galerie
Dziadki won od władzy
2017-02-04 13:52
Kiedy takie zeznanie będzie można otrzymać drogą mailową lub na swój profil epupap?
Szkoda kasy na listy i znaczki....