Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Szukaj Urzędu Skarbowego
Urzędy skarbowe :: Gdańsk
Pomorski Urząd Skarbowy
Siedziba Gdańsk 80-749
Ul. Żytnia 4/6
Telefony 0-58 690-59-38
Faks 0-58 690-59-57
Konta bankowe d.  
CIT 36101011400199982221000000
VAT 83101011400199982222000000
PIT 33101011400199982223000000
d.j.b  
IND 27101011400199982227000000
j.b  
wyd. 71101011400199982230000000
doch. 21101011400199982231000000
NBP O/O Gdańsk
Uwagi Urząd Skarbowy właściwy wyłącznie w zakresie podatników określonych w art.5  ust. 9b ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Dowiedz się więcej
Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku
Siedziba Gdańsk 80-822
ul. Rzeźnicka 54/56
Telefony 0-58 321-23-00
Faks 0-58 321-23-01
Konta bankowe d.  
CIT 20101011400149482221000000
VAT 67101011400149482222000000
PIT 17101011400149482223000000
d.j.b  
IND 11101011400149482227000000
j.b  
wyd. 55101011400149482230000000
doch. 05101011400149482231000000
NBP O/O Gdańsk
Drugi Urząd Skarbowy w Gdańsku
Siedziba Gdańsk 80-391
ul. Kołobrzeska 43
Telefony 0-58 690-92-00
Faks 0-58 690-91-01
Konta bankowe d.  
CIT 83101011400066662221000000
VAT 33101011400066662222000000
PIT 80101011400066662223000000
d.j.b  
IND 74101011400066662227000000
j.b  
wyd. 21101011400066662230000000
doch. 68101011400066662231000000
NBP O/O Gdańsk
Trzeci Urząd Skarbowy w Gdańsku
Siedziba Gdańsk 80-560
ul. Żaglowa 2
Telefony 0-58 346-43-46
Faks 0-58 346-41-23
Konta bankowe d.  
CIT 81101011400165352221000000
VAT 31101011400165352222000000
PIT 78101011400165352223000000
d.j.b  
IND 72101011400165352227000000
j.b  
wyd. 19101011400165352230000000
doch. 66101011400165352231000000
NBP O/O Gdańsk
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Narzędzia