Na skróty
Money.plPodatkiPoradniki podatkoweUmowa o pracę i dochody z innych źródeł
2008-03-04 13:44

Umowa o pracę i dochody z innych źródeł


Umowa o pracę, zyski z akcji i odliczenie ulg

Pracodawca omyłkowo rozliczył pracownika

Umowa o pracę - problem z wyliczeniem kosztów przychodu

Dochody z umowy o pracę i działalność gospodarcza - jak rozliczyć?

Część roku działalność, reszta umowa o pracę - jak rozliczyć?

Giełda na żywo

GPW: Banki pod presją rynku w oczekiwaniu na decyzję RPP

Nerwowe chwile czekają akcjonariuszy polskich banków przed posiedzeniem RPP....

Giełda na żywo

Nasdaq najwyżej od piętnastu lat. Wall Street do góry

Sprawdź, jak przebiegła poniedziałkowa sesja na nowojorskiej giełdzie.

Obowiązki w Komisji Wyborczej a PIT 

Pytanie:

Jaki PIT oraz jakie załączniki powinnam wypełnić, jeżeli za 2007 rok byłam zatrudniona na podstawie umowy o pracę, osiągnęłam zysk ze sprzedaży nieodpłatnie nabytych akcji, ponadto chcę skorzystać z ulgi na internet oraz wychowanie dzieci oraz czy w tej sytuacji mogę rozliczyć się wspólnie z mężem (zatrudniony na podstawie umowy o pracę).

Odpowiedź:

Przychód z nieodpłatnie nabytych akcji należy wykazać w zeznaniu PIT-38 jako dochody z kapitału. Przychodów tych nie łączy się z przychodami osiągniętemu z tytułu umowy o prace. Dochody z umowy o prace rozliczyć należy na formularzu PIT-37 i w tym zeznaniu można odliczyć ulgę na internet oraz ulgę prorodzinną.

Ma Pani także prawo do rozliczenia dochodów z pracy wspólnie z mężem.

Pytanie:

W wyniku nieporozumienia firma, w której jestem zatrudniona (umowa o pracę) rozliczyła mnie za 2007 rok. Chciałabym skorzystać z ulgi na wychowanie dziecka. Czy mogę złożyć w US korektę zeznania i skorzystać z tej ulgi?

Odpowiedź:

Tak, może Pani złożyć korektę zeznania rocznego i wykazać w niej ulgę, której wcześniej nie uwzględniono. Korektę taką należy zrobić na podstawie rozliczenia rocznego, które otrzyma Pani od pracodawcy.

Pytanie:

Mam problem z kosztami uzyskania przychodu. Ale może od początku. Od stycznia do czerwca pracowałam w firmie ( w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania), która naliczała mi podwyższone koszty uzyskania przychodu (135,63* 6=813,78) . Równocześnie od maja do końca roku w firmie ( w miejscu zamieszkania), która koszty naliczała te niższe ( 108,50*8=868 ). Jednocześnie informuję,że w obu firmach pracowałam w oparciu o umowę o pracę. Rozliczenie roczne składam na formularzu PiT- 37 i nie wiem jakie muszę wpisać koszty? Czy ja mogę zsumować te koszty podane w pitach 11, czy muszę tu zastosować kwotę limitu, jeśli tak to którą? Bardzo proszę o poradę.

Odpowiedź:

Jeżeli podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę, to koszty uzyskania przychodów za rok podatkowy nie mogą przekroczyć łącznie 2441,54 zł. Tak więc naliczając koszty uzyskania przychodu w rozliczeniu rocznym powinna Pani zsumować koszty z obu formularzy PIT-11 i jeśli suma jest mniejsza od 2441,54 zł to taką kwotę wpisać w formularz PIT-37, jeśli suma jest większa to do formularza PIT-37 należy wpisać kwotę nie większą niż 2441,54 zł.

Pytanie:

W pierwszej połowie 2007 roku byłem zatrudniony na umowę o pracę, następnie w czerwcu umowa ta została rozwiązana a ja założyłem jednoosobową działalność gospodarczą (książka przychodów i rozchodów) w tym czasie nie miałem innych przychodów. Wspomnę, że działalność już zawiesiłem (styczeń 2008). Jak mam się rozliczyć, czy na jednym formularzu czy może na dwóch? Chcę się rozliczyć razem z małżonką, czy mogę? A jeżeli tak to jaki formularz mamy wypełnić.

Odpowiedź:

Sposób, w jaki powinien Pan złożyć zeznanie roczne zależy od formy opodatkowania Pana dochodów z działalności. Jeżeli wybraną formą opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej był podatek liniowy, to powinien Pan złożyć dwa oddzielne zeznania za rok 2007. Dochody z działalności wykazuje Pan na formularzu PIT-36L, a pozostałe dochody należy wykazać na PIT-37. Wybierając podatek liniowy nie może Pan skorzystać z preferencyjnego sposobu rozliczenia się wspólnie z małżonką. Natomiast jeśli opłacał Pan zaliczki na podatek dochodowy wyliczane wg skali (progresywny podatek dochodowy), to powinien Pan złożyć jedno rozliczenie roczne na formularzu PIT-36. W tym przypadku może Pan złożyć zeznanie razem z żoną.

Pytanie:

Mąż przez pierwsze półrocze 2007 prowadził działalność gospodarcza rozliczając się na zasadach ryczałtu.
W drugim, półroczu został zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

Ja cały rok zatrudniona byłam na podstawie umowy o pracę.
Chcielibyśmy rozliczyć się wspólnie, jednak po pobieżnej lekturze dotyczącej zasad rozliczania dochodów mam wątpliwości, czy jest to zgodne z przepisami.

Czy mąż z racji tego, ze w roku 2007 uzyskiwał dochody z tyt. działalności gosp. oraz umowy o pracę (+ umowa zlecenie) powinien złożyć 2 pity, 36 i 37?

Odpowiedź:

Przychody osiągnięte z działalności gospodarczej opodatkowane w formie ryczałtu ewidencjonowanego powinny zostać rozliczone na formularzu PIT-28 do końca stycznia 2008 roku. W związku z wyborem tej formy opodatkowania przychodów z działalności przez Pani męża w 2007 roku nie może Pani rozliczyć się wspólnie z mężem z innych źródeł dochodu, czyli z umowy o pracę. Dochody z tytułu umowy o pracę należy wykazać na formularzu PIT-37 oddzielnie przez każdego z małżonków.

Pytanie: 

W roku 2007 oprócz dochodów z umowy o pracę mam również kwotę "z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich", czyli z posiedzenia w komisji wyborczej, w wysokości 135zł. Czy ta kwota, która jest wolna od podatku, powinna być wykazana w PIT-37? Jeżeli tak to w której rubryce?

Odpowiedź:

Członkom obwodowych komisji wyborczych za czas związany z wykonywaniem zadań członka komisji przysługuje zryczałtowana dieta w wysokości 135 zł. Diety te są zwolnione z podatku dochodowego do wysokości nie przekraczającej miesięcznie kwoty 2 280zł. W związku z tym, kwoty te nie powinny być wykazywane w rocznym zeznaniu podatkowym.

 

Tagi:internet, rozliczenie, ulgi, umowa o pracę, pit 2007, rozliczenie pit
Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl
Najpopularniejsze
Narzędzia